Opština Berane uložiće tokom javne rasprave o novom Porostornom planu Crne Gore primjedbe zbog toga što njenom dijelu teritorije sve atraktivnije planine Jelovice nije predviđena gradnja ni jednog velikog turističkog objekta.

Sagovornik iz Opštine rekao je Portalu RTCG da nije u redu da se na dijelu Jelovice, koji pripada opštini Andrijevica, mogu graditi veliki hotelski kompleksi, dok sa druge strane malene istoimene rijeke koji pripada Beranama, na Jelovici mogu graditi samo vikendice katunskog tipa.

"Tokom donošenja Posebnog prostornog plana za Bjelasicu i Komove u 2010. godini najprije je u nacrtu bilo predviđeno i sa naše strane izgradnja hotela, ali je to onda izbisano, a da se niko iz tadašnjih lokalnih vlasti nije pobunio zbog toga. Tako je nama ostalo da gradimo katune i čuvamo stoku sa ove strane, a sa druge da blješte hotelski rizorti", kaže naš sagovornik.

On je objasnio da je to godina kada je lokalnu vlast u Beranama imala Demokratska partija socijalista, i da je potpuno nepoznato iz kojih razloga se oni nisu pobunili kada je iz tog plana koji su radili Kanađani, izbrisana hotelska gradnja na strani Jelovice koja teritorijalno pripada Beranama.

"Možda je to tada izgledalo nevažno ili nisu imali viziju. To je vrijeme kada još nije bio počeo da se gradi put preko Jelovice do Kolašina. Ali sada, kada taj put treba da se otvori, i kada se postavlja pitanje valorizacije turističkih potencijala, pokazuje se kakva je to bila greška", kazao je taj sagovornik iz Opštine Berane.

Javna rasprava o Prostornom planu Crne Gore već je počela, a u Beranama će biti održana 21. februara.

"Novi plan neće dirati u nacionalne parkove. Ali, ova teritorija o kojoj se radi ne pripada NP Bjelasica, što znači da sa te strane nema ograničenja. Pitanje je samo da li ima ograničenja što je ta teritorija obuhvaćena Planom posebne namjene za Bjelasicu i Komove, i da li je to podložno promjeni", rekao je taj sagovornik.

Prema njegovim riječima, ovo je jako važna činjenica ne samo za Opštinu Berane, već i sve građane Berana koji tamo imaju zemljište, bilo da je njihovo odvajkada ili su ga kupovali u posljednjih godinu, dvije kada je počela masovna prodaja zemljišta na ovoj planini i gradnja vikendica.

Menadžer Opštine Berane Marko Lalević je o ovom problemu upoznao poslanike iz Berana, uz molbu da se u državnom parlamentu pridruže zatjevima opštine koju predstavljaju i da traže odobrenje za izmjene prostornog plana na tom dijelu planine Jelovice.

"Ja sam prisustvovao i kontrolnom saslušanju resornog ministra i tom prilikom sam kandidovao ovaj problem, a sve sam taksativno predao poslanicima da i oni sa svoje strane učine što je moguće, kako bi se i Beranama omogućilo da sa svoje strane Jelovice može da planira izgradnju većih objekata", kazao je Lalević Portalu RTCG. 

Naš portal je ranije pisao da u Beranama generalno vlada nezadovoljstvo zbog činjenice da na dijelu planine Jelovice koji pripada ovoj opštini nije dozvoljena niti predviđena nikakva gradnja većih objekata turističkog tipa, poput rizort hotela i naselja.

To je Portalu RTCG kazao dobro obaviješten i urbanističko-prostorno verzirani sagovornik, koji je objasnio da je na teritorijama svih drugih opština u prostoru Plana posebne namjene za Bjelasicu i Komove, Kolašinu, Andrijevici i Mojkovcu, to dozvoljeno.

Pitanje gradnje na planini Jelovici kod Berana, kojom prolazi novi regionalni put prema Kolašinu, aktuelizovan je informacijama da su cijene zemljišta na toj planini počele vrtoglavo da rastu.

Tako je Portal RTCG nedavno pisao o tome da je cijena ara zemljišta na Jelovici dostigla i dvanaest hiljada eura, i da se taj skok cijena dešava od kada se najavljuje završetak puta i puštanje u funkciju tunela „Klisura“, koji je od Jelovice udaljen manje od tri kilometra.

Cijene su se do tada kretale kretale oko hiljadu eura, a samo nekoliko godina ranije, jedan ar mogao se kupiti i za tek trista do četiristo eura.

Jelovica je planina koja je dio masiva Bjelasice. Sa druge strane, prema Kolašinu, već su nikli veliki skijaški i hotelski kapaciteti. U planu je da se sa vrha Bjelasice žičara i gondola spuste i do Jelovice, i da se ova planina učini dijelom velikog skijaškog kompleksa, sa većim brojem skijaških staza i uspinjača.                                       

Izvor: Portal TVCG