Radenko ScekicAkcijom “Pustinjska oluja” u Iraku 1991, SAD su pokazale svoju superiornost u vojnom i tehnološkom pogledu. Dejtonskim sporazumom iz 1995 i napadom na tadašnju SRJ 1999. godine bez odobrenja UN, su pokazale političku nadmoć, jedine preostale globalne supersile. Time je označen i zvanično uspostavljanje novog poretka u svijetu u kome će narednih decenija od 1991. neprikosnoveno dominirati SAD preko svoje ekonomske i vojne sile i NATO-a.  Zapadni sistem vrijednosti, kulture i navika, te neoliberalizam i demokratija - će biti nametani kao uzor svuda po svijetu u formi širenja demokratije, humanitarnih ratova i obojenih revolucija. Varšavski pakt je prestao da postoji 1991, dok je NATO savez i dalje ostao da egzistira, iako je, glavni uzrok (Sovjetski Savez) prestao da postoji kao opasnost. NATO se počeo širiti na istok, na nekadašnje komunističke države i pored obećanja datih Gorbačovu da do toga neće doći.

Januara 1990. godine, ministar inostranih poslova Zapadne  Njemačke Hans-Ditrih Genšer javno je saopštio da nakon ujedinjavanja Nemačke „neće biti širenja NATO na Istok". Šef Stejt departmenta Džejms Bejker rekao je Eduardu Ševardnadzeu da se NATO "neće pomjerati na istok", a zatim je uvjeravao i Mihaila Gorbačova da "NATO neće širiti svoje trenutne granice na istok". Po otkrivenim tajnim stenogramima Stejt departmenta, najkonkretnije izjave su stigle 9. februara 1991. godine na sastanku Ševardnadzea i Bejkera. Šef Stejt departmenta SAD obećao je "gvozdene garancije da se jurisdikcija NATO-a i sila Alijanse neće pomjerati na Istok". U okviru svoje posjete, kancelar Zapadne Njemačke Helmut Kol izašao je sa sličnom izjavom u Moskvi.

Na Balkanu SAD danas održavaju mir stvaranjem protektorata nad zavađenim etničkim grupama. Kako tvrdi Zbignjev Bžežinski: “Umješno igrajući na kartu etničkih i vjerskih konflikata na prostorima takozvanog etničkog koktela, tj. u država sa etnički mješovitim stanovništvom, SAD izazivaju i upravljaju krizama i konfliktima instrumentalizujući ih za svoje strateške ciljeve”. “Balkan je” kako piše nekadašnji državni sekretar SAD Medlin Olbrajt, “bio eksperimentalni teren za spoljnu politiku Klintonove administracije”. Pomoćnik državnog sekretara SAD za evropske i evroazijske poslove Filip Gordon rekao je da je region zapadnog Balkana od ključnog značaja za evropsku budućnost i da je zato u središtu stalnog i intenzivnog angažovanja administracije predsednika Baraka Obame. Balkan će stoga vjerovatno ostati među najvažnijim pitanjima za budući identitet i kredibilitet proširenog NATO-a, koji će praktično voditi dva protektorata u regionu (Bosnu i Kosmet). Jer situacija na Balkanu liči na neku vrstu implicitne podjele uloga: SAD su uspostavile primat u domenu bezbjednosti, dok EU obezbeđuje veći dio ekonomske pomoći.

Svijet se na početku novog milenijuma nalazi pred mnogobrojnim izazovima. Izazovi su bezbjedonosne, političke, ekonomske, ekološke, kulturne, tehnološke prirode, uz ogromnu moć i upotrebu masovnih medija. Ekonomski uspon Kine, vojni i politički uspon Rusije, stvaranje ekonomskog saveza BRIKSA, uspon južnoameričkih ekonomija koje teže nezavisnosti od uticaja SAD – predstavljaju nove činioce na geopolitičkoj mapi svijeta. Nove, ekonomsko-političke organizacije, nastoje da umanje moć MMF-a i smanje korišćenje petro-dolara, dok se međunarodni politički odnosi kreću ka tendenciji stvaranja novog multipolarnog svijeta, sa više ekonomskih, političkih i vojnih centara moći.

BRICS je akronim, engleska skraćenica koja se odnosi na ekonomsko savezništvo pet zemalja: Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike. Kolika je snaga BRIKS-a najbolje govori podatak da Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika zajedno daju 29% svjetskog bruto proizvoda (preko 16 biliona dolara). S druge strane, u MMF-u, zemljama BRIKS-a pripada samo 11 % glasova. Obim trgovine unutar BRIKS-a za 5 godina porastao je dva puta i premašio 300 milijardi dolara (Bogatinovski,2015). Tokom poslednjih 10 godina, zemlje BRIKS-a su svoj BDP povećale preko 4 puta dok su ekonomije razvijenih zemalja za to vrijeme porasle samo 60 %. BRIKS je najveće tržište u svijetu jer ga čini 2,9 milijardi ljudi (40% stanovništva planete).

Američki dolar je bio temelj međunarodne trgovine tokom XX vijeka. U vrijeme formiranja eurozone je ta trgovina dosegla svoj vrhunac i činila 71,0% službenih deviznih rezervi u svijetu. U 2014. godini su svjetske rezerve u dolarima pale na 62,9%. S druge strane, trgovinski tokovi između zemalja koje su se obvezale na ukidanje korištenje dolara u bilateralnoj trgovini iznose već 400 milijardi dolara i to samo u 2013. i 2014. godini Kina je glavni kupac američkog duga. Brazil je pritom zemlja s najvećim dolarskim obavezama na svijetu. Dolar polako ali sigurno gubi svoj status svjetske rezervne valute.  Kroz istoriju se često mijenjala globalna rezervna valuta. Portugal, Španija, Holandija, Francuska, Otomansko carstvo, Mletačka republika i Velika Britanija su u različitim vremenima imale svjetski dominantne valute. Ovo sve dokazuje, koliko je savremeni svijet globalizovan, međusobno umrežen, isprepletan finansijskim i političkim interesima. i koliko dešavanja na polju politike imaju uticaja i prelivanja u sferi ekonomije, i obrnuto.

Ekonomsko i vojno jačanje Kine, kreiranje nove, “multivektorske” ruske spoljne politike, u skladu sa novim globalnim kretanjima i multipolarnosti, čiji se obrisi nadziru- vode ka novim geopolitičkim pravilima igre.  Politički uticaj i značaj SAD  u svijetu je i dalje nesporan i sigurno će i u narednom periodu, s obzirom na svoju vojnu moć igrati jednu od ključnih uloga na planeti. Mada će biti prinuđene da svoju nekada dominantnu moć podijele sa drugim globalnim igračima. Sad se manje govori o globalizaciji koja ujedinjuje planetu a više o novom hladnom ratu između Zapada i Rusije, a možda i između drugih, sila, poput Kine, Irana, Turske i Indije. Džordž Fridman, šef obaveštajno-analitičke agencije „Stratfor“ ističe da su SAD u poslednjih 100 godina vodili vrlo doslednu spoljnu politiku, čiji je glavni cilj - ne dozvoliti nijednoj sili da stekne suviše veliku vlast u Evropi. Prvi rukovodilac NATO-a, Lord Ismej je izjavio: „Cilj formiranja NATO-a je držati SAD u Evropi, Rusiju van nje, a Njemačku dolje“ (“Keep the Americans in, the Russians out and the Germans down”). Treba istaći da su SAD uvijek smatrale da najveća opasnost prijeti od potencijalnog saveza Rusije i Nemačke. To bi bio savez njemačkih tehnologija i kapitala sa ruskim prirodnim i ljudskim resursima. Evropljani se veoma ponose što su se tobože oslobodili ratova i već pola vijeka žive u svijetu stabilnosti i blagostanja. Međutim, Evropa je sve do početka 1990-ih u suštini bila okupirana od strane SSSR-a i SAD. Zatim se desila Jugoslavija, a zatim Kavkaz.

Multipolarni svijet čije se nastajanje nazire tokom druge decenije novog milenijuma, globalna žarišta na Bliskom Istoku, migrantska kriza, borba oko nalazišta i tokova energenata i izvore vode, borba za uticaj Velikih sila putem tzv. Hibridnih ratova – svoje konsekvence imaju i na prostor Jugoistočne Evrope, a time i na Crnu Goru. Rusija pokušava da ekonomskim ulaganjima i medijskom prisutnošću, poveća svoj uticaj u balkanskim državama sa kojima je povezuje vijekovna religijska i etnička bliskost.  Sa druge strane, EU i USA nastoje da suzbiju ruski uticaj i države Jugoistočene Evrope jače vežu u EU i NATO. Ekspresnim prijemom Bugarske i Rumunije u EU, prijemom ovih država u NATO zajedno sa Hrvatskom i Albanijom, EU i USA se pozicioniraju kao neprikosnoveni u regionu. Članstvom u NATO i energetskim sporazumima USA žele da distanciraju Balkan, uključujući i Srbiju i Crnu Goru, od Rusije i njenog uticaja. Značajan je i tradicionalni uticaj islamskih država (Arapa, Turske, Irana, Azerbejdžana) na balkanske države. Imajući u vidu da u državama Jugoistočne Evrope žive milioni muslimana, islamske države kroz ekonomska ulaganja, kulturnu, medijsku i religijsku formu – vrše snažan uticaj na ovaj prostor.

Crna Gora kroz decenije globalnih previranja

Male zemlje, poput balkanskih, ne mogu sebi dozvoliti neku spoljno političku slobodu i strategiju i geopolitičke igre. Stoga postupaju prema Velikim silama - prvenstveno taktikom preživljavanja i kratkoročnih dobitaka. Novi vid geopolitike, u formi geoekonomije, izvoza kapitala, investicija, slobodne trgovine, predstavlja polje za nove oblike saradnje ali i geopolitičkog uticaja.

 Postepenim aktivnijim uključivanjem SAD u krizu i ratove u bivšoj Jugoslaviji, u sferu političkog uticaja i fokusa je ušla i Crna Gora. Bilateralni susreti postaju osnova za čvršću saradnju, naročito svrstavanjem rukovodstva Crne Gore u antimiloševićevski tabor od 1997. godine. Od tada će Crna Gora (formalno i dalje članica SRJ) imati snažnu političku, finansijsku, a u kritičnim momentima i određenu bezbjedonosnu podršku prije svih SAD ali i EU, tj. njenih najuticajnijih zemalja. Od strane značajnih međunarodnih faktora javno je iskazivana naklonost vlasti u Crnoj Gori, koja je predstavljana ne samo kao alternativa vlasti u Beogradu, već i baza i glavni oponent njoj. U tom smislu se mogla shvatiti i izjava visokog zvaničnika SAD, Džernsa Rubina koji je govoreći o namjerama SAD da se, uprkos spoljnem zidu sankcija prema SRJ pronađe način da se pruži materijalna pomoć Crnoj Gori izjavio: "Vjerujemo da je to korak naprijed, veliki korak naprijed za razvoj demokratskih institucija u Saveznoj Republici Jugoslaviji". Takav stav SAD bio je i podsticaj Evropskoj uniji i njenim članicama da isto učine i u praksi realizuju. Dakle, iz prethodne izjave Dž. Rubina proizilazi da je M. Đukanović tj. Crna Gora pod njegovim rukovodstvom, taj, ključni faktor i oslonac preko koga će Zapad brže doprinijeti rušenju vlasti S. Miloševića (M. Orlandić, 2005:68). Tadašnji državni sekretar SAD M. Olbrajt je nakon bombardovanja Srbije i Crne Gore 1999. godine pozvala tadašnjeg crnogorskog predsjednika, pohvalila njegov čvrst stav i podvukla da je podrška SAD Crnoj Gori snažna i nepokolebljiva. Nakon toga je izjavila da je „Crna Gora svijetao primjer i da će SAD i njeni saveznici nastaviti da joj daju podršku“.  Nakon političkih promjena u Srbiji oktobra 2000. narastali su zahtjevi za redifinisanje odnosa u SRJ ali i težnje za nezavisnoću Crne Gore. Međutim, tadašnja birokratija  EU nije tada blagonaklono gledala na tu težnju.  Stoga se crnogorska spoljna politika sve čvršće oslanjala na potporu SAD, dajući i javno podršku američkoj politici tokom rata u Iraku 2003. „Poruka podrške Crne Gore u Vašingtonu će u ovo veoma kritično vrijeme biti zapamćena” - ocijenio je J. Bugajski, direktor programa za Istočnu Evropu vašingtonskog Centra za strateške i međunarodne studije. Oni je, povodom pisma premijera M. Đukanovića američkom predsjedniku Dž. Bušu u kome prenosi podršku Crne Gore američkoj politici prema Iraku, ocijenio da je to "dobar prvi korak" od stvaranja unije Srbije i Crne Gore.

Nakon pada režima Slobodana Miloševića, oktobra 2000, okončana je decenija dominacije njegove politike. Savezna Tepublika Jugoslavija SRJ je 2003. transformisana u Državnu zajednicu Srbije i Crne Gore (SCG) koja je funkcionisala kao konfederacija do maja 2006 kada je većina građana Crne Gore na referendumu podržala obnavljanje crnogorske nezavisnosti. Obnavljanjem nezavisnosti, Crna Gora je krenula u proces euro-atlantskih integracija. Vlada Crne Gore je kroz svoje akcione planove i medije nastojala da javnom mnenju približi prednosti integracija i upozna građane sa procesima i reformama.

Postojeći 45 godina kao jedna od šest konstitucionalnih republika u okviru Jugoslovenske federacije, Crna Gora se početkom poslednje decenije XX vijeka, u atmosferi raspada dotadašnje zajedničke države SFRJ, ponovo našla pred pitanjem svoga državnog statusa. Državno pitanje, odnosno ostanak u Jugoslaviji i referendum koji je tim povodom organizovan, predstavljalo je jedno od prvih test-pitanja i problema novoformiranoj crnogorskoj vlasti proizašloj iz anti-birokratske revolucije iz oktobra 1988. i januara 1989. godine, a takođe i novoformiranim političkim partijama kao aktivnim učesnicima novonastalog političkog pluralizma. Izlaskom većine republika iz federacije, nametalo se pitanje dalje prekompozicije SFRJ i formiranje nove državne zajednice.

Crna Gora je nastojala da kontinuirano povećava svoju suverenost i samostalnost od savezne države, prenošenjem jedne po jedne funkcije sa federalnog na republički nivo. Jedna od mjera sa najdalekosežnijim posledicarna bila je uvodenje njemačke marke kao zvaničnog sredstva plaćanja u Crnoj Gori u novembru 1999.  što je automatski značilo i prelazak na euro početkorn 2002.  Crna Gora je u svoje ruke preuzela i carinski sistem, kao i režim spoljne trgovine i osim formalno zajedničke armije i civilne kontrole leta, malo je šta bilo ostalo u isključivoj federalnoj nadležnosti. Samostalno funkcionisanje Crne Gore je dodatno proširivano u vrijeme labave državne zajednice Srbija i Crna Gora. Sve bitne funkcije koje čine jednu državu bile su već u njenim rukama. Nakon maja 2006. ovim nadležnostima su u punom kapacitetu pridodate spoljno-politička i odbrambena funkcija i time je državni okvir bio zaokružen (mada je Crna Gora već do tada držala oko 95 % svojih nadležnosti).

 I od strane značajnih međunarodnih faktora javno je iskazivana naklonost prema vlasti u Crnoj Gori, koja je predstavljana ne samo kao alternativa vlasti u Beogradu, već i glavni oponent njoj ali i baza za djelovanje Srbijanske opozicije. Takav stav, u prvom redu SAD bio je i podsticaj Evropskoj uniji i njenim članicama da isto učine i u praksi realizuju izdašnom pomoći. Četvrtog februara 2003. prestala da postoji SR Jugoslavija i nastala je nova država – zajednica Srbija i Crna Gora. Jugoslovenska skupština usvojila je Ustavnu povelju državne zajednice Srbija i Crna Gora i Zakon o njenom sprovoðenju. Vlast u Crnoj Gori je svaki put prilagođavala svoju taktiku i prilaz, održavajući u životu opciju nezavisnosti dok je sarađivala sa snažnim snagama koje su joj se protivile. To je osiguralo da državna zajednica Srbije i Crne Gore ne propadne zbog aktivne konfrotacije, već zbog mnogobrojnih slučajeva pasivnog otpora toj instituciji. Državna zajednica je trajala do 21. Maja 2006. Kada je Crna Gora na referendumu izglasala neyavisnost. Iste godine, trećeg juna Parlament Crne Gore je proglasio nezavisnost i od tada DZSCG prestaje da postoji a Crna Gora ubrzo postaje članica UN. Kako prije, tako i nakon sticanja nezavisnosti, spoljna politika Crne Gore se snažno oslanja na SAD. U skladu sa tim, Vlada Crne Gore utvrđuje sljedeće spoljnopolitičke prioritete Crne Gore:

Protekle tri decenije su obilježili geopolitički potresi na globalnoj ravni, raspad YU, građanski rat i međunacionalni i međuvjerski sukobi na prostoru zajedničke države, period sankcija, kolapsa privrede, promjena društvenih vrijednostii i opšte nestabilnosti tokom 90-tih godina XX vijeka.

Crna Gora, kao najmanja članica nekadašnje jugoslovenske federacije – nije ostala imuna na sve ove negativne promjene i uticaje. Našavši se u ratnom okruženju i teškom ekonomskom položaju, uspjela je da očuva mir, međunacionalni i međuvjerski sklad, kao primjer novonastalim državama u regionu. Postajući vremenom ekonomski a potom i politički nezavisna, Crna Gora je referendumom iz 2006. formalizovala svoju obnovljenu državnost, stečenu još na Berlinskom kongresu 1878. godine.

 Prof. dr Radenko Šćekić

eSpona OTV EU

Društvo

Objavljeno: 17/10/2018
sud-nalozio-opstini-berane-da-ostecenom-sluzbeniku-isplati-1-360-euraPresudom Višeg suda u Bijelom Polju, Opština Berane je dužna da isplati 1.360 eura jednom od službenika kojeg je lokalna uprava zakinula po osnovu ...
eSpona
Objavljeno: 17/10/2018
policija-uhapsila-devetnaestogodisnjaka-zbog-sumnje-za-ubistvo-trinaestogodisnjeg-djecakaSlužbenici beranskog Centra bezbjednosti uhapsili su juče devetnaestogodišnjeg Beranca inicijala S. I. zbog sumnje da je ubio dječaka od 13 godina. Iz Uprave ...
eSpona
Objavljeno: 16/10/2018
nvo-centar-omladinskih-inicijativa-realizuje-projekat-ne-bacaj-smece-sadi-cvijeceNVO „Centar omladinskih inicijativa“ Berane sprovodi projekat „ Ne bacaj smeće, sadi cvijeće“ , koji je finansiralo Ministarstvo sporta a podržava Opština Berane i ...
eSpona
Objavljeno: 14/10/2018
bijela-kuga-topi-sjever-crne-goreNegativan prirodni priraštaj, bijela kuga, u prvoj polovini 2018. godine zabilježen je u čak 17 od 23 opštine u Crnoj Gori, a broj rođenih je veći u odnosu na broj ...
eSpona
Objavljeno: 12/10/2018
kolasin-dani-nauke-u-botanickoj-bastiManifestacija "Dani nauke 2018",  koja se organizuje u sedam crnogorskih gradova, na originalan način obilježena je i u kolašinskoj Botaničkoj bašti u ...
eSpona
Objavljeno: 12/10/2018
pljevlja-ugostili-vise-od-hiljadu-migranataViše od hiljadu migranata našlo je utočište u pljevaljskom Centru Bona Fide od februara ove godine. Tamo ih čeka hrana i siguran smještaj. “Ja samo želim normalno ...
eSpona
Objavljeno: 11/10/2018
berane-domacin-sabora-ljekara-sjeverne-crne-gore-i-jugozapadne-srbijeU petak i subotu u Beranama se održava Sabor ljekara sjeverne Crne Gore i jugozapadne Srbije. Tradicionalna manifestacija koja se po 39-ti put održava, ...
eSpona
Objavljeno: 11/10/2018
mojkovac-zasadena-stabla-tujeČlanovi Lokalnog dječjeg parlamenta, uz podršku Ministarstva sporta, Centra za prava djeteta i Opštine, zasadili su 21 stablo tuje u dvorištu Dnevnog ...
eSpona
Objavljeno: 11/10/2018
nvo-zajednica-italijana-u-bijelom-polju-organizovala-kurs-italijanskog-jezikaNevladina organizacija “Zajednica Italijana u Crnoj Gori” organizovala je besplatan kurs italijanskog jezika za zainteresovane građane Bijelog Polja. Već nekoliko ...
eSpona
Objavljeno: 09/10/2018
bijelo-polje-odrzan-kul-karavan-za-afirmaciju-mladih-talenata-sa-sjeveraBeranka Ksenija Savović učesnica je „Kul karavana“ mladih sa sjevera Crne Gore. Ona je učestvovala u izložbi fotografija mladih koja je organizovana u okviru „Kul ...
eSpona
Objavljeno: 09/10/2018
opstina-tivat-luka-kalimanj-je-vazan-resursPovodom dodjele koncesije za luku Kalimanj saopštenjem za javnost oglasila se Služba predsjednika Opštine Tivat. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 09/10/2018
plav-postavljen-kamen-temeljac-za-skolu-u-vojnom-seluMinistar prosvjete Damir Šehović postavio je kamen temeljac za izgradnju nove škole u Vojnom selu u Plavu. Kako je saopšteno, vrijednost investicije je na nivou od ...
eSpona
Objavljeno: 06/10/2018
sa-sjevera-se-dnevno-iseli-10-gradanaGradovi na sjeveru Crne Gore i dalje bilježe odliv stanovništva, pa je za prvih pola godine u tom regionu razlika između doseljenih i odseljenih 1.125, u korist ...
eSpona
Objavljeno: 04/10/2018
kolasin-kanalizacija-kao-luksuzPokrivenost gradskog područja sistemom gradske fekalne kanalizacije u Kolašinu je svega oko 20 odsto, a ukupan broj domaćinstava koji je priključen na taj sistam je ...
eSpona
Objavljeno: 04/10/2018
pljevlja-uskoro-zavrsetak-izgradnje-fontane-dijatretuPjevlja će uskoro na Trgu 13. jula dobiti novi, urbani simbol grada-  gradsku fontanu Dijatretu koja će imati svjetlosne efekte. Već je postavljena ...
eSpona
Objavljeno: 04/10/2018
gusinje-pocinje-izgradnja-sportskih-terenaPotpisan je ugovor o izvođenju radova na izgradnji savremenog sportskog igrališta JU OŠ “Dzafer Nikočević” iz Gusinja, ukupne vrijednosti oko 300.000 eura, sa ...
eSpona
Objavljeno: 03/10/2018
zavrseno-asfaltiranje-jos-nekoliko-putnih-pravaca-u-petnjiciRadnici preduzeća “Crnagoraput” završili su asfaltiranje još nekoliko dionica puta na području opštine Petnjica. Prema navodima Portala Radio Petnjica, Samir ...
eSpona
Objavljeno: 02/10/2018
plav-pocinje-gradnja-skole-u-vojnom-seluMinistar prosvjete Damir Šehović potpisao je sa predstavnikom Konzorcijuma “Adria International” d.o.o. Pljevlja i Studio LML d.o.o. Podgorica, Žarkom Lacmanovićem, ...
eSpona
Objavljeno: 01/10/2018
savicevic-i-scekic-svecano-otvorili-rekonstruisanu-i-pokrivenu-tribinu-gradskog-stadionaSvečanim presijecanjem vrpce koje su obavili Dejan Savićević - predsjednik FSCG i Dragoslav Šćekić - predsjednik Opštine Berane, juče je na upotrebu predata ...
eSpona
Objavljeno: 28/09/2018
dr-marijan-premovic-ucestovao-na-medunarodnom-simpozijumu-u-turskojDocent dr Marijan Premović sa Studijskog programa za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore učestvovao je na VI. Međunarodnom simpozijumu o Studijama ...
eSpona
Objavljeno: 27/09/2018
ckb-donirala-destilacioni-aparat-domu-zdravlja-beraneCrnogorska komercijalna banka donirala je Domu zdravlja Berane savremen laboratorijski aparat koji će se koristiti prilikom analiza u novoopremljenoj mikrobiološkoj ...
eSpona
Objavljeno: 27/09/2018
mededovic-begovic-provjerom-regularnosti-diploma-falice-radnika-u-drzavnoj-upravi-i-lokalnoj-samoupraviTekst “Pred otkazom 4.600 zaposlenih u državnoj upravi” (bez lokalne samouprave) objevljen 24. septembra u Elektronskim novinama Espona izazvao me je na davanje ...
eSpona
Objavljeno: 26/09/2018
pilot-paraglajdera-iz-berana-denis-bozovic-letjenjem-odusevio-americku-blogerkuOpština Herceg Novi i Turistička organizacija tog grada, ovog ljeta su otišle korak naprijed pa su u turističku ponudu, u okviru aktivnog odmora, uvrstile i ...
eSpona
Objavljeno: 26/09/2018
petnjica-nastavljeni-radovi-na-izgradnji-vodovoda-murovsko-vreloKopanjem kanala i postavljanjem cijevi nastavljeni su radovi na izgradnji vodovoda “Murovsko vrelo” u Petnjici. Kako je saopštio Samir Agović - predsjednik ...
eSpona
Objavljeno: 25/09/2018
rozaje-vise-od-50-zaposlenih-u-lokalnoj-upravi-bice-otpusteno-do-januaraBroj zaposlenih u lokalnoj upravi i preduzećima koje finansira Opština Rožaje, iznosi 223, a do kraja godine biće ih 25 odsto manje. To će, pored ostalog, biti ...
eSpona
Objavljeno: 24/09/2018
andrijevica-rijesen-problem-prevoza-daka-pjesaka-u-konjusimaMinistarstva prosvjete i poljoprivrede u saradnji sa Opštinom Andrijevica obezbijedila su sredsva za kupovinu kombi vozila za đake pješake Osnovne škole “Milić ...
eSpona
Objavljeno: 23/09/2018
srpska-narodna-obnova-zatrazila-da-vlada-podrzi-manifestaciju-putevima-kralja-aleksandra-karadordevicaSrpska narodna odbrana, koju čini Savez srpskih udruženja Vasojevića i limske doline, obratili su se Vladi Crne Gore sa zahtjevom da podrži prije nekoliko godina ...
eSpona
Objavljeno: 22/09/2018
bogdan-joksimovic-sjecanje-na-fara-pacarizaNavršila se godina od smrti Faruka – Fara Zenovog Pačariza, istaknutog beranskog privrednika, rukovodioca i društveno-političkog radnika. Vrijeme je pokazalo da ...
eSpona
Objavljeno: 21/09/2018
krstas-opstini-vrbas-na-poklon-lingvisticka-literatura-crnogorskog-jezikaPovodom uručenja poklona Opštini Vrbas saopštenjem za javnost oglasilo se Udruženje Crnogoraca Srbije “Krstaš”. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 21/09/2018
ureden-pristupni-put-prema-novom-muslimanskom-groblju-na-jasikovcuNakon četiri dana rada mehanizacije na uređenju pristupnog puta do novog muslimanskog groblja u Beranama, radovi su završeni a put priveden namjeni. Radove na ...
eSpona
Objavljeno: 20/09/2018
petnjica-roditelji-sami-brinu-o-prevozu-dakaPrevoz za pedesetak učenika iz Petnjice koji pohađaju školu u Beranama i dalje nije riješen. Snalazi se kako ko umije, baš kao i mještani koji su nezadovoljni ...
eSpona
Objavljeno: 19/09/2018
pljevlja-epcg-ce-izdvojiti-pet-miliona-eura-za-eksproprijaciju-zemljistaElektroprivreda Crne Gore (EPCG) formirala je komisiju koja je uradila popis nepokretnosti domaćinstava u blizini odlagališta Maljevac. Popis domaćinstava je ...
eSpona
Objavljeno: 19/09/2018
po-izdvojenom-novcu-za-ljekove-beranska-bolnica-pri-vrhu-crnogorskog-zdravstvaOpšta bolnica u Beranama je treća u Crnoj Gori po izdvojenom novcu za ljekove u 2017. godini. Ispred nje su samo bolnice u Nikšiću i Baru. To je zaključak ...
eSpona
Objavljeno: 18/09/2018
plav-otvoren-dnevni-boravak-za-stara-licaMinistar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić i predsjednik Opštine Plav Mirsad Barjaktarević otvorili su Dnevni boravak za stara lica, prvi takav servis u ovoj ...
eSpona
Objavljeno: 18/09/2018
bijelo-polje-crkvena-opstina-otvara-narodnu-kuhinjuCrkvena opština otvoriće uskoro prvu narodna kuhinja u Bijelom Polju, u naselju Rakonje. “Postoji veliki broj ljudi koji su na rubu gladovanja i ovakav objekat ...
eSpona
Objavljeno: 18/09/2018
miodrag-bobo-radunovic-imenovan-za-v-d-dekana-medicinskog-fakultetaUpravni odbor (UO) Univerziteta Crne Gore (UCG) imenovao je Miodraga Boba Radunovića - profesora i bivšeg ministra zdravlja, za vršioca dužnosti dekana Medicinskog ...
eSpona
Objavljeno: 16/09/2018
pljevlja-zapocela-izgradnja-20-stanova-za-penzionereU Pljevljima je počela gradnja stambene zgrade u kojoj će 20 stanova, po povoljnoj cijeni, pripasti penzionerima. Prema navodima Portala CDM, stanovi će ...
eSpona
Objavljeno: 14/09/2018
petnjica-privodi-se-kraju-sanacija-lokalnih-putevaNasipanje oštećenih putnih pravaca i sanacija lokalnih puteva na području petnjičke opštine privodi se kraju. Za realizaciju pomenutih aktivnosti izdvojeno je 50. ...
eSpona
Objavljeno: 13/09/2018
kolasin-vlast-ispituje-sta-se-odlaze-kraj-tarePredsjednik Opštine Kolašin Milisav Bato Bulatović naložio je da se ispita po čijem nalogu se, na osnovu kojih ugovora i kakav materijal odlaže pored šetališta kraj ...
eSpona
Objavljeno: 12/09/2018
petnjica-zavrseno-asfaltiranje-jednog-sportskog-terenaRadnici građevinske firme “Asfalt-beton” iz Podgorice juče su asfaltirali teren budućeg sportskog poligona u petnjičkoj Mjesnoj zajednici Godočelje. Do realizacije ...
eSpona
Objavljeno: 11/09/2018
beranci-i-petnjicani-ce-akcijama-obiljeziti-svjetski-dan-uklanjanja-otpadaOpštine Berane i Petnjica učestvovaće u akciji „Let’s do it Montenegro!“, kojom se 14. septembra obilježava Svjetski dan uklanjanja otpada. Pod sloganom ...
eSpona
Objavljeno: 11/09/2018
poznati-kandidati-za-nagradu-dialogos-2018Za jubilarnu petu nagradu "DIALOGOS" koja se dodjeljuje za najbolju publikaciju u oblasti teorije i kulture medija u regionu konkurisalo je pet rukopisa, saopšteno ...
eSpona
Objavljeno: 10/09/2018
studenkinja-iz-dijaspore-na-fakultetu-za-crnogorski-jezik-i-knjizevnostPovodom upisa na Fakultet za crnogorski jezik i književnost jedne studentkinje iz Lovćenca saopštenjem za javnost oglasilo se Udruženje Crnogoraca Srbije “Krstaš”. ...
eSpona
Objavljeno: 07/09/2018
miodrag-bozovic-novi-nacelnik-cb-beraneOdlukom Kolegijuma Uprave policije, novi načelnik Centra bezbjednosti (CB) Berane je Miodrag Mića Božović, saznaje Espona. Prema nezvaničnim informacijama, ...
eSpona
Objavljeno: 07/09/2018
bijelo-polje-osnovna-skola-dobija-novu-sportsku-salu-do-kraja-godineOsnovna škola “Marko Miljanov” u Bijelom Polju dobiće novu sportsku salu do kraja godine, objavio je Portal CDM. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, ...
eSpona
Objavljeno: 07/09/2018
petnjica-zapocela-sanacija-asfaltiranih-lokalnih-putevaZapočeli su intezivni radovi na sanaciji asfaltiranih lokalnih puteva u Petnjici, a oni podrazumijevaju krpljenju udarnih rupa. Prema riječima Alena ...
eSpona
Objavljeno: 06/09/2018
rozaje-hajla-osvaja-ljepotomU Rožajama se intenzivno radi na razvoju kako zimskog, tako i ljetnjeg turizma, ali turistički radnici ipak ističu da im nedostaje mnogo toga kako bi ta privredna ...
eSpona
Objavljeno: 03/09/2018
obezbijedeni-besplatni-udzbenici-za-sve-osnovce-na-teritoriji-beranaOpština Berane je i ove godine obezbijedila nove komplete udžbenika za sve osnovce sa teritorije opštine. Tako je, po peti put, lokalna uprava pomogla kućne budžete ...
eSpona
Objavljeno: 03/09/2018
napadnut-pripadnik-omunalne-policijePovodom napada na pripadnika Komunalne policije saopštenjem za javnost se oglasio Biro za odnose sa javnošću Opštine Berane. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 01/09/2018
otvoreni-veterinarski-daniPotpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović otvorio je juče u Beranama naučno-stručni skup „Veterinarski dani ...
eSpona