Radovi na regulaciji rijeke Lim na području urbane gradske zone, između dva gradska mosta, počeće u ponedjeljak, 13. maja. Ukupna dužina regulacije iznosiće 1.600 metara, a radovi podrazumijevaju izgradnju obaloutvrde i modernih šetališnih zona sa obje strane Lima.

Tim povodom su u Beranama boravili visoki predstavnici Svjetske banke koja, u okviru Programa “Sava-Drina koridor”, sprovodi Projekat regulacije rijeka Lim i Grnčar, a koji predstavlja jednu od najvećih investicija Svjetske banke u oblasti upravljanja vodama, u vrijednosti od oko 15 miliona eura, kao I Vladimir Joković- ministar poljoprivrede, sa kojima se sastao Vuko Todorović- predsjednik Opštine Berane.

Nakon sastnka, oni su, sa Damjanom Ćulafićem- potpredsjednikom Opštine, obišli i teren na kojem će se radovi izvoditi, saopšteno je iz beranske lokalne uprave.

Danas je izvršen obilazak terena, a početak radova je planiran za ponedeljak 13.maj 2024. godine. Izgradnjom obaloutvrde i modernih šetališnih zona sa obje strane Lima, građanima i turistima će se omogućiti prijatan boravak i rekreacija uz rijeku”, objavljeno je na sajtu Opštine Berane.

Kako se podsjeća, nakon sprovedenog tenderskog postupka  od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, potpisan je ugovor o izvođenju radova sa konzorcijumom Кolubara i HSV iz Srbije.

U okviru pomenutog projekta, koji nosi naziva „Integrisani razvoj koridora rijeka Save i Drine“, na području opštine Berane, planirana je regulacija rijeke Lim na lokaciji urbane gradske zone, između dva gradska mosta, ukupne dužine od 1.600 metara”, istaknuto je na zvaničnom sajtu lokalne uprave.

K. I.