Radenko ScekicAkcijom “Pustinjska oluja” u Iraku 1991, SAD su pokazale svoju superiornost u vojnom i tehnološkom pogledu. Dejtonskim sporazumom iz 1995 i napadom na tadašnju SRJ 1999. godine bez odobrenja UN, su pokazale političku nadmoć, jedine preostale globalne supersile. Time je označen i zvanično uspostavljanje novog poretka u svijetu u kome će narednih decenija od 1991. neprikosnoveno dominirati SAD preko svoje ekonomske i vojne sile i NATO-a.  Zapadni sistem vrijednosti, kulture i navika, te neoliberalizam i demokratija - će biti nametani kao uzor svuda po svijetu u formi širenja demokratije, humanitarnih ratova i obojenih revolucija. Varšavski pakt je prestao da postoji 1991, dok je NATO savez i dalje ostao da egzistira, iako je, glavni uzrok (Sovjetski Savez) prestao da postoji kao opasnost. NATO se počeo širiti na istok, na nekadašnje komunističke države i pored obećanja datih Gorbačovu da do toga neće doći.

Januara 1990. godine, ministar inostranih poslova Zapadne  Njemačke Hans-Ditrih Genšer javno je saopštio da nakon ujedinjavanja Nemačke „neće biti širenja NATO na Istok". Šef Stejt departmenta Džejms Bejker rekao je Eduardu Ševardnadzeu da se NATO "neće pomjerati na istok", a zatim je uvjeravao i Mihaila Gorbačova da "NATO neće širiti svoje trenutne granice na istok". Po otkrivenim tajnim stenogramima Stejt departmenta, najkonkretnije izjave su stigle 9. februara 1991. godine na sastanku Ševardnadzea i Bejkera. Šef Stejt departmenta SAD obećao je "gvozdene garancije da se jurisdikcija NATO-a i sila Alijanse neće pomjerati na Istok". U okviru svoje posjete, kancelar Zapadne Njemačke Helmut Kol izašao je sa sličnom izjavom u Moskvi.

Na Balkanu SAD danas održavaju mir stvaranjem protektorata nad zavađenim etničkim grupama. Kako tvrdi Zbignjev Bžežinski: “Umješno igrajući na kartu etničkih i vjerskih konflikata na prostorima takozvanog etničkog koktela, tj. u država sa etnički mješovitim stanovništvom, SAD izazivaju i upravljaju krizama i konfliktima instrumentalizujući ih za svoje strateške ciljeve”. “Balkan je” kako piše nekadašnji državni sekretar SAD Medlin Olbrajt, “bio eksperimentalni teren za spoljnu politiku Klintonove administracije”. Pomoćnik državnog sekretara SAD za evropske i evroazijske poslove Filip Gordon rekao je da je region zapadnog Balkana od ključnog značaja za evropsku budućnost i da je zato u središtu stalnog i intenzivnog angažovanja administracije predsednika Baraka Obame. Balkan će stoga vjerovatno ostati među najvažnijim pitanjima za budući identitet i kredibilitet proširenog NATO-a, koji će praktično voditi dva protektorata u regionu (Bosnu i Kosmet). Jer situacija na Balkanu liči na neku vrstu implicitne podjele uloga: SAD su uspostavile primat u domenu bezbjednosti, dok EU obezbeđuje veći dio ekonomske pomoći.

Svijet se na početku novog milenijuma nalazi pred mnogobrojnim izazovima. Izazovi su bezbjedonosne, političke, ekonomske, ekološke, kulturne, tehnološke prirode, uz ogromnu moć i upotrebu masovnih medija. Ekonomski uspon Kine, vojni i politički uspon Rusije, stvaranje ekonomskog saveza BRIKSA, uspon južnoameričkih ekonomija koje teže nezavisnosti od uticaja SAD – predstavljaju nove činioce na geopolitičkoj mapi svijeta. Nove, ekonomsko-političke organizacije, nastoje da umanje moć MMF-a i smanje korišćenje petro-dolara, dok se međunarodni politički odnosi kreću ka tendenciji stvaranja novog multipolarnog svijeta, sa više ekonomskih, političkih i vojnih centara moći.

BRICS je akronim, engleska skraćenica koja se odnosi na ekonomsko savezništvo pet zemalja: Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike. Kolika je snaga BRIKS-a najbolje govori podatak da Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika zajedno daju 29% svjetskog bruto proizvoda (preko 16 biliona dolara). S druge strane, u MMF-u, zemljama BRIKS-a pripada samo 11 % glasova. Obim trgovine unutar BRIKS-a za 5 godina porastao je dva puta i premašio 300 milijardi dolara (Bogatinovski,2015). Tokom poslednjih 10 godina, zemlje BRIKS-a su svoj BDP povećale preko 4 puta dok su ekonomije razvijenih zemalja za to vrijeme porasle samo 60 %. BRIKS je najveće tržište u svijetu jer ga čini 2,9 milijardi ljudi (40% stanovništva planete).

Američki dolar je bio temelj međunarodne trgovine tokom XX vijeka. U vrijeme formiranja eurozone je ta trgovina dosegla svoj vrhunac i činila 71,0% službenih deviznih rezervi u svijetu. U 2014. godini su svjetske rezerve u dolarima pale na 62,9%. S druge strane, trgovinski tokovi između zemalja koje su se obvezale na ukidanje korištenje dolara u bilateralnoj trgovini iznose već 400 milijardi dolara i to samo u 2013. i 2014. godini Kina je glavni kupac američkog duga. Brazil je pritom zemlja s najvećim dolarskim obavezama na svijetu. Dolar polako ali sigurno gubi svoj status svjetske rezervne valute.  Kroz istoriju se često mijenjala globalna rezervna valuta. Portugal, Španija, Holandija, Francuska, Otomansko carstvo, Mletačka republika i Velika Britanija su u različitim vremenima imale svjetski dominantne valute. Ovo sve dokazuje, koliko je savremeni svijet globalizovan, međusobno umrežen, isprepletan finansijskim i političkim interesima. i koliko dešavanja na polju politike imaju uticaja i prelivanja u sferi ekonomije, i obrnuto.

Ekonomsko i vojno jačanje Kine, kreiranje nove, “multivektorske” ruske spoljne politike, u skladu sa novim globalnim kretanjima i multipolarnosti, čiji se obrisi nadziru- vode ka novim geopolitičkim pravilima igre.  Politički uticaj i značaj SAD  u svijetu je i dalje nesporan i sigurno će i u narednom periodu, s obzirom na svoju vojnu moć igrati jednu od ključnih uloga na planeti. Mada će biti prinuđene da svoju nekada dominantnu moć podijele sa drugim globalnim igračima. Sad se manje govori o globalizaciji koja ujedinjuje planetu a više o novom hladnom ratu između Zapada i Rusije, a možda i između drugih, sila, poput Kine, Irana, Turske i Indije. Džordž Fridman, šef obaveštajno-analitičke agencije „Stratfor“ ističe da su SAD u poslednjih 100 godina vodili vrlo doslednu spoljnu politiku, čiji je glavni cilj - ne dozvoliti nijednoj sili da stekne suviše veliku vlast u Evropi. Prvi rukovodilac NATO-a, Lord Ismej je izjavio: „Cilj formiranja NATO-a je držati SAD u Evropi, Rusiju van nje, a Njemačku dolje“ (“Keep the Americans in, the Russians out and the Germans down”). Treba istaći da su SAD uvijek smatrale da najveća opasnost prijeti od potencijalnog saveza Rusije i Nemačke. To bi bio savez njemačkih tehnologija i kapitala sa ruskim prirodnim i ljudskim resursima. Evropljani se veoma ponose što su se tobože oslobodili ratova i već pola vijeka žive u svijetu stabilnosti i blagostanja. Međutim, Evropa je sve do početka 1990-ih u suštini bila okupirana od strane SSSR-a i SAD. Zatim se desila Jugoslavija, a zatim Kavkaz.

Multipolarni svijet čije se nastajanje nazire tokom druge decenije novog milenijuma, globalna žarišta na Bliskom Istoku, migrantska kriza, borba oko nalazišta i tokova energenata i izvore vode, borba za uticaj Velikih sila putem tzv. Hibridnih ratova – svoje konsekvence imaju i na prostor Jugoistočne Evrope, a time i na Crnu Goru. Rusija pokušava da ekonomskim ulaganjima i medijskom prisutnošću, poveća svoj uticaj u balkanskim državama sa kojima je povezuje vijekovna religijska i etnička bliskost.  Sa druge strane, EU i USA nastoje da suzbiju ruski uticaj i države Jugoistočene Evrope jače vežu u EU i NATO. Ekspresnim prijemom Bugarske i Rumunije u EU, prijemom ovih država u NATO zajedno sa Hrvatskom i Albanijom, EU i USA se pozicioniraju kao neprikosnoveni u regionu. Članstvom u NATO i energetskim sporazumima USA žele da distanciraju Balkan, uključujući i Srbiju i Crnu Goru, od Rusije i njenog uticaja. Značajan je i tradicionalni uticaj islamskih država (Arapa, Turske, Irana, Azerbejdžana) na balkanske države. Imajući u vidu da u državama Jugoistočne Evrope žive milioni muslimana, islamske države kroz ekonomska ulaganja, kulturnu, medijsku i religijsku formu – vrše snažan uticaj na ovaj prostor.

Crna Gora kroz decenije globalnih previranja

Male zemlje, poput balkanskih, ne mogu sebi dozvoliti neku spoljno političku slobodu i strategiju i geopolitičke igre. Stoga postupaju prema Velikim silama - prvenstveno taktikom preživljavanja i kratkoročnih dobitaka. Novi vid geopolitike, u formi geoekonomije, izvoza kapitala, investicija, slobodne trgovine, predstavlja polje za nove oblike saradnje ali i geopolitičkog uticaja.

 Postepenim aktivnijim uključivanjem SAD u krizu i ratove u bivšoj Jugoslaviji, u sferu političkog uticaja i fokusa je ušla i Crna Gora. Bilateralni susreti postaju osnova za čvršću saradnju, naročito svrstavanjem rukovodstva Crne Gore u antimiloševićevski tabor od 1997. godine. Od tada će Crna Gora (formalno i dalje članica SRJ) imati snažnu političku, finansijsku, a u kritičnim momentima i određenu bezbjedonosnu podršku prije svih SAD ali i EU, tj. njenih najuticajnijih zemalja. Od strane značajnih međunarodnih faktora javno je iskazivana naklonost vlasti u Crnoj Gori, koja je predstavljana ne samo kao alternativa vlasti u Beogradu, već i baza i glavni oponent njoj. U tom smislu se mogla shvatiti i izjava visokog zvaničnika SAD, Džernsa Rubina koji je govoreći o namjerama SAD da se, uprkos spoljnem zidu sankcija prema SRJ pronađe način da se pruži materijalna pomoć Crnoj Gori izjavio: "Vjerujemo da je to korak naprijed, veliki korak naprijed za razvoj demokratskih institucija u Saveznoj Republici Jugoslaviji". Takav stav SAD bio je i podsticaj Evropskoj uniji i njenim članicama da isto učine i u praksi realizuju. Dakle, iz prethodne izjave Dž. Rubina proizilazi da je M. Đukanović tj. Crna Gora pod njegovim rukovodstvom, taj, ključni faktor i oslonac preko koga će Zapad brže doprinijeti rušenju vlasti S. Miloševića (M. Orlandić, 2005:68). Tadašnji državni sekretar SAD M. Olbrajt je nakon bombardovanja Srbije i Crne Gore 1999. godine pozvala tadašnjeg crnogorskog predsjednika, pohvalila njegov čvrst stav i podvukla da je podrška SAD Crnoj Gori snažna i nepokolebljiva. Nakon toga je izjavila da je „Crna Gora svijetao primjer i da će SAD i njeni saveznici nastaviti da joj daju podršku“.  Nakon političkih promjena u Srbiji oktobra 2000. narastali su zahtjevi za redifinisanje odnosa u SRJ ali i težnje za nezavisnoću Crne Gore. Međutim, tadašnja birokratija  EU nije tada blagonaklono gledala na tu težnju.  Stoga se crnogorska spoljna politika sve čvršće oslanjala na potporu SAD, dajući i javno podršku američkoj politici tokom rata u Iraku 2003. „Poruka podrške Crne Gore u Vašingtonu će u ovo veoma kritično vrijeme biti zapamćena” - ocijenio je J. Bugajski, direktor programa za Istočnu Evropu vašingtonskog Centra za strateške i međunarodne studije. Oni je, povodom pisma premijera M. Đukanovića američkom predsjedniku Dž. Bušu u kome prenosi podršku Crne Gore američkoj politici prema Iraku, ocijenio da je to "dobar prvi korak" od stvaranja unije Srbije i Crne Gore.

Nakon pada režima Slobodana Miloševića, oktobra 2000, okončana je decenija dominacije njegove politike. Savezna Tepublika Jugoslavija SRJ je 2003. transformisana u Državnu zajednicu Srbije i Crne Gore (SCG) koja je funkcionisala kao konfederacija do maja 2006 kada je većina građana Crne Gore na referendumu podržala obnavljanje crnogorske nezavisnosti. Obnavljanjem nezavisnosti, Crna Gora je krenula u proces euro-atlantskih integracija. Vlada Crne Gore je kroz svoje akcione planove i medije nastojala da javnom mnenju približi prednosti integracija i upozna građane sa procesima i reformama.

Postojeći 45 godina kao jedna od šest konstitucionalnih republika u okviru Jugoslovenske federacije, Crna Gora se početkom poslednje decenije XX vijeka, u atmosferi raspada dotadašnje zajedničke države SFRJ, ponovo našla pred pitanjem svoga državnog statusa. Državno pitanje, odnosno ostanak u Jugoslaviji i referendum koji je tim povodom organizovan, predstavljalo je jedno od prvih test-pitanja i problema novoformiranoj crnogorskoj vlasti proizašloj iz anti-birokratske revolucije iz oktobra 1988. i januara 1989. godine, a takođe i novoformiranim političkim partijama kao aktivnim učesnicima novonastalog političkog pluralizma. Izlaskom većine republika iz federacije, nametalo se pitanje dalje prekompozicije SFRJ i formiranje nove državne zajednice.

Crna Gora je nastojala da kontinuirano povećava svoju suverenost i samostalnost od savezne države, prenošenjem jedne po jedne funkcije sa federalnog na republički nivo. Jedna od mjera sa najdalekosežnijim posledicarna bila je uvodenje njemačke marke kao zvaničnog sredstva plaćanja u Crnoj Gori u novembru 1999.  što je automatski značilo i prelazak na euro početkorn 2002.  Crna Gora je u svoje ruke preuzela i carinski sistem, kao i režim spoljne trgovine i osim formalno zajedničke armije i civilne kontrole leta, malo je šta bilo ostalo u isključivoj federalnoj nadležnosti. Samostalno funkcionisanje Crne Gore je dodatno proširivano u vrijeme labave državne zajednice Srbija i Crna Gora. Sve bitne funkcije koje čine jednu državu bile su već u njenim rukama. Nakon maja 2006. ovim nadležnostima su u punom kapacitetu pridodate spoljno-politička i odbrambena funkcija i time je državni okvir bio zaokružen (mada je Crna Gora već do tada držala oko 95 % svojih nadležnosti).

 I od strane značajnih međunarodnih faktora javno je iskazivana naklonost prema vlasti u Crnoj Gori, koja je predstavljana ne samo kao alternativa vlasti u Beogradu, već i glavni oponent njoj ali i baza za djelovanje Srbijanske opozicije. Takav stav, u prvom redu SAD bio je i podsticaj Evropskoj uniji i njenim članicama da isto učine i u praksi realizuju izdašnom pomoći. Četvrtog februara 2003. prestala da postoji SR Jugoslavija i nastala je nova država – zajednica Srbija i Crna Gora. Jugoslovenska skupština usvojila je Ustavnu povelju državne zajednice Srbija i Crna Gora i Zakon o njenom sprovoðenju. Vlast u Crnoj Gori je svaki put prilagođavala svoju taktiku i prilaz, održavajući u životu opciju nezavisnosti dok je sarađivala sa snažnim snagama koje su joj se protivile. To je osiguralo da državna zajednica Srbije i Crne Gore ne propadne zbog aktivne konfrotacije, već zbog mnogobrojnih slučajeva pasivnog otpora toj instituciji. Državna zajednica je trajala do 21. Maja 2006. Kada je Crna Gora na referendumu izglasala neyavisnost. Iste godine, trećeg juna Parlament Crne Gore je proglasio nezavisnost i od tada DZSCG prestaje da postoji a Crna Gora ubrzo postaje članica UN. Kako prije, tako i nakon sticanja nezavisnosti, spoljna politika Crne Gore se snažno oslanja na SAD. U skladu sa tim, Vlada Crne Gore utvrđuje sljedeće spoljnopolitičke prioritete Crne Gore:

Protekle tri decenije su obilježili geopolitički potresi na globalnoj ravni, raspad YU, građanski rat i međunacionalni i međuvjerski sukobi na prostoru zajedničke države, period sankcija, kolapsa privrede, promjena društvenih vrijednostii i opšte nestabilnosti tokom 90-tih godina XX vijeka.

Crna Gora, kao najmanja članica nekadašnje jugoslovenske federacije – nije ostala imuna na sve ove negativne promjene i uticaje. Našavši se u ratnom okruženju i teškom ekonomskom položaju, uspjela je da očuva mir, međunacionalni i međuvjerski sklad, kao primjer novonastalim državama u regionu. Postajući vremenom ekonomski a potom i politički nezavisna, Crna Gora je referendumom iz 2006. formalizovala svoju obnovljenu državnost, stečenu još na Berlinskom kongresu 1878. godine.

 Prof. dr Radenko Šćekić

eSpona OTV EU

Proslava 30 godina plava

Društvo

Objavljeno: 12/06/2018
sluzba-zastite-i-spasavanja-u-beranama-dobija-novo-vatrogasno-voziloSlužba zaštite i spašavanja Opštine Berane dobiće novo vatrogasno vozilo i spasilačku opremu. Vozilo i oprema predstavljaju donaciju Vlade Japana, a ceremonija ...
eSpona
Objavljeno: 12/06/2018
bijelo-polje-pocelo-poplocavanje-trgaPopločavanje granitom prostora od ulice Tomaša Žižića do kružnog toka ispred robne kuće u Bijelom Polju, započelo je prije nekoliko dana, a završetkom radova biće ...
eSpona
Objavljeno: 09/06/2018
prof-dr-radenko-scekic-crna-gora-u-epohi-geopolitickih-promjena-1988-2018Raspad Jugoslavije i stvaranje novog svjetskog poretka Raspad komunističkih sistema i nestanak bipolarizma u međunarodnim odnosima – neka su od presudnih ...
eSpona
Objavljeno: 07/06/2018
vlasnici-lokala-u-glavnoj-ulici-odrzali-protest-ispred-zgrade-opstineVlasnici lokala u glavnoj beranskoj ulici i zaposleni, njih oko 50, kao što su i najavili, održali su dvočasnovni protest ispred zgrade Opštine Berane. Protest su ...
eSpona
Objavljeno: 07/06/2018
bijelo-polje-tecnost-za-gasenje-pozara-zavrsila-u-rijeci-limU bjelopoljskom naselju Kruševu došlo je do izlivanja sredstva za gašenja požara iz rezervoara u vlasništvu kompanije Jugopetrol. Prema prenio Portal CDM, ...
eSpona
Objavljeno: 06/06/2018
krampovima-na-privrednikeZaposleni u Agenciji za razvoj i izgradnju Berana ni danas nijesu uspjeli da uklone tendu sa terase Poslovnog centra „Evropa“, u glavnoj beranskoj ulici. Mada je ...
eSpona
Objavljeno: 04/06/2018
petnjica-nvo-liberalni-poredak-pokrece-inicijativu-da-jedna-ulica-dobije-ime-josip-broz-titoNakon inicijative Crnogorske kulturne mreže da jedna ulica u Petnjici dobije naziv “21 maj”, NVO “Liberalni poredak” podržao je taj potez, najavljujući i svoj ...
eSpona
Objavljeno: 30/05/2018
urucene-nagrade-i-priznanja-najboljim-beranskim-ucenicimaNa svečanosti upriličenoj u sali Centra za kulturu Berane uručene su nagrade i priznanja najuspješnijim učenicima beranskih osnovnih i srednjih škola. Nagrade i ...
eSpona
Objavljeno: 30/05/2018
bijelo-polje-vozaci-da-paze-gdje-se-parkirajuU Bijelom Polju će po nalogu Komunalne policije od danas sa parkirališta u gradu početi uklanjanje automobila bez registarskih oznaka, havarisanih vozila i onih ...
eSpona
Objavljeno: 29/05/2018
opstina-berane-sjutra-organizuje-dodjelu-nagrada-i-priznanja-za-najbolje-ucenikeOpština Berane će sjutra organizovati svečanost na kojoj će biti uručene nagrade i priznanja najuspješnijim učenicima, saopšteno je iz Biroa za odnose sa javnošću ...
eSpona
Objavljeno: 29/05/2018
petnjica-obiljezena-petogodisnjica-obnavljanja-statusa-opstineUpriličenom svečanom akademijom sinoć je u sali Centra za kulturu obilježena peta godišnjica obnavljanja statusa opštine Petnjica. Pored predstavnika lokalne uprave ...
eSpona
Objavljeno: 28/05/2018
pljevlja-uginule-krave-ponovo-bacene-u-cehotinuSportski ribolovci pronašli su lešine dvije uginule krave na obalama rijeke Ćehotine. To je drugi put da ribolvci pronalaze lešine uginulih životinja na obali ...
eSpona
Objavljeno: 27/05/2018
srecno-maturantiTradicionalnom šetnjom Ulicom Mojsija Zečevića, više stotina maturanata beranskih srednjih škola, sinoć, 26. maja obilježilo je matursko veče. Bila je to 37. ...
eSpona
Objavljeno: 25/05/2018
petnjica-nastavljeno-sa-asfaltiranjem-lokalnih-putevaLokalna uprava u Petnjici nastavlja sa aktivnostima na asfaltiranju i modernizaciji lokalnih puteva na području opštine. Prema najavama iz petnjičke lokalne uprave, ...
eSpona
Objavljeno: 25/05/2018
mojkovac-ambasada-kine-donira-stolariju-za-osnovnu-skolu-radomir-rakocevicDotrajale prozore u Osnovnoj školi "Radomir Rakočević", u Prošćenju kod Mojkovca, uskoro će zamijeniti novi. Stolarija predstavlja donaciju Republike Kine. Kako ...
eSpona
Objavljeno: 22/05/2018
plav-gradi-se-nova-skola-u-vojnom-seluTender za izbor izvođača radova na totalnoj rekonstrukciji objekta “Vojno Selo“ u Plavu, koji je područna jedinica osnovne škole “Hajro Šahmanović“, objavljen je. ...
eSpona
Objavljeno: 21/05/2018
dan-nezavisnosti-crne-goreDanas se obilježava 21. maj, Dan nezavisnosti Crne Gore. Dan nezavisnosti je državni praznik koji se obilježava u čast Referenduma održanog  tog datuma, 2006. ...
eSpona
Objavljeno: 21/05/2018
bijelo-polje-obnavlja-se-upis-brucosa-na-pravnom-fakultetuUprava Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore odlučila je da ove studijske godine dozvoli upis 50 brucoša na Pravnom fakultetu u Bijelom Polju. ...
eSpona
Objavljeno: 20/05/2018
upravna-inspekcija-kako-se-zaposljava-u-opstini-berane-nezakonito-lokalna-uprava-nijednog-sluzbenika-nijesmo-zaposlili-nezakonitoInspekcijski nadzor u Opštini Berane, obavljen 26. i 27. decembra prošle godine, pokazao je da 65 službenika u organima lokalne jedinice ne ispunjava uslove za ta ...
eSpona
Objavljeno: 20/05/2018
mojkovac-fale-dva-izabrana-doktoraU mojkovačkom Domu zdravlja rade tri izabrana doktora za odrasle, dva manje nego što je predviđeno sistematizacijom. Umjesto dva pedijatra predviđena ...
eSpona
Objavljeno: 19/05/2018
proslava-dana-nezavisnosti-crne-gore-i-u-luksemburguU okviru svojih godišnjih aktivnosti, Udruženje “Luksemburg - Crna Gora” iz Luksemburga, Zavičajni klub “BIHOR”, Udruženje “MONTEKÖLN”, Keln - Njemačka, ...
eSpona
Objavljeno: 18/05/2018
ponedjeljak-i-utorak-neradni-daniPovodom predstojećeg državnog praznika, 21. maja, Dana nezavisnosti Crne Gore, neradni dani su ponedeljak 21. i utorak 22. maj, saopšteno je iz Ministarstva ...
eSpona
Objavljeno: 16/05/2018
petnjica-postavljen-kamen-temeljac-za-zgradu-visenamjenskog-objektaMinistar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i Samir Agović - predsjednik Opštine Petnjica, u ponedjeljak, 14. maja, postavili su kamen temeljac za ...
eSpona
Objavljeno: 16/05/2018
poceo-je-ramazanMjesec Ramazana počeo je danas, a ramazanski post trajaće do 15. juna, kada će nastupiti Ramazanski Bajram, jedan od najvećih praznika u islamu. Ramazan je islamski ...
eSpona
Objavljeno: 13/05/2018
beranske-zdravstvene-ustanove-obiljezile-dan-sestrinstvaPovodom 12. maja, Međunarodnog dana sestrinstva, tri beranske zdravstvene ustanove: Opšta bolnica, Dom zdravlja i Tesla medical u petak veče, 11. maja, upriličile ...
eSpona
Objavljeno: 11/05/2018
beranac-gojko-bubanja-proglasen-za-najzasluznijeg-dobrovoljnog-davaoca-krvi-u-crnoj-goriSa 102 dobrovoljna davanja krvi, Beranac Gojko Bubanja dobitnik je priznanja u kategoriji najzaslužnijih dobrovoljnih davalaca krvi u Crnoj Gori, dok je Beranki ...
eSpona
Objavljeno: 10/05/2018
petnjica-zapoceli-sa-saniranjem-posljedica-od-nevremenaPoslije nevremena i grada, koji je prethodnih dana pogodio područje petnjičke opštine i nanio štete na putnoj infrastrukturi, kao i zasadima građana, lokalna uprava ...
eSpona
Objavljeno: 09/05/2018
odrzan-protest-zbog-napada-na-novinarku-oliveru-lakicU znak protesta zbog divljačkog napada na Oliveru Lakić - novinarku ND “Vijesti”, koja je sinoć, iz vatrenog oružja, ranjena na platou ispred zgrade u kojoj živi, ...
eSpona
Objavljeno: 08/05/2018
rozaje-u-infrastrukturu-i-projekte-ulozice-2-7-milionaDirektor Direkcije javnih radova, Almer Kalač, razgovarao je sa rukovodstvom rožajske Opštine o projektima koji su uvršteni u programu Direkcije za ovu godinu i ...
eSpona
Objavljeno: 08/05/2018
socijaldemokrate-berana-organizuju-humanitarnu-akciju-solidarnost-nikad-ne-izlazi-iz-modeForum žena Socijaldemokrata (SD) Berana doniraće i ove godine haljine za polumaturante i maturante, najavljeno je iz Medijskog tima te partije. Kako je istaknuto, ...
eSpona
Objavljeno: 07/05/2018
kolasin-dobio-ulicu-predizbornih-obecanjaJedna od makadamskih saobraćajnica u nasljelju Lug, samo par stotina od centra Kolašina, dobila je ime Ulica predizbornih obećanja. Tablu sa simboliličnim i ...
eSpona
Objavljeno: 05/05/2018
rozaje-u-zoni-siromastva-52-penzioneraPredsjednik Udruženja penzionera Rožaje Šaban Nurković saopštio je da 52 odsto penzionera te opštine ima primanja koja su u zoni siromaštva. Rožajska ...
eSpona
Objavljeno: 02/05/2018
podsjecanje-na-boska-ljubovog-vlahovicaPrije izvjesnog vremena, nakon kraće bolesti preminuo je Boško Ljubov Vlahović, dugogodišnji predsjednik Prvog Udruženja penzionera Berana član Skupštine i Upravnog ...
eSpona
Objavljeno: 01/05/2018
prvi-maj-praznik-koji-je-otisao-u-stecajMeđunarodni praznik rada, Pvi maj, predstavlja državni praznik i kao takav u Crnoj Gori se slavi od kraja Drugog svjetskog rata. Iz tog razloga, imao je i ideološki ...
eSpona
Objavljeno: 30/04/2018
danas-se-navrsava-19-godina-od-bombardovanja-murineDanas se navršava se 19 godina od bombardovanja varošice Murino, u kojoj je stradalo šest civila. Tokom bombardovanja Murina od strane NATO saveza, do kojeg je ...
eSpona
Objavljeno: 28/04/2018
utorak-i-srijeda-neradni-daniPovodom predstojećeg Praznika rada, neradni dani su utorak, prvi maj i srijeda, drugi maj. To je saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. “Državni ...
eSpona
Objavljeno: 24/04/2018
u-pljevljima-zapocinje-realizacija-brojnih-infrastrukturnih-projekataSa početkom građevinske sezone, u Pljevljima kreće i realizacija više infrastrukturnih projekata na gradskom i seoskom području opštine. Tokom prošle godine neki ...
eSpona
Objavljeno: 23/04/2018
obiljezavanje-22-aprila-dan-planete-zemlje-u-beranamaPovodom obilježavanja Dana Planete Zemlje saopštenjem se oglasio Arhus centar Berane. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. U organizaciji Arhus ...
eSpona
Objavljeno: 22/04/2018
clan-savjeta-rtcg-izrazio-neslaganje-sa-izjavom-pazina-o-javnom-servisuČlan Savjeta RTCG Mimo Drašković saopštio je da nije saglasan sa ocjenom Zorana Pažina - potpredsjednika Vlade, da je u radu Javnog servisa prisutan ozbiljan ...
eSpona
Objavljeno: 21/04/2018
rozaje-oluja-oduvala-oko-110-000-euraOpštinska komisija Rožaja završila je obilazak 39 domaćinstava koja su pretrpjela štetu nastalu prilikom nevremena koje je polovinom marta zahvatilo to područje. ...
eSpona
Objavljeno: 20/04/2018
nastava-na-vms-izvodi-se-u-jednom-amfiteatruNastava na Visokoj medicinskoj školi (VMŠ) u Beranama odvija se u nezadovoljavajućim uslovima, jer kubure sa nedostatkom amfiteatara a nemaju ni profesora njege za ...
eSpona
Objavljeno: 19/04/2018
pljevlja-otvoren-dom-za-stareBriga o djeci, starima i onima kojima je pomoć potrebna posebno važan zadatak za svaku vladu i za svaku državu i da samo društva koja brinu o ovim kategorijama ...
eSpona
Objavljeno: 18/04/2018
jovica-markovic-izabran-za-predsjednika-prvog-udruzenja-penzionera-beranaJovica Marković je novi predsjednik Prvog udruženja penzionera Berana jednoglasno su odlučili delegati redovne Skupštine tog Udruženja, dok je za potpredsjednika ...
eSpona
Objavljeno: 18/04/2018
pocela-zavrsna-faza-rekonstrukcije-trga-u-bijelom-poljuNakon uspješno realizovane prve i druge faze rekonstrukcije gradskog trga u Bijelom Polju, te četvrte, koja je obuhvatila dopločavanje mermernim pločama površine od ...
eSpona
Objavljeno: 14/04/2018
rozaje-sportski-poligoni-u-katastrofalnom-stanjuSportski tereni koji su prije petnaestak godina izgrađeni pored rožajskih osnovnih škola ”25. maj” i “Mustafa Pećanin” nalaze se u katastrofalnom stanju, objavio je ...
eSpona
Objavljeno: 11/04/2018
kolasin-dvoje-djece-uskraceno-za-skolovanjeMještani sela Liješnje najavili su krivičnu prijavu protiv Mića Popovića - direktora OŠ “Međuriječje” u Međuriječju, zbog neodvijanja nastave u područnom odjeljenju ...
eSpona
Objavljeno: 08/04/2018
hristos-voskrese-3Čitaocima, vjernicima i svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti čestitamo najveći hrišćanski praznik, Vaskrs. Hristos Voskrese! Redakcija Espone
eSpona
Objavljeno: 06/04/2018
preminuo-akademik-prof-dr-vucina-scekicU Novom Sadu je, zadnjeg dana marta ove godine, u 76-oj godini života, preminuo dr Vučina Ščekić - akademik CANU, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom ...
eSpona
Objavljeno: 04/04/2018
beranski-ljekari-poslali-poruku-da-doktori-nijesu-ubicePedesetak ljekara beranskog Doma zdravlja i Opšte bolnice u tom gradu tridesetominutnim okupljanjem u krugu zdravstvenih ustanova dalo podršku bjelopoljskim ...
eSpona
Objavljeno: 04/04/2018
bjelopoljskim-ljekarima-po-godina-zatvoraApelacioni sud Crne Gore preinačio je presudu Višeg suda u Bijelom Polju i optužene ljekare bjelopoljske Opšte bolnice osudio na po godinu dana ...
eSpona