Radenko ScekicAkcijom “Pustinjska oluja” u Iraku 1991, SAD su pokazale svoju superiornost u vojnom i tehnološkom pogledu. Dejtonskim sporazumom iz 1995 i napadom na tadašnju SRJ 1999. godine bez odobrenja UN, su pokazale političku nadmoć, jedine preostale globalne supersile. Time je označen i zvanično uspostavljanje novog poretka u svijetu u kome će narednih decenija od 1991. neprikosnoveno dominirati SAD preko svoje ekonomske i vojne sile i NATO-a.  Zapadni sistem vrijednosti, kulture i navika, te neoliberalizam i demokratija - će biti nametani kao uzor svuda po svijetu u formi širenja demokratije, humanitarnih ratova i obojenih revolucija. Varšavski pakt je prestao da postoji 1991, dok je NATO savez i dalje ostao da egzistira, iako je, glavni uzrok (Sovjetski Savez) prestao da postoji kao opasnost. NATO se počeo širiti na istok, na nekadašnje komunističke države i pored obećanja datih Gorbačovu da do toga neće doći.

Januara 1990. godine, ministar inostranih poslova Zapadne  Njemačke Hans-Ditrih Genšer javno je saopštio da nakon ujedinjavanja Nemačke „neće biti širenja NATO na Istok". Šef Stejt departmenta Džejms Bejker rekao je Eduardu Ševardnadzeu da se NATO "neće pomjerati na istok", a zatim je uvjeravao i Mihaila Gorbačova da "NATO neće širiti svoje trenutne granice na istok". Po otkrivenim tajnim stenogramima Stejt departmenta, najkonkretnije izjave su stigle 9. februara 1991. godine na sastanku Ševardnadzea i Bejkera. Šef Stejt departmenta SAD obećao je "gvozdene garancije da se jurisdikcija NATO-a i sila Alijanse neće pomjerati na Istok". U okviru svoje posjete, kancelar Zapadne Njemačke Helmut Kol izašao je sa sličnom izjavom u Moskvi.

Na Balkanu SAD danas održavaju mir stvaranjem protektorata nad zavađenim etničkim grupama. Kako tvrdi Zbignjev Bžežinski: “Umješno igrajući na kartu etničkih i vjerskih konflikata na prostorima takozvanog etničkog koktela, tj. u država sa etnički mješovitim stanovništvom, SAD izazivaju i upravljaju krizama i konfliktima instrumentalizujući ih za svoje strateške ciljeve”. “Balkan je” kako piše nekadašnji državni sekretar SAD Medlin Olbrajt, “bio eksperimentalni teren za spoljnu politiku Klintonove administracije”. Pomoćnik državnog sekretara SAD za evropske i evroazijske poslove Filip Gordon rekao je da je region zapadnog Balkana od ključnog značaja za evropsku budućnost i da je zato u središtu stalnog i intenzivnog angažovanja administracije predsednika Baraka Obame. Balkan će stoga vjerovatno ostati među najvažnijim pitanjima za budući identitet i kredibilitet proširenog NATO-a, koji će praktično voditi dva protektorata u regionu (Bosnu i Kosmet). Jer situacija na Balkanu liči na neku vrstu implicitne podjele uloga: SAD su uspostavile primat u domenu bezbjednosti, dok EU obezbeđuje veći dio ekonomske pomoći.

Svijet se na početku novog milenijuma nalazi pred mnogobrojnim izazovima. Izazovi su bezbjedonosne, političke, ekonomske, ekološke, kulturne, tehnološke prirode, uz ogromnu moć i upotrebu masovnih medija. Ekonomski uspon Kine, vojni i politički uspon Rusije, stvaranje ekonomskog saveza BRIKSA, uspon južnoameričkih ekonomija koje teže nezavisnosti od uticaja SAD – predstavljaju nove činioce na geopolitičkoj mapi svijeta. Nove, ekonomsko-političke organizacije, nastoje da umanje moć MMF-a i smanje korišćenje petro-dolara, dok se međunarodni politički odnosi kreću ka tendenciji stvaranja novog multipolarnog svijeta, sa više ekonomskih, političkih i vojnih centara moći.

BRICS je akronim, engleska skraćenica koja se odnosi na ekonomsko savezništvo pet zemalja: Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike. Kolika je snaga BRIKS-a najbolje govori podatak da Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika zajedno daju 29% svjetskog bruto proizvoda (preko 16 biliona dolara). S druge strane, u MMF-u, zemljama BRIKS-a pripada samo 11 % glasova. Obim trgovine unutar BRIKS-a za 5 godina porastao je dva puta i premašio 300 milijardi dolara (Bogatinovski,2015). Tokom poslednjih 10 godina, zemlje BRIKS-a su svoj BDP povećale preko 4 puta dok su ekonomije razvijenih zemalja za to vrijeme porasle samo 60 %. BRIKS je najveće tržište u svijetu jer ga čini 2,9 milijardi ljudi (40% stanovništva planete).

Američki dolar je bio temelj međunarodne trgovine tokom XX vijeka. U vrijeme formiranja eurozone je ta trgovina dosegla svoj vrhunac i činila 71,0% službenih deviznih rezervi u svijetu. U 2014. godini su svjetske rezerve u dolarima pale na 62,9%. S druge strane, trgovinski tokovi između zemalja koje su se obvezale na ukidanje korištenje dolara u bilateralnoj trgovini iznose već 400 milijardi dolara i to samo u 2013. i 2014. godini Kina je glavni kupac američkog duga. Brazil je pritom zemlja s najvećim dolarskim obavezama na svijetu. Dolar polako ali sigurno gubi svoj status svjetske rezervne valute.  Kroz istoriju se često mijenjala globalna rezervna valuta. Portugal, Španija, Holandija, Francuska, Otomansko carstvo, Mletačka republika i Velika Britanija su u različitim vremenima imale svjetski dominantne valute. Ovo sve dokazuje, koliko je savremeni svijet globalizovan, međusobno umrežen, isprepletan finansijskim i političkim interesima. i koliko dešavanja na polju politike imaju uticaja i prelivanja u sferi ekonomije, i obrnuto.

Ekonomsko i vojno jačanje Kine, kreiranje nove, “multivektorske” ruske spoljne politike, u skladu sa novim globalnim kretanjima i multipolarnosti, čiji se obrisi nadziru- vode ka novim geopolitičkim pravilima igre.  Politički uticaj i značaj SAD  u svijetu je i dalje nesporan i sigurno će i u narednom periodu, s obzirom na svoju vojnu moć igrati jednu od ključnih uloga na planeti. Mada će biti prinuđene da svoju nekada dominantnu moć podijele sa drugim globalnim igračima. Sad se manje govori o globalizaciji koja ujedinjuje planetu a više o novom hladnom ratu između Zapada i Rusije, a možda i između drugih, sila, poput Kine, Irana, Turske i Indije. Džordž Fridman, šef obaveštajno-analitičke agencije „Stratfor“ ističe da su SAD u poslednjih 100 godina vodili vrlo doslednu spoljnu politiku, čiji je glavni cilj - ne dozvoliti nijednoj sili da stekne suviše veliku vlast u Evropi. Prvi rukovodilac NATO-a, Lord Ismej je izjavio: „Cilj formiranja NATO-a je držati SAD u Evropi, Rusiju van nje, a Njemačku dolje“ (“Keep the Americans in, the Russians out and the Germans down”). Treba istaći da su SAD uvijek smatrale da najveća opasnost prijeti od potencijalnog saveza Rusije i Nemačke. To bi bio savez njemačkih tehnologija i kapitala sa ruskim prirodnim i ljudskim resursima. Evropljani se veoma ponose što su se tobože oslobodili ratova i već pola vijeka žive u svijetu stabilnosti i blagostanja. Međutim, Evropa je sve do početka 1990-ih u suštini bila okupirana od strane SSSR-a i SAD. Zatim se desila Jugoslavija, a zatim Kavkaz.

Multipolarni svijet čije se nastajanje nazire tokom druge decenije novog milenijuma, globalna žarišta na Bliskom Istoku, migrantska kriza, borba oko nalazišta i tokova energenata i izvore vode, borba za uticaj Velikih sila putem tzv. Hibridnih ratova – svoje konsekvence imaju i na prostor Jugoistočne Evrope, a time i na Crnu Goru. Rusija pokušava da ekonomskim ulaganjima i medijskom prisutnošću, poveća svoj uticaj u balkanskim državama sa kojima je povezuje vijekovna religijska i etnička bliskost.  Sa druge strane, EU i USA nastoje da suzbiju ruski uticaj i države Jugoistočene Evrope jače vežu u EU i NATO. Ekspresnim prijemom Bugarske i Rumunije u EU, prijemom ovih država u NATO zajedno sa Hrvatskom i Albanijom, EU i USA se pozicioniraju kao neprikosnoveni u regionu. Članstvom u NATO i energetskim sporazumima USA žele da distanciraju Balkan, uključujući i Srbiju i Crnu Goru, od Rusije i njenog uticaja. Značajan je i tradicionalni uticaj islamskih država (Arapa, Turske, Irana, Azerbejdžana) na balkanske države. Imajući u vidu da u državama Jugoistočne Evrope žive milioni muslimana, islamske države kroz ekonomska ulaganja, kulturnu, medijsku i religijsku formu – vrše snažan uticaj na ovaj prostor.

Crna Gora kroz decenije globalnih previranja

Male zemlje, poput balkanskih, ne mogu sebi dozvoliti neku spoljno političku slobodu i strategiju i geopolitičke igre. Stoga postupaju prema Velikim silama - prvenstveno taktikom preživljavanja i kratkoročnih dobitaka. Novi vid geopolitike, u formi geoekonomije, izvoza kapitala, investicija, slobodne trgovine, predstavlja polje za nove oblike saradnje ali i geopolitičkog uticaja.

 Postepenim aktivnijim uključivanjem SAD u krizu i ratove u bivšoj Jugoslaviji, u sferu političkog uticaja i fokusa je ušla i Crna Gora. Bilateralni susreti postaju osnova za čvršću saradnju, naročito svrstavanjem rukovodstva Crne Gore u antimiloševićevski tabor od 1997. godine. Od tada će Crna Gora (formalno i dalje članica SRJ) imati snažnu političku, finansijsku, a u kritičnim momentima i određenu bezbjedonosnu podršku prije svih SAD ali i EU, tj. njenih najuticajnijih zemalja. Od strane značajnih međunarodnih faktora javno je iskazivana naklonost vlasti u Crnoj Gori, koja je predstavljana ne samo kao alternativa vlasti u Beogradu, već i baza i glavni oponent njoj. U tom smislu se mogla shvatiti i izjava visokog zvaničnika SAD, Džernsa Rubina koji je govoreći o namjerama SAD da se, uprkos spoljnem zidu sankcija prema SRJ pronađe način da se pruži materijalna pomoć Crnoj Gori izjavio: "Vjerujemo da je to korak naprijed, veliki korak naprijed za razvoj demokratskih institucija u Saveznoj Republici Jugoslaviji". Takav stav SAD bio je i podsticaj Evropskoj uniji i njenim članicama da isto učine i u praksi realizuju. Dakle, iz prethodne izjave Dž. Rubina proizilazi da je M. Đukanović tj. Crna Gora pod njegovim rukovodstvom, taj, ključni faktor i oslonac preko koga će Zapad brže doprinijeti rušenju vlasti S. Miloševića (M. Orlandić, 2005:68). Tadašnji državni sekretar SAD M. Olbrajt je nakon bombardovanja Srbije i Crne Gore 1999. godine pozvala tadašnjeg crnogorskog predsjednika, pohvalila njegov čvrst stav i podvukla da je podrška SAD Crnoj Gori snažna i nepokolebljiva. Nakon toga je izjavila da je „Crna Gora svijetao primjer i da će SAD i njeni saveznici nastaviti da joj daju podršku“.  Nakon političkih promjena u Srbiji oktobra 2000. narastali su zahtjevi za redifinisanje odnosa u SRJ ali i težnje za nezavisnoću Crne Gore. Međutim, tadašnja birokratija  EU nije tada blagonaklono gledala na tu težnju.  Stoga se crnogorska spoljna politika sve čvršće oslanjala na potporu SAD, dajući i javno podršku američkoj politici tokom rata u Iraku 2003. „Poruka podrške Crne Gore u Vašingtonu će u ovo veoma kritično vrijeme biti zapamćena” - ocijenio je J. Bugajski, direktor programa za Istočnu Evropu vašingtonskog Centra za strateške i međunarodne studije. Oni je, povodom pisma premijera M. Đukanovića američkom predsjedniku Dž. Bušu u kome prenosi podršku Crne Gore američkoj politici prema Iraku, ocijenio da je to "dobar prvi korak" od stvaranja unije Srbije i Crne Gore.

Nakon pada režima Slobodana Miloševića, oktobra 2000, okončana je decenija dominacije njegove politike. Savezna Tepublika Jugoslavija SRJ je 2003. transformisana u Državnu zajednicu Srbije i Crne Gore (SCG) koja je funkcionisala kao konfederacija do maja 2006 kada je većina građana Crne Gore na referendumu podržala obnavljanje crnogorske nezavisnosti. Obnavljanjem nezavisnosti, Crna Gora je krenula u proces euro-atlantskih integracija. Vlada Crne Gore je kroz svoje akcione planove i medije nastojala da javnom mnenju približi prednosti integracija i upozna građane sa procesima i reformama.

Postojeći 45 godina kao jedna od šest konstitucionalnih republika u okviru Jugoslovenske federacije, Crna Gora se početkom poslednje decenije XX vijeka, u atmosferi raspada dotadašnje zajedničke države SFRJ, ponovo našla pred pitanjem svoga državnog statusa. Državno pitanje, odnosno ostanak u Jugoslaviji i referendum koji je tim povodom organizovan, predstavljalo je jedno od prvih test-pitanja i problema novoformiranoj crnogorskoj vlasti proizašloj iz anti-birokratske revolucije iz oktobra 1988. i januara 1989. godine, a takođe i novoformiranim političkim partijama kao aktivnim učesnicima novonastalog političkog pluralizma. Izlaskom većine republika iz federacije, nametalo se pitanje dalje prekompozicije SFRJ i formiranje nove državne zajednice.

Crna Gora je nastojala da kontinuirano povećava svoju suverenost i samostalnost od savezne države, prenošenjem jedne po jedne funkcije sa federalnog na republički nivo. Jedna od mjera sa najdalekosežnijim posledicarna bila je uvodenje njemačke marke kao zvaničnog sredstva plaćanja u Crnoj Gori u novembru 1999.  što je automatski značilo i prelazak na euro početkorn 2002.  Crna Gora je u svoje ruke preuzela i carinski sistem, kao i režim spoljne trgovine i osim formalno zajedničke armije i civilne kontrole leta, malo je šta bilo ostalo u isključivoj federalnoj nadležnosti. Samostalno funkcionisanje Crne Gore je dodatno proširivano u vrijeme labave državne zajednice Srbija i Crna Gora. Sve bitne funkcije koje čine jednu državu bile su već u njenim rukama. Nakon maja 2006. ovim nadležnostima su u punom kapacitetu pridodate spoljno-politička i odbrambena funkcija i time je državni okvir bio zaokružen (mada je Crna Gora već do tada držala oko 95 % svojih nadležnosti).

 I od strane značajnih međunarodnih faktora javno je iskazivana naklonost prema vlasti u Crnoj Gori, koja je predstavljana ne samo kao alternativa vlasti u Beogradu, već i glavni oponent njoj ali i baza za djelovanje Srbijanske opozicije. Takav stav, u prvom redu SAD bio je i podsticaj Evropskoj uniji i njenim članicama da isto učine i u praksi realizuju izdašnom pomoći. Četvrtog februara 2003. prestala da postoji SR Jugoslavija i nastala je nova država – zajednica Srbija i Crna Gora. Jugoslovenska skupština usvojila je Ustavnu povelju državne zajednice Srbija i Crna Gora i Zakon o njenom sprovoðenju. Vlast u Crnoj Gori je svaki put prilagođavala svoju taktiku i prilaz, održavajući u životu opciju nezavisnosti dok je sarađivala sa snažnim snagama koje su joj se protivile. To je osiguralo da državna zajednica Srbije i Crne Gore ne propadne zbog aktivne konfrotacije, već zbog mnogobrojnih slučajeva pasivnog otpora toj instituciji. Državna zajednica je trajala do 21. Maja 2006. Kada je Crna Gora na referendumu izglasala neyavisnost. Iste godine, trećeg juna Parlament Crne Gore je proglasio nezavisnost i od tada DZSCG prestaje da postoji a Crna Gora ubrzo postaje članica UN. Kako prije, tako i nakon sticanja nezavisnosti, spoljna politika Crne Gore se snažno oslanja na SAD. U skladu sa tim, Vlada Crne Gore utvrđuje sljedeće spoljnopolitičke prioritete Crne Gore:

Protekle tri decenije su obilježili geopolitički potresi na globalnoj ravni, raspad YU, građanski rat i međunacionalni i međuvjerski sukobi na prostoru zajedničke države, period sankcija, kolapsa privrede, promjena društvenih vrijednostii i opšte nestabilnosti tokom 90-tih godina XX vijeka.

Crna Gora, kao najmanja članica nekadašnje jugoslovenske federacije – nije ostala imuna na sve ove negativne promjene i uticaje. Našavši se u ratnom okruženju i teškom ekonomskom položaju, uspjela je da očuva mir, međunacionalni i međuvjerski sklad, kao primjer novonastalim državama u regionu. Postajući vremenom ekonomski a potom i politički nezavisna, Crna Gora je referendumom iz 2006. formalizovala svoju obnovljenu državnost, stečenu još na Berlinskom kongresu 1878. godine.

 Prof. dr Radenko Šćekić

 

viskom 720x90

 

eSpona OTV EU

viskom 300x250

Društvo

Objavljeno: 20/02/2019
andrijana-vucetic-obadovic-nova-direktorica-muzicke-skole-u-beranamaProfesorica Andrijana Vučetić Obadović je nova direktorica Muzičke škole u Beranama. Ona će na toj funkciji naslijediti Marselu Kastratović, koja je tu dužnost ...
eSpona
Objavljeno: 20/02/2019
otvorene-prostorije-omladinskog-klubaRenovirane prostorije Omladinskog kluba u Beranama danas su svečano otvorene. Prostorije se nalaze u objektu Stadiona malih sportova, a svečano su ih otvorili ...
eSpona
Objavljeno: 19/02/2019
tokom-2018-godine-najmanje-razvoda-bilo-na-sjeveru-drzaveTokom protekle godine u Crnoj Gori sklopljeno je ukupno 3.207 brakova, dok su se razvela 693 para, pokazuju najnoviji podaci Monstata. To znači da se u odnosu na ...
eSpona
Objavljeno: 18/02/2019
potpisan-ugovor-o-rekonstrukciji-puteva-u-gusinjuUprava javnih radova potpisala je ugovore sa domaćim firmama u vrijednosti od skoro 200.000 eura, za poboljšanje kvaliteta putne infrastrukture u Gusinju i ...
eSpona
Objavljeno: 17/02/2019
u-petnjici-angazovani-na-regulaciji-popce-i-otpadnih-vodaU petnjičkoj lokalnoj upravi intezivno se radi na pripremi izrade projektne dokumentacije za obaloutvrdu rijeke Popče i izradu projektne dokumentacije za otpadne ...
eSpona
Objavljeno: 17/02/2019
bjelopoljke-plesale-protiv-nasilja-nad-zenamaU okviru manifestacije ''Milijarda pleše'', koja promoviše bobru protiv nasilja nad ženama, Bjelopoljke su učestvujući u plesu, dale doprinos toj globalnoj akciji. ...
eSpona
Objavljeno: 16/02/2019
u-bijelom-polju-otvorena-kancelarija-za-besplatnu-pravnu-pomocPovodom realizacije projekta „Jačanje sistema besplatne pravne pomoći u Opštini Bijelo Polje“, saopštenjem se oglasila NVO „Evropski omladinski centar Crne Gore“. ...
eSpona
Objavljeno: 15/02/2019
u-pljevljima-ce-da-ruse-dotrajale-kuceOpština Pljevlja pokrenuće procedure uklanjanja dotrajalih kuća i privremenih objekata, koji ruže izgled grada i predstavljaju opasnost za prolaznike. To je najavio ...
eSpona
Objavljeno: 14/02/2019
petnjica-posljednji-snijeg-izazvao-problem-gradanimaSnijeg koji je preksinoć padao na području petnjičke opštine, izazvao je brojne problem građanima Bihora. Usljed pada stabala na puteve, nekoliko njih juče je bilo ...
eSpona
Objavljeno: 14/02/2019
sest-domova-zdravlja-sa-sjevera-drzave-nije-imalo-donacijeOko milion eura vrijednost je opreme, materijala, aparata i ljekova koje su crnogorske zdravstvene ustanove dobile tokom 2018. godine. Prema podacima Ministarstva ...
eSpona
Objavljeno: 13/02/2019
u-plavu-i-gusinju-odrzana-skola-vocarstvaU okviru Zimske škole poljoprivrede koju tradicionalno organizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u ...
eSpona
Objavljeno: 13/02/2019
bjelopoljci-dobrovoljno-davali-krvPredstavnici Crkvene opštine i Bratstva pravoslavne omladime učestvovali su u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je obavljena u Opštoj bolnici u Bijelom ...
eSpona
Objavljeno: 10/02/2019
janovic-najavio-nova-ulaganja-na-sjeveruMinistar sporta, Nikola Janović najavio je nastavak ulaganja u izgradnju i adaptaciju sportskih objekata. On je naveo da će se raditi na još dinamičnijoj ...
eSpona
Objavljeno: 10/02/2019
sve-izrazenija-migracija-gradana-sa-sjevera-drzaveNegativan migracioni saldo prošle godine imalo je ukupno 13 opština, uglavnom sa sjevera Crne Gore, pokazuju posljednji podaci MONSTAT-a. Od pet opština u kojima je ...
eSpona
Objavljeno: 08/02/2019
kolasin-ostaje-bez-tango-kampaCrna Gora i Kolašin ostaju bez Tango kampa, najznačajnije kulturno-turističke manifestacije kad je u pitanju sjever zemlje, saopštili su organizatori. Tango kamp ...
eSpona
Objavljeno: 08/02/2019
vandali-u-beranama-sadnice-tuje-polivali-masinskim-uljemU centralnom gradskom parku u Beranama, u noći između utorka i srijede, nepoznati počinioci su uništili 30 sadnica tuje. Oni su za taj vandalski čin upotrijebili ...
eSpona
Objavljeno: 07/02/2019
novi-ciklus-radionica-o-pozitivnom-roditeljstvuU Domu zdravlja Berane u toku je prijavljivanje roditelja za novi ciklus radionica u okviru programa Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje (Parenting for Lifelong ...
eSpona
Objavljeno: 07/02/2019
pljevlja-u-2019-godini-vece-naknade-za-novorodencadOpština Pljevlja planira da u ovoj godini poveća novčana davanja za novorođenčad. Sekretarka za društvene delatnosti Emina Salihović kazala je da je u ...
eSpona
Objavljeno: 06/02/2019
kolasin-bivsi-celnici-opstine-se-sjetili-da-nisu-odmaraliNa ime navodno neiskorištenih godišnjih odmora, funkcionerima i starjšenima bivše kolašinske vlasti izdvojeno za isplatu iz opštinske kase više od 5.000 eura. Ta ...
eSpona
Objavljeno: 06/02/2019
sjever-trbuhom-za-kruhom-na-jugU 16 od 23 crnogorske opštine zabilježen je negativni prirodni priraštaj, od čega čak 12 na sjeveru zemlje. Pljevlja prednjače sa negativnim prirodnim priraštajem ...
eSpona
Objavljeno: 05/02/2019
beranci-organizuju-humanitarni-koncert-za-lijecenje-oboljelog-brana-kikovicaGrupa građana Berana pokrenula je akciju prikupljanja pomoći za liječenje oboljelog Brana Kikovića (28) kojem je potrebno obaviti hitnu transplataciju bubrega za ...
eSpona
Objavljeno: 05/02/2019
pljevlja-sporazumnim-prekidima-radnog-odnosa-do-smanjenja-broja-zaposlenih-u-lokalnoj-upraviLokalna uprava u Pljevljima planira da prepolovi broj preduzeća čiji je osnivač Opština jer je „sadašnji sistem glomazan i nije u skladu sa evropskim ...
eSpona
Objavljeno: 04/02/2019
drustvo-daka-beranske-gimnazije-priredilo-omaz-dr-tomislavu-malisicuU prostorijama Udruženja „Milutin Milanković“, u Beogradu je prvog februara, Društvo đaka Beranske gimnazije priredilo omaž dr Tomislavu Mališiću (1938–2018). ...
eSpona
Objavljeno: 02/02/2019
fond-za-zdravstveno-osiguranje-cg-za-dalje-lijecenje-nikoline-treba-se-obratiti-nadleznim-zdravstvenim-ustanovama-i-fonduPovodom teksta Akcija „Veliko srce malom srcu“ u Mojkovcu: Mladi pjevaju za Nikolinu, objavljenom juče na Portalu Espona, stiglo je reagovanje od strane Fonda za ...
eSpona
Objavljeno: 01/02/2019
tokom-2018-godine-otvoreno-vise-od-610-000-stranica-esponeElektronske novine Espona tokom 2018. godine zadržale su nivo čitanosti i posjeta na nivou 2017-te. Za razliku od perioda od prije pet godina, od kada je, iz ...
eSpona
Objavljeno: 01/02/2019
bijelo-polje-obavljena-promocija-dobrovoljnog-sluzenja-vojnog-rokaNa gradskom trgu u Bijelom Polju, juče je održana promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka. Promocija je obavljena u cilju približavanja mogućnosti ...
eSpona
Objavljeno: 31/01/2019
u-kolasinu-i-mojkovcu-dupliran-broj-korisnika-socijaleTokom minule dvije godine na području kolašinske i mojkovačke opštine Ministarstvo rada i socijalnog staranja, odnosno Centar za socijalni rad (CSR) isplatili su ...
eSpona
Objavljeno: 31/01/2019
rozajske-srednjoskolke-trijumfovale-na-kvizu-o-euSrednjoškolci iz opština sa sjevera države pokazali su kvalitetno znanje na kvizu Eurometrija. Tako su gimnazijalke iz Rožaja pobijedile na TV kvizu i nagrađene su ...
eSpona
Objavljeno: 31/01/2019
pljevlja-dopunjen-zahtjev-za-gradnju-toplaneOpština Pljevlja ponovo je podnijela zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju gradske toplane. Zahtjev je podnešen Ministarstvu održivog razvoja i ...
eSpona
Objavljeno: 30/01/2019
pobratimili-se-srpska-narodna-odbrana-berane-i-milesevski-kulturni-klub-iz-prijepoljaPovodom potpisivanja Povelje o pobratimstvu sa Mileševskim kulturnim klubom iz Prijepolja saopštenjem za javvnost se oglasio časopis “Glas Holmije” koji izdaje ...
eSpona
Objavljeno: 29/01/2019
opstina-donirala-sportsku-opremu-beranskim-srednjim-skolamaOpština Berane donirala je sportsku opremu u vidu garnitura dresova beranskim srednjim školama koje su u obavezi da formiraju školska sportska društva. Opština je, ...
eSpona
Objavljeno: 29/01/2019
udruzenje-crnogoraca-krstas-izdalo-kalendar-za-2019-godinuUdruženje Crnogoraca Srbije „Krstaš“, izdalo je zidni kalendar u tiražu od 2.000 primjeraka. To je 16-ti put po redu da Udruženje izdaje zidni kalendar, a on je za ...
eSpona
Objavljeno: 28/01/2019
psi-lutalice-povrijedili-tri-osobe-u-pljevljimaPsi lutalice su prije dva dana napali tri osobe u Pljevljima. Svi tri napada su se desila u naselju Ševare. Pozivajući se na pisanje Dan-a, Portal Analitika je ...
eSpona
Objavljeno: 25/01/2019
rozajci-se-potukli-na-aukciji-za-dodjelu-koncesija-na-sumeNa aukciji održanoj u Upravi za šume u Pljevljima, na kojoj je trebala da se dodijeli koncesija na korišćenje šuma u rožajskoj opštini, došlo je do tuče između ...
eSpona
Objavljeno: 24/01/2019
u-petak-se-odrzava-svetosavska-akademijaU organizaciji Eparhije Budimljansko-nikšićke i Crkvene opštine, u petak, 25. januara, u Beranama će se organizovati Svetosavska akademija. Akademija će se održati ...
eSpona
Objavljeno: 24/01/2019
univerzitetski-centar-dom-studenata-a-ne-hotel"Nijesmo dozvolili da Univerzitetski centar u Beranama, kao kapitalni projekat, u koji je Vlada Crne Gore, a ne opština, uložila 3,5 miliona eura, bude pretvoren u ...
eSpona
Objavljeno: 24/01/2019
opstina-nastavlja-se-nepravedna-politika-vlade-prema-beranamaPovodom useljenja đaka u prostorije Univerzitetskog centra u Beranama saopštenjem se oglasila lokalna uprava u tom gradu. Saopštenje objavljeno na zvaničnom sajtu ...
eSpona
Objavljeno: 23/01/2019
povodom-dana-novinara-crne-gore-danas-se-na-cetinju-odrzava-svecana-akademijaPovodom 23. januara, Dana novinara Crne Gore, na Cetinju će se danas održati Svečana akademija, tokom koje će ovogodišnjim dobitnicima, u izboru Društva crnogorskih ...
eSpona
Objavljeno: 22/01/2019
pljevlja-u-decembru-vazduh-bio-zagaden-29-danaU Pljevljima je u decembru, od 31 dana, čak 29 bilo s prekoračenjem dozvoljene granice PM čestica, saopštila je Lidija Šćepanović- pomoćnica direktora Agencije za ...
eSpona
Objavljeno: 22/01/2019
fudbaleri-berana-zapoceli-pripremeObavljenom prozivkom, fudbaleri Berana su juče započeli pripreme za nastavak prvenstva u Drugoj ligi Crne Gore. Prozivka, kojoj je prisustvovalo 20-tak fudbalera, ...
eSpona
Objavljeno: 21/01/2019
vildan-ramusovic-predsjednik-skupstine-crnogorskih-studenata-u-inostranstvuBeranac Vildan Ramusović - master student arhitekture u Mariboru (Slovenija), izabran je za predsjednika Skupštine Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu ...
eSpona
Objavljeno: 21/01/2019
gusinje-potpisan-ugovor-sa-partnerom-iz-srbije-o-realizaciji-projekta-o-odrzivom-upravljanju-otpadomPredstavnici Gusinja potpisali su Ugovor za projekat o održivom upravljanju otpadom (BinS), vrijedan 230.000 eura. Nosilac projekta je Gusinje, a biće realizovan u ...
eSpona
Objavljeno: 19/01/2019
vuksan-otasevic-doplivao-do-casnog-krstaOvogodišnju Bogojavljensku trku u Beranama obilježio je veliki broj prisutnih građana, učešće u trci zavidnog broja plivača i Vuksan Otašević, koji je prvi doplivao ...
eSpona
Objavljeno: 18/01/2019
krug-bivse-celuloze-opet-mijenjao-rujistaKamioni preduzeća “Komunalno Berane” juče su ponovo započeli sa odvoženjem sakupljenog komunalnog otpada na Privremeno odlagalište u Rujištu. Usljed vremenskih ...
eSpona
Objavljeno: 18/01/2019
za-rad-beranskih-politickih-partija-iz-budzeta-opstine-izdvojeno-68-198-euraOdlukom o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019. godinu, parlamentarne partije zastupljene u beranskom lokalnom ...
eSpona
Objavljeno: 18/01/2019
andrijevica-ministarka-pribilovic-razgovarala-sa-rukovodstvom-opstinePlan optimizacije broja zaposlenih je jedna od ključnih aktivnosti reforme javne uprave koja mora da se sprovede, kako bi građani dobili efikasan servis, istakla je ...
eSpona
Objavljeno: 17/01/2019
djeca-iz-bijelog-polja-na-jezerinama-uce-tajne-skijanjaSmučarski klub „Jedinstvo“ iz Bijelog Polja organizovalo je petodnevnu Školu smučanja. Škola se održava na Ski centru Jezerine u Kolašinu, a pohađa je 50-tak mladih ...
eSpona
Objavljeno: 16/01/2019
markovic-razvoj-sjevera-je-kljucan-za-razvoj-drzavePredsjednik Vlade Crne Gore, Duško Marković i Anela Čekić - predsjednica Opštine Gusinje, otvorili su zgradu opštinskog administrativnog centra, površine više ...
eSpona
Objavljeno: 16/01/2019
nvo-dar-realizovala-projekat-znanjem-prevazidimo-podjelePovodom okončanja aktivnosti na realizaciji projekta „Znanjem prevaziđimo podjele“ saopštenjem za javnost se oglasila NVO „Dar“. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 15/01/2019
tokom-2018-godine-u-beranama-je-od-varicele-bolovala-221-osobaZaključno sa 21. decembrom, u Crnoj Gori je tokom prošle godine registrovano 2.380 slučajeva obolijevanja od varičele, od čega je 221 slučaj zabilježen u Beranama, ...
eSpona