Radenko ScekicAkcijom “Pustinjska oluja” u Iraku 1991, SAD su pokazale svoju superiornost u vojnom i tehnološkom pogledu. Dejtonskim sporazumom iz 1995 i napadom na tadašnju SRJ 1999. godine bez odobrenja UN, su pokazale političku nadmoć, jedine preostale globalne supersile. Time je označen i zvanično uspostavljanje novog poretka u svijetu u kome će narednih decenija od 1991. neprikosnoveno dominirati SAD preko svoje ekonomske i vojne sile i NATO-a.  Zapadni sistem vrijednosti, kulture i navika, te neoliberalizam i demokratija - će biti nametani kao uzor svuda po svijetu u formi širenja demokratije, humanitarnih ratova i obojenih revolucija. Varšavski pakt je prestao da postoji 1991, dok je NATO savez i dalje ostao da egzistira, iako je, glavni uzrok (Sovjetski Savez) prestao da postoji kao opasnost. NATO se počeo širiti na istok, na nekadašnje komunističke države i pored obećanja datih Gorbačovu da do toga neće doći.

Januara 1990. godine, ministar inostranih poslova Zapadne  Njemačke Hans-Ditrih Genšer javno je saopštio da nakon ujedinjavanja Nemačke „neće biti širenja NATO na Istok". Šef Stejt departmenta Džejms Bejker rekao je Eduardu Ševardnadzeu da se NATO "neće pomjerati na istok", a zatim je uvjeravao i Mihaila Gorbačova da "NATO neće širiti svoje trenutne granice na istok". Po otkrivenim tajnim stenogramima Stejt departmenta, najkonkretnije izjave su stigle 9. februara 1991. godine na sastanku Ševardnadzea i Bejkera. Šef Stejt departmenta SAD obećao je "gvozdene garancije da se jurisdikcija NATO-a i sila Alijanse neće pomjerati na Istok". U okviru svoje posjete, kancelar Zapadne Njemačke Helmut Kol izašao je sa sličnom izjavom u Moskvi.

Na Balkanu SAD danas održavaju mir stvaranjem protektorata nad zavađenim etničkim grupama. Kako tvrdi Zbignjev Bžežinski: “Umješno igrajući na kartu etničkih i vjerskih konflikata na prostorima takozvanog etničkog koktela, tj. u država sa etnički mješovitim stanovništvom, SAD izazivaju i upravljaju krizama i konfliktima instrumentalizujući ih za svoje strateške ciljeve”. “Balkan je” kako piše nekadašnji državni sekretar SAD Medlin Olbrajt, “bio eksperimentalni teren za spoljnu politiku Klintonove administracije”. Pomoćnik državnog sekretara SAD za evropske i evroazijske poslove Filip Gordon rekao je da je region zapadnog Balkana od ključnog značaja za evropsku budućnost i da je zato u središtu stalnog i intenzivnog angažovanja administracije predsednika Baraka Obame. Balkan će stoga vjerovatno ostati među najvažnijim pitanjima za budući identitet i kredibilitet proširenog NATO-a, koji će praktično voditi dva protektorata u regionu (Bosnu i Kosmet). Jer situacija na Balkanu liči na neku vrstu implicitne podjele uloga: SAD su uspostavile primat u domenu bezbjednosti, dok EU obezbeđuje veći dio ekonomske pomoći.

Svijet se na početku novog milenijuma nalazi pred mnogobrojnim izazovima. Izazovi su bezbjedonosne, političke, ekonomske, ekološke, kulturne, tehnološke prirode, uz ogromnu moć i upotrebu masovnih medija. Ekonomski uspon Kine, vojni i politički uspon Rusije, stvaranje ekonomskog saveza BRIKSA, uspon južnoameričkih ekonomija koje teže nezavisnosti od uticaja SAD – predstavljaju nove činioce na geopolitičkoj mapi svijeta. Nove, ekonomsko-političke organizacije, nastoje da umanje moć MMF-a i smanje korišćenje petro-dolara, dok se međunarodni politički odnosi kreću ka tendenciji stvaranja novog multipolarnog svijeta, sa više ekonomskih, političkih i vojnih centara moći.

BRICS je akronim, engleska skraćenica koja se odnosi na ekonomsko savezništvo pet zemalja: Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike. Kolika je snaga BRIKS-a najbolje govori podatak da Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika zajedno daju 29% svjetskog bruto proizvoda (preko 16 biliona dolara). S druge strane, u MMF-u, zemljama BRIKS-a pripada samo 11 % glasova. Obim trgovine unutar BRIKS-a za 5 godina porastao je dva puta i premašio 300 milijardi dolara (Bogatinovski,2015). Tokom poslednjih 10 godina, zemlje BRIKS-a su svoj BDP povećale preko 4 puta dok su ekonomije razvijenih zemalja za to vrijeme porasle samo 60 %. BRIKS je najveće tržište u svijetu jer ga čini 2,9 milijardi ljudi (40% stanovništva planete).

Američki dolar je bio temelj međunarodne trgovine tokom XX vijeka. U vrijeme formiranja eurozone je ta trgovina dosegla svoj vrhunac i činila 71,0% službenih deviznih rezervi u svijetu. U 2014. godini su svjetske rezerve u dolarima pale na 62,9%. S druge strane, trgovinski tokovi između zemalja koje su se obvezale na ukidanje korištenje dolara u bilateralnoj trgovini iznose već 400 milijardi dolara i to samo u 2013. i 2014. godini Kina je glavni kupac američkog duga. Brazil je pritom zemlja s najvećim dolarskim obavezama na svijetu. Dolar polako ali sigurno gubi svoj status svjetske rezervne valute.  Kroz istoriju se često mijenjala globalna rezervna valuta. Portugal, Španija, Holandija, Francuska, Otomansko carstvo, Mletačka republika i Velika Britanija su u različitim vremenima imale svjetski dominantne valute. Ovo sve dokazuje, koliko je savremeni svijet globalizovan, međusobno umrežen, isprepletan finansijskim i političkim interesima. i koliko dešavanja na polju politike imaju uticaja i prelivanja u sferi ekonomije, i obrnuto.

Ekonomsko i vojno jačanje Kine, kreiranje nove, “multivektorske” ruske spoljne politike, u skladu sa novim globalnim kretanjima i multipolarnosti, čiji se obrisi nadziru- vode ka novim geopolitičkim pravilima igre.  Politički uticaj i značaj SAD  u svijetu je i dalje nesporan i sigurno će i u narednom periodu, s obzirom na svoju vojnu moć igrati jednu od ključnih uloga na planeti. Mada će biti prinuđene da svoju nekada dominantnu moć podijele sa drugim globalnim igračima. Sad se manje govori o globalizaciji koja ujedinjuje planetu a više o novom hladnom ratu između Zapada i Rusije, a možda i između drugih, sila, poput Kine, Irana, Turske i Indije. Džordž Fridman, šef obaveštajno-analitičke agencije „Stratfor“ ističe da su SAD u poslednjih 100 godina vodili vrlo doslednu spoljnu politiku, čiji je glavni cilj - ne dozvoliti nijednoj sili da stekne suviše veliku vlast u Evropi. Prvi rukovodilac NATO-a, Lord Ismej je izjavio: „Cilj formiranja NATO-a je držati SAD u Evropi, Rusiju van nje, a Njemačku dolje“ (“Keep the Americans in, the Russians out and the Germans down”). Treba istaći da su SAD uvijek smatrale da najveća opasnost prijeti od potencijalnog saveza Rusije i Nemačke. To bi bio savez njemačkih tehnologija i kapitala sa ruskim prirodnim i ljudskim resursima. Evropljani se veoma ponose što su se tobože oslobodili ratova i već pola vijeka žive u svijetu stabilnosti i blagostanja. Međutim, Evropa je sve do početka 1990-ih u suštini bila okupirana od strane SSSR-a i SAD. Zatim se desila Jugoslavija, a zatim Kavkaz.

Multipolarni svijet čije se nastajanje nazire tokom druge decenije novog milenijuma, globalna žarišta na Bliskom Istoku, migrantska kriza, borba oko nalazišta i tokova energenata i izvore vode, borba za uticaj Velikih sila putem tzv. Hibridnih ratova – svoje konsekvence imaju i na prostor Jugoistočne Evrope, a time i na Crnu Goru. Rusija pokušava da ekonomskim ulaganjima i medijskom prisutnošću, poveća svoj uticaj u balkanskim državama sa kojima je povezuje vijekovna religijska i etnička bliskost.  Sa druge strane, EU i USA nastoje da suzbiju ruski uticaj i države Jugoistočene Evrope jače vežu u EU i NATO. Ekspresnim prijemom Bugarske i Rumunije u EU, prijemom ovih država u NATO zajedno sa Hrvatskom i Albanijom, EU i USA se pozicioniraju kao neprikosnoveni u regionu. Članstvom u NATO i energetskim sporazumima USA žele da distanciraju Balkan, uključujući i Srbiju i Crnu Goru, od Rusije i njenog uticaja. Značajan je i tradicionalni uticaj islamskih država (Arapa, Turske, Irana, Azerbejdžana) na balkanske države. Imajući u vidu da u državama Jugoistočne Evrope žive milioni muslimana, islamske države kroz ekonomska ulaganja, kulturnu, medijsku i religijsku formu – vrše snažan uticaj na ovaj prostor.

Crna Gora kroz decenije globalnih previranja

Male zemlje, poput balkanskih, ne mogu sebi dozvoliti neku spoljno političku slobodu i strategiju i geopolitičke igre. Stoga postupaju prema Velikim silama - prvenstveno taktikom preživljavanja i kratkoročnih dobitaka. Novi vid geopolitike, u formi geoekonomije, izvoza kapitala, investicija, slobodne trgovine, predstavlja polje za nove oblike saradnje ali i geopolitičkog uticaja.

 Postepenim aktivnijim uključivanjem SAD u krizu i ratove u bivšoj Jugoslaviji, u sferu političkog uticaja i fokusa je ušla i Crna Gora. Bilateralni susreti postaju osnova za čvršću saradnju, naročito svrstavanjem rukovodstva Crne Gore u antimiloševićevski tabor od 1997. godine. Od tada će Crna Gora (formalno i dalje članica SRJ) imati snažnu političku, finansijsku, a u kritičnim momentima i određenu bezbjedonosnu podršku prije svih SAD ali i EU, tj. njenih najuticajnijih zemalja. Od strane značajnih međunarodnih faktora javno je iskazivana naklonost vlasti u Crnoj Gori, koja je predstavljana ne samo kao alternativa vlasti u Beogradu, već i baza i glavni oponent njoj. U tom smislu se mogla shvatiti i izjava visokog zvaničnika SAD, Džernsa Rubina koji je govoreći o namjerama SAD da se, uprkos spoljnem zidu sankcija prema SRJ pronađe način da se pruži materijalna pomoć Crnoj Gori izjavio: "Vjerujemo da je to korak naprijed, veliki korak naprijed za razvoj demokratskih institucija u Saveznoj Republici Jugoslaviji". Takav stav SAD bio je i podsticaj Evropskoj uniji i njenim članicama da isto učine i u praksi realizuju. Dakle, iz prethodne izjave Dž. Rubina proizilazi da je M. Đukanović tj. Crna Gora pod njegovim rukovodstvom, taj, ključni faktor i oslonac preko koga će Zapad brže doprinijeti rušenju vlasti S. Miloševića (M. Orlandić, 2005:68). Tadašnji državni sekretar SAD M. Olbrajt je nakon bombardovanja Srbije i Crne Gore 1999. godine pozvala tadašnjeg crnogorskog predsjednika, pohvalila njegov čvrst stav i podvukla da je podrška SAD Crnoj Gori snažna i nepokolebljiva. Nakon toga je izjavila da je „Crna Gora svijetao primjer i da će SAD i njeni saveznici nastaviti da joj daju podršku“.  Nakon političkih promjena u Srbiji oktobra 2000. narastali su zahtjevi za redifinisanje odnosa u SRJ ali i težnje za nezavisnoću Crne Gore. Međutim, tadašnja birokratija  EU nije tada blagonaklono gledala na tu težnju.  Stoga se crnogorska spoljna politika sve čvršće oslanjala na potporu SAD, dajući i javno podršku američkoj politici tokom rata u Iraku 2003. „Poruka podrške Crne Gore u Vašingtonu će u ovo veoma kritično vrijeme biti zapamćena” - ocijenio je J. Bugajski, direktor programa za Istočnu Evropu vašingtonskog Centra za strateške i međunarodne studije. Oni je, povodom pisma premijera M. Đukanovića američkom predsjedniku Dž. Bušu u kome prenosi podršku Crne Gore američkoj politici prema Iraku, ocijenio da je to "dobar prvi korak" od stvaranja unije Srbije i Crne Gore.

Nakon pada režima Slobodana Miloševića, oktobra 2000, okončana je decenija dominacije njegove politike. Savezna Tepublika Jugoslavija SRJ je 2003. transformisana u Državnu zajednicu Srbije i Crne Gore (SCG) koja je funkcionisala kao konfederacija do maja 2006 kada je većina građana Crne Gore na referendumu podržala obnavljanje crnogorske nezavisnosti. Obnavljanjem nezavisnosti, Crna Gora je krenula u proces euro-atlantskih integracija. Vlada Crne Gore je kroz svoje akcione planove i medije nastojala da javnom mnenju približi prednosti integracija i upozna građane sa procesima i reformama.

Postojeći 45 godina kao jedna od šest konstitucionalnih republika u okviru Jugoslovenske federacije, Crna Gora se početkom poslednje decenije XX vijeka, u atmosferi raspada dotadašnje zajedničke države SFRJ, ponovo našla pred pitanjem svoga državnog statusa. Državno pitanje, odnosno ostanak u Jugoslaviji i referendum koji je tim povodom organizovan, predstavljalo je jedno od prvih test-pitanja i problema novoformiranoj crnogorskoj vlasti proizašloj iz anti-birokratske revolucije iz oktobra 1988. i januara 1989. godine, a takođe i novoformiranim političkim partijama kao aktivnim učesnicima novonastalog političkog pluralizma. Izlaskom većine republika iz federacije, nametalo se pitanje dalje prekompozicije SFRJ i formiranje nove državne zajednice.

Crna Gora je nastojala da kontinuirano povećava svoju suverenost i samostalnost od savezne države, prenošenjem jedne po jedne funkcije sa federalnog na republički nivo. Jedna od mjera sa najdalekosežnijim posledicarna bila je uvodenje njemačke marke kao zvaničnog sredstva plaćanja u Crnoj Gori u novembru 1999.  što je automatski značilo i prelazak na euro početkorn 2002.  Crna Gora je u svoje ruke preuzela i carinski sistem, kao i režim spoljne trgovine i osim formalno zajedničke armije i civilne kontrole leta, malo je šta bilo ostalo u isključivoj federalnoj nadležnosti. Samostalno funkcionisanje Crne Gore je dodatno proširivano u vrijeme labave državne zajednice Srbija i Crna Gora. Sve bitne funkcije koje čine jednu državu bile su već u njenim rukama. Nakon maja 2006. ovim nadležnostima su u punom kapacitetu pridodate spoljno-politička i odbrambena funkcija i time je državni okvir bio zaokružen (mada je Crna Gora već do tada držala oko 95 % svojih nadležnosti).

 I od strane značajnih međunarodnih faktora javno je iskazivana naklonost prema vlasti u Crnoj Gori, koja je predstavljana ne samo kao alternativa vlasti u Beogradu, već i glavni oponent njoj ali i baza za djelovanje Srbijanske opozicije. Takav stav, u prvom redu SAD bio je i podsticaj Evropskoj uniji i njenim članicama da isto učine i u praksi realizuju izdašnom pomoći. Četvrtog februara 2003. prestala da postoji SR Jugoslavija i nastala je nova država – zajednica Srbija i Crna Gora. Jugoslovenska skupština usvojila je Ustavnu povelju državne zajednice Srbija i Crna Gora i Zakon o njenom sprovoðenju. Vlast u Crnoj Gori je svaki put prilagođavala svoju taktiku i prilaz, održavajući u životu opciju nezavisnosti dok je sarađivala sa snažnim snagama koje su joj se protivile. To je osiguralo da državna zajednica Srbije i Crne Gore ne propadne zbog aktivne konfrotacije, već zbog mnogobrojnih slučajeva pasivnog otpora toj instituciji. Državna zajednica je trajala do 21. Maja 2006. Kada je Crna Gora na referendumu izglasala neyavisnost. Iste godine, trećeg juna Parlament Crne Gore je proglasio nezavisnost i od tada DZSCG prestaje da postoji a Crna Gora ubrzo postaje članica UN. Kako prije, tako i nakon sticanja nezavisnosti, spoljna politika Crne Gore se snažno oslanja na SAD. U skladu sa tim, Vlada Crne Gore utvrđuje sljedeće spoljnopolitičke prioritete Crne Gore:

Protekle tri decenije su obilježili geopolitički potresi na globalnoj ravni, raspad YU, građanski rat i međunacionalni i međuvjerski sukobi na prostoru zajedničke države, period sankcija, kolapsa privrede, promjena društvenih vrijednostii i opšte nestabilnosti tokom 90-tih godina XX vijeka.

Crna Gora, kao najmanja članica nekadašnje jugoslovenske federacije – nije ostala imuna na sve ove negativne promjene i uticaje. Našavši se u ratnom okruženju i teškom ekonomskom položaju, uspjela je da očuva mir, međunacionalni i međuvjerski sklad, kao primjer novonastalim državama u regionu. Postajući vremenom ekonomski a potom i politički nezavisna, Crna Gora je referendumom iz 2006. formalizovala svoju obnovljenu državnost, stečenu još na Berlinskom kongresu 1878. godine.

 Prof. dr Radenko Šćekić

eSpona OTV EU

Proslava 30 godina plava

Društvo

Objavljeno: 08/08/2018
formira-se-vojna-jedinica-koja-ce-biti-smjestena-u-andrijeviciJedinica Vojske Crne Gore, koja će brojati 150 pripadnika, biće stacionirana u Andrijevici. Ta vojna jedinica biće po standardima koje propisuje NATO, prenio je ...
eSpona
Objavljeno: 07/08/2018
petnjica-skolski-objekat-na-meti-vandalaFiskulturna sala Osnovne škole “Mahmut Adrović” u Petnjici, u noći između nedjelje i ponedjeljka bila je na meti vandala. To je drugi put da, za sada, nepoznati ...
eSpona
Objavljeno: 07/08/2018
pljevlja-privode-se-kraju-radovi-na-izgadnji-fontaneNastavak radova na davno započetoj izgradnji gradske fontane ma Trgu 13. jul u Pljevljima odvija se planiranom dinamikom. Radovi su nastavljeni 14. juna, rok za ...
eSpona
Objavljeno: 06/08/2018
vucetic-laziranim-ujedima-gradani-ostetili-opstinu-berane-za-34-000-euraDirektor Komunalnog preduzeća “Berane“, Savo Vučetić izrazio je sumnju da su zbog prevara i lažiranih ujeda pasa Komunalno preduzeće i Opština Berane prošle godine ...
eSpona
Objavljeno: 05/08/2018
siska-ponovo-postaje-mjesto-okupljanjaBjelasica, planinska ljepotica u beranskom ataru, sastavljena je od više vrhova i visoravni, a jedan od tih predjela je i Šiška, u samom njenom jezgru. Na tom ...
eSpona
Objavljeno: 04/08/2018
odrzan-omaz-radulu-vesovicuMultimedijalna sala Srednje medicinske škole “Dr Branko Zogović” juče je bila ispunjena poštovaocima djela profesora Radula Vešovića u čiji je spomen održan omaž, ...
eSpona
Objavljeno: 03/08/2018
bijelo-polje-za-renoviranje-fiskuluturne-sale-170-hiljada-euraMinistar prosvjete Damir Šehović, ministar sporta Nikola Janović i Petar Smolović - predsjednik Opštine Bijelo Polje, potpisali su Memorandum o saradnji na ...
eSpona
Objavljeno: 02/08/2018
kolasin-velikom-plesnom-zurkom-zapoceo-tango-karnevalViše stotina plesača iz cijelog svijeta plesalo je i ove godine na kolašinskom Trgu borca uz kompozicije argentinskog tanga. Pored plesača i gostiju, u karnevalskoj ...
eSpona
Objavljeno: 01/08/2018
koncert-aca-pejovica-u-glavnoj-beranskoj-uliciPovodom  današnjeg koncerta Aca Pejovića koji organizuju Sava osiguranje, Turistička organizacija i Opština Berane saopštenjem se oglasio Biro za odnose ...
eSpona
Objavljeno: 31/07/2018
celnici-opstine-tivat-razgovarali-o-razvojnim-planovima-adriatic-marinas-aPovodom budućih planova razvoja Porto Montenegra predstavnici i razgovara sa predstavnicima „Adriatic marinas“ saopštenjem za javnost se oglasila Služba za ...
eSpona
Objavljeno: 30/07/2018
petnjica-u-toku-sanacija-stete-od-nevremenaAngažovana mehanizacija na sanaciji šteta nastalih kao posljedica nevremena na putnim pravcima na teritoriji petnjičke opštine u punom je pogonu. Štete su nastale u ...
eSpona
Objavljeno: 30/07/2018
gusinje-za-sportske-terene-osnovne-skole-300-000-euraRaspisan je tender za izbor izvođača radova za izgradnju sportskog igrališta za osnovnu školu “Džafer Nikočević” u Gusinju, čija je procijenjena vrijednost 300.000 ...
eSpona
Objavljeno: 30/07/2018
nvu-beranda-omaz-radulu-vesovicu-zakazan-za-petakOmaž profesoru Radulu Vešoviću - osnivaču brojnih sportskih kolektiva u Beranama, treneru KK “Ivangrad” koji je, pod njegovim vođstvom, kao prvi crnogorski ...
eSpona
Objavljeno: 27/07/2018
ministar-simovic-boravio-u-radnoj-posjeti-beranamaPolitičke razlike nijesu i neće biti prepreka za realizaciju projekata za razvoj opštine Berane i dobro svih građana te opštine, ocijenio je Milutin Simović - ...
eSpona
Objavljeno: 26/07/2018
nvu-beranda-priprema-omaz-radulu-vesovicuUsljed nemarnosti, propusta i nezainteresovanosti onih koji su trebali i morali da pokušaju da mu pomognu dok je bio živ, a potom i da se sjete da, organizovanjem ...
eSpona
Objavljeno: 25/07/2018
mojkovac-bolji-uslovi-za-dakeLZa učenike i nastavnike Osnovne škole "Aleksa Bećo Đilas" i Srednje mješovite škole "Vuksan Đukić" u Mojkovcu, početkom nove školske godine biće obezbijeđeni bolji ...
eSpona
Objavljeno: 21/07/2018
obiljezen-dan-opstine-beraneOdržana svečana sjednica Skupštine opštine, svečano otvaranje nove sportske dvorane i večernji koncert Bobana Rajovića, glavna su obilježja svečanosti ...
eSpona
Objavljeno: 20/07/2018
sjutra-se-odrzava-svecana-sjednica-so-beraneSvečana sjednica Skupštine opštine Berane održaće se sjutra, 21. jula, u sali Cenhtra za kulturu, sa početkom u 11 časova. Sjednica će se održati povodom ...
eSpona
Objavljeno: 20/07/2018
oko-80-odsto-morskog-otpada-nastaje-na-kopnuMorski otpad je jedan od najvećih ekoloških izazova današnjice, a to pitanje posebno je važno u zemljama koje se oslanjanju se na turizam kao razvojnu granu, kakva ...
eSpona
Objavljeno: 18/07/2018
petnjica-nevrijeme-ugrozilo-privatna-gazdinstva-i-putnu-infrastrukturuNevrijeme  koje je prije dva dana zahvatilo dio opštine Petnjica, nanoseći materijalnu štetu na objektima, poljoprivrednim gazdinstvima i usjevima brojnim ...
eSpona
Objavljeno: 18/07/2018
pljevlja-vukovicev-posao-kosta-pljevljake-jos-76-000-euraSutkinja Osnovnog suda u Pljevljima Radinka Gačević odbila je prigovor Opštine na rješenje o izvršenju, pa će lokalni budžet biti olakšan za oko 76.000 eura po ...
eSpona
Objavljeno: 17/07/2018
u-mojkovcu-pocinju-dani-evropskog-filmaU okviru manifestacije Mojkovačko kulturno ljeto, a u saradnji sa EU info centrom i Crnogorskom kinotekom, Centar  za kulturu “Nenad Rakočević“ Mojkovac ...
eSpona
Objavljeno: 16/07/2018
rozaje-gradani-dobili-na-poklon-sebiljPo uzoru na Sarajevo, Beograd i Novi Pazar, centar Rožaja dobio je sebilj – fontanu specifičnog oblika. Tako je Rožaje dobilo novi simbol grada, a gradski trg ...
eSpona
Objavljeno: 15/07/2018
dokic-i-kastratovic-dobitnici-nagrade-21-julDragoslavka Đokić - prosvjetna radnica u penziji, i Dragoljub Kastratović dobitnici su Nagrade „21. jul“ za 2018. godinu, odlučio je juče 13-to člani Žiri. Za ...
eSpona
Objavljeno: 14/07/2018
tri-novinara-nagradena-za-najbolju-reportazu-o-procesu-euNovinari Prve televizije, Radio i Televizije Crne Gore i Televizije Vijesti Jelena Gardović, Darko Bulatović i Danijela Lasica, dobitnici su nagrada za ...
eSpona
Objavljeno: 12/07/2018
neradni-dani-petak-i-subotaPovodom 13. jula, Dana Državnosti Crne Gore, neradni dani su petak i subota, saopšteno je iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Podsjetimo, na osnovu ...
eSpona
Objavljeno: 12/07/2018
oo-sd-berane-cestitao-13-julPovodom državnog praznika, 13. Jula, OO SD Berane uputio je čestitku građanima. Dostavljenu čestitku Espona integralno prenosi. U današnjem vremenu, 13. jul ...
eSpona
Objavljeno: 11/07/2018
zakazana-konferencija-za-medije-povodom-prezentacija-projekta-zelena-ostrvaPovodom projekta „Zelena ostrva“ Opština Berane je zakazala konferenciju za štampu na kojoj će se prisutnima obratiti partneri u realizaciji projekta, kao i ...
eSpona
Objavljeno: 10/07/2018
berane-dvije-skole-nezakonito-od-daka-uzimale-novac-za-renoviranjeUprava za inspekcijske poslove utvrdila je da su u Srednjoj stručnoj školi i SSŠ “Vukadin Vukadinović” u Beranama uprave nezakonito donijele rješenja da se ...
eSpona
Objavljeno: 06/07/2018
podsjecanje-zorana-zecevica-varoska-osnovna-skola-2Razvoj osnovnog školstva u Beranama datira dvadeset godina docnije po formiranju varoškog naselja. Najstarija četvororazredna  „Iptidajija“ otvorena je ...
eSpona
Objavljeno: 06/07/2018
pljevlja-u-skolama-sve-vise-praznih-klupaBroj učenika u pljevaljskim osnovnim i srednjim školama iz godine u godinu se smanjuje, a posebno u seoskim obrzovnim ustanovama. Početkom sedamdesetih godina ...
eSpona
Objavljeno: 05/07/2018
bijelo-polje-dobijena-licenca-za-dom-starihJavnoj ustanovi Dom starih Bijelo Polje izdata je licenca za obavljanje djelatnosti za uslugu smještaja odraslih sa invaliditetom i starih lica koju koristi 165 ...
eSpona
Objavljeno: 05/07/2018
deset-predloga-za-nagradu-21-julŽiriju za dodjelu Nagrade „21. jul“ stiglo je deset predloga. Žiri je juče održao prvi sastanak, kada su otvorene koverte i utvrđene kandidature predloženih ...
eSpona
Objavljeno: 03/07/2018
ustavni-sud-u-opstini-kolasin-plate-nezakonito-povecaneUstavni sud ukinuo je odluku o povećanju zarada zaposlenim u javnom sektoru Opštine Kolašin, koju je u oktobru 2016. donijela Željka Vuksanović - tadašnja ...
eSpona
Objavljeno: 01/07/2018
sjutra-se-otvara-ljetnja-diplomatska-skola-gavro-vukovicU ponedjeljak, drugog jula, u Spomen kući vojvode Gavra Vukovića, biće upriličeno otvaranje 11. Ljetnje diplomatske škole koja nosi ime prvog ministra vanjskih ...
eSpona
Objavljeno: 27/06/2018
pljevlja-zbog-rekonstrukcije-ulice-kralja-petra-posjecen-drvored-reagovao-arhus-centarRadnici preduzeca „Ving“ posjekli su  drvored lipa koji je decanijama unazad krasio centar Pljevalja, čime su započeti radovi na potpunoj rekonstrukciji dijela ...
eSpona
Objavljeno: 27/06/2018
samir-agovic-najavio-da-ce-do-zime-biti-zavrsen-put-od-petnjice-do-policePredsjednik petnjičke opštine, Samir Agović najavio je da će započeta izgradnja modernog puta između  Berana i Petnjice biti završena za 300 radnih dana, ...
eSpona
Objavljeno: 26/06/2018
sehovic-u-plavu-se-otvara-podrucno-odjeljenje-muzicke-skole-iz-beranaPodručno odjeljenje Muzičke škole iz Berana biće otvoreno u plavskoj Osnovnoj školi “Hajro Šahmanović”, najavio je Damir Šehović- ministar prosvjete. Šehović je ...
eSpona
Objavljeno: 25/06/2018
prica-oko-visoke-medicinske-skole-za-opstinu-berane-je-zavrsena-pricaŽelja pojedinaca sa Medicinskog fakulteta u Podgorici da ponovo preispitaju Odluku Vlade Crne Gore o postojanju Visoke medicinske škole u Beranama predstavlja temu ...
eSpona
Objavljeno: 25/06/2018
pljevljaci-ne-zele-da-preuzmu-tri-kamionaOpština Pljevlja još nije potpisala ugovor sa Ministarstvom finansija o preuzimanju tri od šest vatrogasnih vozila, koje je država prije sedam godina nabavila bez ...
eSpona
Objavljeno: 22/06/2018
kolasin-rijeke-opet-zatrpane-smecemMnogi Kolašinci i dalje koriste rijeku Svinjaču umjesto kontejnera - to se da zaključiti nakon nedavne akcije čišćenja korita koju su izveli članovi ...
eSpona
Objavljeno: 22/06/2018
rozaje-trg-ce-uljepsati-sebiljTrg u Rožajama uskoro će ličiti na sarajevsku Baščaršiju, budući da su gradske vlasti odlučile da na njemu izgrade sebilj isti kao u glavnom gradu Bosne i ...
eSpona
Objavljeno: 21/06/2018
kompromis-tende-o-p-stajuPreporukama da postavljene tende na terasama lokala u glavnoj ulici ostanu i ove godine kao i da se ne pokušava represivnim mjerama njihovo uklanjanje, te da ...
eSpona
Objavljeno: 19/06/2018
bivsi-potpredsjednik-opstine-berane-trazi-od-lokalne-uprave-da-mu-isplati-zakinuti-novac-po-osnovu-zaradaOdbor za izbor i imenovanje odbio je pisani zahtjev Zorana Marsenića - bivšeg potpredsjednika Opštine, da mu se isplati dio zakinutih zarada koje nijesu bile ...
eSpona
Objavljeno: 19/06/2018
sluzba-zastite-i-spasavanja-bogatija-za-vatrogasno-voziloSlužba zaštite i spašavanja u Beranama dobila je donaciju u vidu novog vatrogasnog vozila i spasilačke opreme. Donacija, vrijedna 72.339. eura, beranskoj Službi ...
eSpona
Objavljeno: 18/06/2018
pljevlja-gradanima-nije-isporuceno-jos-180-tona-peletaSezona grijanja u Pljevljima zvanično je završena 15. aprila, a građanima nije isporučeno još 180 tona energenata, koje je Opština trebalo da obezbijedi po ...
eSpona
Objavljeno: 18/06/2018
ucenici-iz-berana-treci-u-regionu-u-kodiranjuUčenici beranske Osnovne škole “Vuk Karadžić”, Miro Marjanović i Milo Šekularac, osvojili su treće mjesto na regionalnom takmičenju u kodiranju, koje je organizovao ...
eSpona
Objavljeno: 15/06/2018
muftija-zagubljen-u-prevoduŽivot i djelo, a naročito smrt, Jusufa efendije Delevića u njegovom rodnom gradu više od jednog vijeka prekriveni su velom tajne. Istorija Crne Gore zapamtila ga je ...
eSpona
Objavljeno: 15/06/2018
srecan-ramazanski-bajram-2018Čitaocima, vjernicima i svim građanima islamske vjere, čestitamo praznik - Ramazanski Bajram!  
eSpona
Objavljeno: 14/06/2018
trodnevno-odsustvo-za-vjernike-islamske-vjereZa građane islamske vjere sjutra, u petak, 15. juna, počinje veliki praznik - Ramazanski bajram, pa će vjernici koji su zaposleni imati pravo na trodnevno plaćeno ...
eSpona