Radenko ScekicAkcijom “Pustinjska oluja” u Iraku 1991, SAD su pokazale svoju superiornost u vojnom i tehnološkom pogledu. Dejtonskim sporazumom iz 1995 i napadom na tadašnju SRJ 1999. godine bez odobrenja UN, su pokazale političku nadmoć, jedine preostale globalne supersile. Time je označen i zvanično uspostavljanje novog poretka u svijetu u kome će narednih decenija od 1991. neprikosnoveno dominirati SAD preko svoje ekonomske i vojne sile i NATO-a.  Zapadni sistem vrijednosti, kulture i navika, te neoliberalizam i demokratija - će biti nametani kao uzor svuda po svijetu u formi širenja demokratije, humanitarnih ratova i obojenih revolucija. Varšavski pakt je prestao da postoji 1991, dok je NATO savez i dalje ostao da egzistira, iako je, glavni uzrok (Sovjetski Savez) prestao da postoji kao opasnost. NATO se počeo širiti na istok, na nekadašnje komunističke države i pored obećanja datih Gorbačovu da do toga neće doći.

Januara 1990. godine, ministar inostranih poslova Zapadne  Njemačke Hans-Ditrih Genšer javno je saopštio da nakon ujedinjavanja Nemačke „neće biti širenja NATO na Istok". Šef Stejt departmenta Džejms Bejker rekao je Eduardu Ševardnadzeu da se NATO "neće pomjerati na istok", a zatim je uvjeravao i Mihaila Gorbačova da "NATO neće širiti svoje trenutne granice na istok". Po otkrivenim tajnim stenogramima Stejt departmenta, najkonkretnije izjave su stigle 9. februara 1991. godine na sastanku Ševardnadzea i Bejkera. Šef Stejt departmenta SAD obećao je "gvozdene garancije da se jurisdikcija NATO-a i sila Alijanse neće pomjerati na Istok". U okviru svoje posjete, kancelar Zapadne Njemačke Helmut Kol izašao je sa sličnom izjavom u Moskvi.

Na Balkanu SAD danas održavaju mir stvaranjem protektorata nad zavađenim etničkim grupama. Kako tvrdi Zbignjev Bžežinski: “Umješno igrajući na kartu etničkih i vjerskih konflikata na prostorima takozvanog etničkog koktela, tj. u država sa etnički mješovitim stanovništvom, SAD izazivaju i upravljaju krizama i konfliktima instrumentalizujući ih za svoje strateške ciljeve”. “Balkan je” kako piše nekadašnji državni sekretar SAD Medlin Olbrajt, “bio eksperimentalni teren za spoljnu politiku Klintonove administracije”. Pomoćnik državnog sekretara SAD za evropske i evroazijske poslove Filip Gordon rekao je da je region zapadnog Balkana od ključnog značaja za evropsku budućnost i da je zato u središtu stalnog i intenzivnog angažovanja administracije predsednika Baraka Obame. Balkan će stoga vjerovatno ostati među najvažnijim pitanjima za budući identitet i kredibilitet proširenog NATO-a, koji će praktično voditi dva protektorata u regionu (Bosnu i Kosmet). Jer situacija na Balkanu liči na neku vrstu implicitne podjele uloga: SAD su uspostavile primat u domenu bezbjednosti, dok EU obezbeđuje veći dio ekonomske pomoći.

Svijet se na početku novog milenijuma nalazi pred mnogobrojnim izazovima. Izazovi su bezbjedonosne, političke, ekonomske, ekološke, kulturne, tehnološke prirode, uz ogromnu moć i upotrebu masovnih medija. Ekonomski uspon Kine, vojni i politički uspon Rusije, stvaranje ekonomskog saveza BRIKSA, uspon južnoameričkih ekonomija koje teže nezavisnosti od uticaja SAD – predstavljaju nove činioce na geopolitičkoj mapi svijeta. Nove, ekonomsko-političke organizacije, nastoje da umanje moć MMF-a i smanje korišćenje petro-dolara, dok se međunarodni politički odnosi kreću ka tendenciji stvaranja novog multipolarnog svijeta, sa više ekonomskih, političkih i vojnih centara moći.

BRICS je akronim, engleska skraćenica koja se odnosi na ekonomsko savezništvo pet zemalja: Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike. Kolika je snaga BRIKS-a najbolje govori podatak da Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika zajedno daju 29% svjetskog bruto proizvoda (preko 16 biliona dolara). S druge strane, u MMF-u, zemljama BRIKS-a pripada samo 11 % glasova. Obim trgovine unutar BRIKS-a za 5 godina porastao je dva puta i premašio 300 milijardi dolara (Bogatinovski,2015). Tokom poslednjih 10 godina, zemlje BRIKS-a su svoj BDP povećale preko 4 puta dok su ekonomije razvijenih zemalja za to vrijeme porasle samo 60 %. BRIKS je najveće tržište u svijetu jer ga čini 2,9 milijardi ljudi (40% stanovništva planete).

Američki dolar je bio temelj međunarodne trgovine tokom XX vijeka. U vrijeme formiranja eurozone je ta trgovina dosegla svoj vrhunac i činila 71,0% službenih deviznih rezervi u svijetu. U 2014. godini su svjetske rezerve u dolarima pale na 62,9%. S druge strane, trgovinski tokovi između zemalja koje su se obvezale na ukidanje korištenje dolara u bilateralnoj trgovini iznose već 400 milijardi dolara i to samo u 2013. i 2014. godini Kina je glavni kupac američkog duga. Brazil je pritom zemlja s najvećim dolarskim obavezama na svijetu. Dolar polako ali sigurno gubi svoj status svjetske rezervne valute.  Kroz istoriju se često mijenjala globalna rezervna valuta. Portugal, Španija, Holandija, Francuska, Otomansko carstvo, Mletačka republika i Velika Britanija su u različitim vremenima imale svjetski dominantne valute. Ovo sve dokazuje, koliko je savremeni svijet globalizovan, međusobno umrežen, isprepletan finansijskim i političkim interesima. i koliko dešavanja na polju politike imaju uticaja i prelivanja u sferi ekonomije, i obrnuto.

Ekonomsko i vojno jačanje Kine, kreiranje nove, “multivektorske” ruske spoljne politike, u skladu sa novim globalnim kretanjima i multipolarnosti, čiji se obrisi nadziru- vode ka novim geopolitičkim pravilima igre.  Politički uticaj i značaj SAD  u svijetu je i dalje nesporan i sigurno će i u narednom periodu, s obzirom na svoju vojnu moć igrati jednu od ključnih uloga na planeti. Mada će biti prinuđene da svoju nekada dominantnu moć podijele sa drugim globalnim igračima. Sad se manje govori o globalizaciji koja ujedinjuje planetu a više o novom hladnom ratu između Zapada i Rusije, a možda i između drugih, sila, poput Kine, Irana, Turske i Indije. Džordž Fridman, šef obaveštajno-analitičke agencije „Stratfor“ ističe da su SAD u poslednjih 100 godina vodili vrlo doslednu spoljnu politiku, čiji je glavni cilj - ne dozvoliti nijednoj sili da stekne suviše veliku vlast u Evropi. Prvi rukovodilac NATO-a, Lord Ismej je izjavio: „Cilj formiranja NATO-a je držati SAD u Evropi, Rusiju van nje, a Njemačku dolje“ (“Keep the Americans in, the Russians out and the Germans down”). Treba istaći da su SAD uvijek smatrale da najveća opasnost prijeti od potencijalnog saveza Rusije i Nemačke. To bi bio savez njemačkih tehnologija i kapitala sa ruskim prirodnim i ljudskim resursima. Evropljani se veoma ponose što su se tobože oslobodili ratova i već pola vijeka žive u svijetu stabilnosti i blagostanja. Međutim, Evropa je sve do početka 1990-ih u suštini bila okupirana od strane SSSR-a i SAD. Zatim se desila Jugoslavija, a zatim Kavkaz.

Multipolarni svijet čije se nastajanje nazire tokom druge decenije novog milenijuma, globalna žarišta na Bliskom Istoku, migrantska kriza, borba oko nalazišta i tokova energenata i izvore vode, borba za uticaj Velikih sila putem tzv. Hibridnih ratova – svoje konsekvence imaju i na prostor Jugoistočne Evrope, a time i na Crnu Goru. Rusija pokušava da ekonomskim ulaganjima i medijskom prisutnošću, poveća svoj uticaj u balkanskim državama sa kojima je povezuje vijekovna religijska i etnička bliskost.  Sa druge strane, EU i USA nastoje da suzbiju ruski uticaj i države Jugoistočene Evrope jače vežu u EU i NATO. Ekspresnim prijemom Bugarske i Rumunije u EU, prijemom ovih država u NATO zajedno sa Hrvatskom i Albanijom, EU i USA se pozicioniraju kao neprikosnoveni u regionu. Članstvom u NATO i energetskim sporazumima USA žele da distanciraju Balkan, uključujući i Srbiju i Crnu Goru, od Rusije i njenog uticaja. Značajan je i tradicionalni uticaj islamskih država (Arapa, Turske, Irana, Azerbejdžana) na balkanske države. Imajući u vidu da u državama Jugoistočne Evrope žive milioni muslimana, islamske države kroz ekonomska ulaganja, kulturnu, medijsku i religijsku formu – vrše snažan uticaj na ovaj prostor.

Crna Gora kroz decenije globalnih previranja

Male zemlje, poput balkanskih, ne mogu sebi dozvoliti neku spoljno političku slobodu i strategiju i geopolitičke igre. Stoga postupaju prema Velikim silama - prvenstveno taktikom preživljavanja i kratkoročnih dobitaka. Novi vid geopolitike, u formi geoekonomije, izvoza kapitala, investicija, slobodne trgovine, predstavlja polje za nove oblike saradnje ali i geopolitičkog uticaja.

 Postepenim aktivnijim uključivanjem SAD u krizu i ratove u bivšoj Jugoslaviji, u sferu političkog uticaja i fokusa je ušla i Crna Gora. Bilateralni susreti postaju osnova za čvršću saradnju, naročito svrstavanjem rukovodstva Crne Gore u antimiloševićevski tabor od 1997. godine. Od tada će Crna Gora (formalno i dalje članica SRJ) imati snažnu političku, finansijsku, a u kritičnim momentima i određenu bezbjedonosnu podršku prije svih SAD ali i EU, tj. njenih najuticajnijih zemalja. Od strane značajnih međunarodnih faktora javno je iskazivana naklonost vlasti u Crnoj Gori, koja je predstavljana ne samo kao alternativa vlasti u Beogradu, već i baza i glavni oponent njoj. U tom smislu se mogla shvatiti i izjava visokog zvaničnika SAD, Džernsa Rubina koji je govoreći o namjerama SAD da se, uprkos spoljnem zidu sankcija prema SRJ pronađe način da se pruži materijalna pomoć Crnoj Gori izjavio: "Vjerujemo da je to korak naprijed, veliki korak naprijed za razvoj demokratskih institucija u Saveznoj Republici Jugoslaviji". Takav stav SAD bio je i podsticaj Evropskoj uniji i njenim članicama da isto učine i u praksi realizuju. Dakle, iz prethodne izjave Dž. Rubina proizilazi da je M. Đukanović tj. Crna Gora pod njegovim rukovodstvom, taj, ključni faktor i oslonac preko koga će Zapad brže doprinijeti rušenju vlasti S. Miloševića (M. Orlandić, 2005:68). Tadašnji državni sekretar SAD M. Olbrajt je nakon bombardovanja Srbije i Crne Gore 1999. godine pozvala tadašnjeg crnogorskog predsjednika, pohvalila njegov čvrst stav i podvukla da je podrška SAD Crnoj Gori snažna i nepokolebljiva. Nakon toga je izjavila da je „Crna Gora svijetao primjer i da će SAD i njeni saveznici nastaviti da joj daju podršku“.  Nakon političkih promjena u Srbiji oktobra 2000. narastali su zahtjevi za redifinisanje odnosa u SRJ ali i težnje za nezavisnoću Crne Gore. Međutim, tadašnja birokratija  EU nije tada blagonaklono gledala na tu težnju.  Stoga se crnogorska spoljna politika sve čvršće oslanjala na potporu SAD, dajući i javno podršku američkoj politici tokom rata u Iraku 2003. „Poruka podrške Crne Gore u Vašingtonu će u ovo veoma kritično vrijeme biti zapamćena” - ocijenio je J. Bugajski, direktor programa za Istočnu Evropu vašingtonskog Centra za strateške i međunarodne studije. Oni je, povodom pisma premijera M. Đukanovića američkom predsjedniku Dž. Bušu u kome prenosi podršku Crne Gore američkoj politici prema Iraku, ocijenio da je to "dobar prvi korak" od stvaranja unije Srbije i Crne Gore.

Nakon pada režima Slobodana Miloševića, oktobra 2000, okončana je decenija dominacije njegove politike. Savezna Tepublika Jugoslavija SRJ je 2003. transformisana u Državnu zajednicu Srbije i Crne Gore (SCG) koja je funkcionisala kao konfederacija do maja 2006 kada je većina građana Crne Gore na referendumu podržala obnavljanje crnogorske nezavisnosti. Obnavljanjem nezavisnosti, Crna Gora je krenula u proces euro-atlantskih integracija. Vlada Crne Gore je kroz svoje akcione planove i medije nastojala da javnom mnenju približi prednosti integracija i upozna građane sa procesima i reformama.

Postojeći 45 godina kao jedna od šest konstitucionalnih republika u okviru Jugoslovenske federacije, Crna Gora se početkom poslednje decenije XX vijeka, u atmosferi raspada dotadašnje zajedničke države SFRJ, ponovo našla pred pitanjem svoga državnog statusa. Državno pitanje, odnosno ostanak u Jugoslaviji i referendum koji je tim povodom organizovan, predstavljalo je jedno od prvih test-pitanja i problema novoformiranoj crnogorskoj vlasti proizašloj iz anti-birokratske revolucije iz oktobra 1988. i januara 1989. godine, a takođe i novoformiranim političkim partijama kao aktivnim učesnicima novonastalog političkog pluralizma. Izlaskom većine republika iz federacije, nametalo se pitanje dalje prekompozicije SFRJ i formiranje nove državne zajednice.

Crna Gora je nastojala da kontinuirano povećava svoju suverenost i samostalnost od savezne države, prenošenjem jedne po jedne funkcije sa federalnog na republički nivo. Jedna od mjera sa najdalekosežnijim posledicarna bila je uvodenje njemačke marke kao zvaničnog sredstva plaćanja u Crnoj Gori u novembru 1999.  što je automatski značilo i prelazak na euro početkorn 2002.  Crna Gora je u svoje ruke preuzela i carinski sistem, kao i režim spoljne trgovine i osim formalno zajedničke armije i civilne kontrole leta, malo je šta bilo ostalo u isključivoj federalnoj nadležnosti. Samostalno funkcionisanje Crne Gore je dodatno proširivano u vrijeme labave državne zajednice Srbija i Crna Gora. Sve bitne funkcije koje čine jednu državu bile su već u njenim rukama. Nakon maja 2006. ovim nadležnostima su u punom kapacitetu pridodate spoljno-politička i odbrambena funkcija i time je državni okvir bio zaokružen (mada je Crna Gora već do tada držala oko 95 % svojih nadležnosti).

 I od strane značajnih međunarodnih faktora javno je iskazivana naklonost prema vlasti u Crnoj Gori, koja je predstavljana ne samo kao alternativa vlasti u Beogradu, već i glavni oponent njoj ali i baza za djelovanje Srbijanske opozicije. Takav stav, u prvom redu SAD bio je i podsticaj Evropskoj uniji i njenim članicama da isto učine i u praksi realizuju izdašnom pomoći. Četvrtog februara 2003. prestala da postoji SR Jugoslavija i nastala je nova država – zajednica Srbija i Crna Gora. Jugoslovenska skupština usvojila je Ustavnu povelju državne zajednice Srbija i Crna Gora i Zakon o njenom sprovoðenju. Vlast u Crnoj Gori je svaki put prilagođavala svoju taktiku i prilaz, održavajući u životu opciju nezavisnosti dok je sarađivala sa snažnim snagama koje su joj se protivile. To je osiguralo da državna zajednica Srbije i Crne Gore ne propadne zbog aktivne konfrotacije, već zbog mnogobrojnih slučajeva pasivnog otpora toj instituciji. Državna zajednica je trajala do 21. Maja 2006. Kada je Crna Gora na referendumu izglasala neyavisnost. Iste godine, trećeg juna Parlament Crne Gore je proglasio nezavisnost i od tada DZSCG prestaje da postoji a Crna Gora ubrzo postaje članica UN. Kako prije, tako i nakon sticanja nezavisnosti, spoljna politika Crne Gore se snažno oslanja na SAD. U skladu sa tim, Vlada Crne Gore utvrđuje sljedeće spoljnopolitičke prioritete Crne Gore:

Protekle tri decenije su obilježili geopolitički potresi na globalnoj ravni, raspad YU, građanski rat i međunacionalni i međuvjerski sukobi na prostoru zajedničke države, period sankcija, kolapsa privrede, promjena društvenih vrijednostii i opšte nestabilnosti tokom 90-tih godina XX vijeka.

Crna Gora, kao najmanja članica nekadašnje jugoslovenske federacije – nije ostala imuna na sve ove negativne promjene i uticaje. Našavši se u ratnom okruženju i teškom ekonomskom položaju, uspjela je da očuva mir, međunacionalni i međuvjerski sklad, kao primjer novonastalim državama u regionu. Postajući vremenom ekonomski a potom i politički nezavisna, Crna Gora je referendumom iz 2006. formalizovala svoju obnovljenu državnost, stečenu još na Berlinskom kongresu 1878. godine.

 Prof. dr Radenko Šćekić

eSpona OTV EU

Društvo

Objavljeno: 07/12/2018
osteceno-sluzbeno-auto-opstine-petnjicaSlužbeno auto petnjičke lokalne uprave oštećeno je ali ne u saobraćaju, već prilikom transporta, saopštio je Samir Agović - predsjednik Opštine Petnjica. Radi ...
eSpona
Objavljeno: 05/12/2018
sjever-napustilo-1-270-stanovnika-natalitet-u-paduPrirodni priraštaj u Crnoj Gori je pozitivan, ali je svake godine sve manje novorođene djece.  “Ukupan broj živorođene djece opada, s tim da učešće dječaka u ...
eSpona
Objavljeno: 05/12/2018
lgbtq-gusenje-slobodne-rijeci-podriva-demokratiju-u-crnoj-goriPovodom hapšenja poslanika Nebojše Medojevića saopštenjem za javnost oglasili su se LGBT Forum Progres i LGBTIQ Socijalni Centar. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 04/12/2018
bijelo-polje-obiljezen-dan-osiNeformalna koalicija "Savez“ koju čini šest organizacija koja se bave pitanjem osoba sa invaliditetom (OSI) sa teritorije Bijelog Polja, obilježile su juče treći ...
eSpona
Objavljeno: 03/12/2018
plav-zapoceli-radovi-na-izgradnji-novog-puta-do-gusinjaIzgradnja prve faze moderne saobraćajnice Plav - Vojno selo - Gusinje počela je. U okviru prve faze predviđena je izgradnja 1,1 kilometara puta, sa dvije kolovozne ...
eSpona
Objavljeno: 01/12/2018
nvo-feniks-obiljezava-kampanju-16-dana-aktivizma-protiv-nasilja-nad-zenamaNVO "Ženska organizacija “Feniks“ iz Berana pridružila se obilježavanju kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" koja je započela 25. novembra, ...
eSpona
Objavljeno: 30/11/2018
zavrsena-rekonstrukcija-pumpne-stanicaZavršena je rekonstrukcija Pumpne stanice u Ulici Dušana Vujoševića i ona je danas predata na upotrebu građanima Berana. Rekonstrukcija je obavljena u sklopu ...
eSpona
Objavljeno: 29/11/2018
srednja-strucna-skola-dobila-novi-obrazovni-programU Srednjoj stručnoj školi u Beranama uveden je obrazovni program Elektrotehničar za razvoj veb i mobilnih aplikacija. Osim u toj beranskoj školi, pomenuti ...
eSpona
Objavljeno: 28/11/2018
inspekcija-utvrdila-postojanje-izmisljenih-radnih-mjesta-u-beranskoj-skoliProsvjetna i Inspekcija rada utvrdile su da je u beranskoj OŠ “Vuk Karadžić” nezakonito u radni odnos na četiri godine zaposlena na radno mjesto organizator nastave ...
eSpona
Objavljeno: 25/11/2018
petnjica-u-2018-asfaltirano-skoro-osam-kilometara-lokalnih-putevaRadnici Crnagoraputa privode kraju asfaltiranje putnog pravca Radiš Do – Krlje u MZ Trpezi. Položen je asfalt u dužini od 600 metara, a do završetka puta je ostalo ...
eSpona
Objavljeno: 24/11/2018
bijelo-polje-za-adaptaciju-skolske-sale-164-000-euraPotpisan je Ugovor sa firmom “Tehnogradnja” iz Pljevalja za izvođenje radova na adaptaciji školske sportske sale, vrijednosti oko 164.000 eura, a početak radova ...
eSpona
Objavljeno: 23/11/2018
postavljene-kante-i-klupe-na-obilazniciPovodom realizacije projekta „Cvjetni park - ogledalo mog grada“ saopštenjem se oglasila NVO „Sjeverna zemlja“. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 23/11/2018
za-sjutra-zakazano-obiljezavanje-oslobodenja-i-ujedinjenja-u-beranamaPovodom organizovanja proslave povodom ujedinjenja Srpska narodna odbrana Vasojevića i limske doline oglasila se saopštenjem. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 22/11/2018
kolasin-restrikcije-vode-u-opstini-sa-cetiri-fabrike-za-flasiranjeVišesatna isključenja vode u više prigradskih naselja u Kolašinu nastaviće se i narednih dana. U preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ objasnili su da je manjak vode ...
eSpona
Objavljeno: 22/11/2018
gusinje-polozen-kamen-temeljac-za-izgradnju-sportskih-terenaMinistar prosvjete Damir Šehović položio je kamen temeljac za izgradnju sportskog igrališta u dvorištu JU OŠ „Džafer Nikočević“ u Gusinju, vrijednosti oko 300.000 ...
eSpona
Objavljeno: 21/11/2018
bijelo-polje-u-domu-starih-odrzano-predavanje-voli-zivot-koji-zivisPrilikom obilaska korisnika Doma starih u Bijelom Polju, predstavnici NVO ,,Centar zaprevenciju suicida” održali su predavanje na temu “Samoubistvo”.  Posjeta ...
eSpona
Objavljeno: 21/11/2018
dvije-beranke-uspjesno-okoncale-program-obuke-za-trenerice-iz-oblasti-rodne-ravnopravnostiPovodom uspješno okončanog Programa obuke za trenere/ice saopštenjem se oglasila NVO „Feniks” iz Berana. Dostavljeno saopštenje Espona integralno objavljuje. U ...
eSpona
Objavljeno: 20/11/2018
kolasin-i-berane-nece-povezati-prije-kraja-2020-godineIako je završetak rekonstrukcije puta Jezerine - Lubnice planiran za 2020. godinu, već sada je izvjesno da će se još bar pola godine čekati saobraćajnica koja će da ...
eSpona
Objavljeno: 20/11/2018
petnjica-zavrsena-prva-faza-izgradnje-sportskog-poligona-u-godoceljuZavršetkom radova na izgradnji poligona za mali fudbal, košarku i rukomet, okončana je prva faza izgradnje sportskog poligona u MZ Godočelje. Kako je planirala ...
eSpona
Objavljeno: 20/11/2018
beranke-sandra-dukic-i-elena-pesic-uputile-pitanja-ministarstvima-kulture-i-sportaDvije učenice iz Berana, Sandra Đukić i Elena Pešić učestvovale su u manifestaciji Dani Đačkog parlamenta koja je održan juče, u Skupštini Crne Gore. Đukić i Pešić ...
eSpona
Objavljeno: 18/11/2018
predsjednik-albanije-24-novembra-boravice-u-rozajamaPredsjednik Albanije Iljir Meta boraviće 24. novembra u Rožajama. On će u tom gradu prisustvovati održavanju Desetom tradicionalnom “Planinskom satu”, koji će se ...
eSpona
Objavljeno: 16/11/2018
pljevlja-na-proljece-pocinje-izgradnja-novog-vrticaIzgradnja dječjeg vrtića u pljevaljskom naselju Guke, koji se najavljuje godinama, počeće na proljeće naredne godine, kazala je Abela Popović - direktorica Javne ...
eSpona
Objavljeno: 16/11/2018
bijelo-polje-rada-se-vraca-na-velika-vrataFabrika mineralne vode „Rada“ koja je ne tako davno zauzimala značajno mjesto na domaćem i inostranom tršištu, početkom naredne godini vratiće se na velika vrata u ...
eSpona
Objavljeno: 15/11/2018
bijelo-polje-realizovana-akcija-posumljavanjaU okviru pokrenute akcije pošumljavanja, učenici Srednje stručne škole iz Bijelog Polja realizovali su projekat "Zeleno, volim te zeleno”. Projekat je ...
eSpona
Objavljeno: 14/11/2018
tradicija-obnovljena-vodenica-u-pracevcuLijepo novembarsko jutro. Obasjane suncem padine livada zvanih Kućišta u selu Praćevac, malom ali lijepom selu u beranskoj opštini. Beranska kotlina još uvijek je ...
eSpona
Objavljeno: 14/11/2018
inspektor-za-vodoprivredu-podnio-krivicnu-prijavu-protiv-n-n-licaUsljed istovara komunalnog otpada i njegovog gomilanja na obali Lima, Dragan Šekularac - inspektor za vodoprivredu, podnio je krivičnu prijavu Osnovnom ...
eSpona
Objavljeno: 13/11/2018
mojkovac-lokalna-uprava-redovno-izmiruje-poreske-obavezeOpština Mojkovac predstavlja pozitivan primjer među opštinama kada je u pitanju stepen poreske disipline i redovnost u izmirivanju poreskih obaveza, ocijenjeno je ...
eSpona
Objavljeno: 12/11/2018
nvo-dar-zavrsila-prvu-fazu-projekta-znanjem-prevazidimo-podjeleNakon održanih radionica kojima je okončana prva faza projekta „Znanjem prevaziđimo podjele“ saopštenjem za javnost oglasila se NVO „Dar“ iz Berana. Dostavljeno ...
eSpona
Objavljeno: 12/11/2018
u-beogradu-odrzan-omaz-radulu-vesovicuDruštvo đaka Beranske gimnazije iz Beograda i Nevladino udružnje “Beranda”, iz Berana, upriličili su Omaž Radulu Vešoviću - bivšem profesoru i košarkaškom ...
eSpona
Objavljeno: 09/11/2018
andrijevica-kasarna-vcg-ce-unaprijediti-zivot-opstineKasarna Vojske Crne Gore (VCG), koja će biti izgrađena u Andrijevici, unaprijediće život cijele opštine, ocijenio je ministar odbrane Predrag Bošković. Kako je ...
eSpona
Objavljeno: 08/11/2018
drustvo-daka-beranske-gimnazije-u-beogradu-obiljezilo-dan-osnivanja-drustvaDruštvo đaka Beranske gimnazije u Beogradu šestog novembra je obilježilo dan osnivanja koji je, ujedno, i Dan Gimnazije “Panto Mališić”. Dan Društva obilježen je u ...
eSpona
Objavljeno: 08/11/2018
uredene-tri-lokacije-u-graduPovodom organizovane akcije uređenja tri gradske lokacije saopštenjem za javnost se oglasila NVO „Sjeverna zemlja“. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 07/11/2018
u-beogradu-ce-se-odrzati-omaz-radulu-vesovicuDruštvo đaka beranske gimnazije iz Beograda u saradnji sa NVU „Beranda“ iz Berana, organizuju Omaž pokojnom profesoru Radulu Vešoviću koji će se održati u glavnom ...
eSpona
Objavljeno: 06/11/2018
vasojevicka-sorbona-gimnazija-panto-malisic-obiljezava-105-godina-postojanjaPovodom obilježavanja 105 godina postojanja Gimnazije “Panto Mališić”, večeras će se u Beranama održati Svečana akademija. Akademija će se održati u amfiteatru ...
eSpona
Objavljeno: 02/11/2018
mojkovac-stopa-nezaposlenosti-iznad-drzavnog-prosjekaNačelnica Područne jedinice Bijelo Polje Slađana Nedović ukazuje na nepovoljnu strukturu nezaposlenih u Mojkovcu, prije svega starosnu. Učešće starijih od 50 godina ...
eSpona
Objavljeno: 01/11/2018
u-bijelom-polju-zavrsena-trodnevna-obuka-za-projekte-prakticnih-javnih-politikaDodjelom sertifikata, u Bijelom Polju je uspješno završena trodenevna obuka predstavnika NVO za pisanje predloga praktičnih javnih politika. Prema riječima ...
eSpona
Objavljeno: 01/11/2018
rozaje-do-kraja-godine-bez-posla-ostaje-55-opstinaraOd 223 radnika, koliko ih ima u lokalnoj upravi i javnim preduzećima čiji je osnivač Opština Rožaje, do kraja godine najmanje njih 55 ostaće bez posla. Kako je ...
eSpona
Objavljeno: 30/10/2018
beranci-i-petnjicani-zajedno-sanirali-putUdruženim radom mehanizacije Agencije za izgradnju i razvoj Berana i Komunalnog preduzeća iz Petnjice, prije nekoliko dana je saniran je put Savin Bor – katun na ...
eSpona
Objavljeno: 30/10/2018
pljevlja-na-prostoru-bivse-deponije-gradice-teniski-i-golf-tereneRudnik uglja Pljevlja započeo je sa rekultivacijom deponije Jagnjilo, a iz poslovodstva ove kompanije tvrde da bi se prostor od 57 hektara mogao iskoristiti za ...
eSpona
Objavljeno: 28/10/2018
dri-pozitivno-misljenje-o-finansijskoj-reviziji-i-uslovno-o-pravilnosti-zavrsnog-racuna-za-2017-godinu-opstine-beraneDržavna revizorska institucija (DRI) izrazila je pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju Opštine Berane i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Završnog ...
eSpona
Objavljeno: 27/10/2018
pocinje-zimsko-racunanje-vremenaPomjeranjem kazaljki za jedan sat unazad u nedjelju, 28. oktobra, u tri sata, počinje zimsko računanje vremena. Zimsko računanje vremena trajaće do posljednjeg ...
eSpona
Objavljeno: 25/10/2018
omaz-radulu-vesovicu-odrzace-se-i-u-beograduPovodom organizovanja Omaža Radulu Vešoviću koji će se održati u Beogradu saopštenjem za javnost oglasila se beranska NVU „Beranda“. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 25/10/2018
miodrag-bobo-radunovic-izabran-za-dekana-medicinskog-fakultetaNovi dekan Medicinskog fakulteta u Podgorici je prof. dr Miodrag Bobo Radunović. On je na tajnom glasanju zadobio podršku 38 članova Upravnog odbora (UO), dok je ...
eSpona
Objavljeno: 24/10/2018
ministarstvo-prosvjete-u-toku-rekonstrukcija-vrtica-u-beranamaRadovi na rekonstrukciji Dječjeg vrtića “Radmila Nedić” u Beranama su u toku, saopštio je Filip Grujić - načelnik Službe za investicije Ministarstva prosvjete. On ...
eSpona
Objavljeno: 24/10/2018
rozaje-grade-se-obaloutvrde-u-koritu-ibraU Rožajama je u toku izgradnja obaloutvrda, odnosno regulacija korita Ibra i postavljanje cijevi za budući kanalizacioni kolektor. Riječ je o projektu vrijednom ...
eSpona
Objavljeno: 24/10/2018
petnjica-zapocelo-uklanjanje-nelegalnih-ogradaPostupajući po odluci Sekretarijata za lokalnu upravu i inspekcijske poslove, radnici Komunalnog preduzeća iz Petnjice započeli su sa uklanjanjem nelegalnih ograda ...
eSpona
Objavljeno: 23/10/2018
zabljak-izgradeni-tereni-za-male-sportoveNa Žabljaku su otvoreni tereni za male sportove, pa će građani moći da igraju mali fudbal, košarku, odbojku, rukomet i tenis. Terene su svečano otvorili Duško ...
eSpona
Objavljeno: 23/10/2018
rozaje-dug-opstine-se-stalno-uvecavaOpština Rožaje već duže vrijeme kasni sa prijavom i izmirivanjem poreskih obaveza, a stepen poreske discipline kada je u pitanju ova jedinica lokalne samouprave ...
eSpona
Objavljeno: 22/10/2018
petnjica-opstina-bez-dugovanjaOpština Petnjica jedna je od rijetkih na sjeveru Crne Gore koja nema dugovanja prema Poreskoj upravi, zaposlenima, kao ni prema dobavljačima, saopšteno je na ...
eSpona
Objavljeno: 21/10/2018
pljevlja-rtv-krece-s-programom-do-kraja-godineRadio-televizija Pljevlja počeće emitovanje redovnog programa najkasnije do kraja godine, najavio je Mirko Đačić - predsjednik Opštine Pljevlja. On je kazao da ...
eSpona