Tito 2U tajnim spisima iz 1976. navodi se da su se velike sile prilično plašile vladavine Josipa Broza, koja je „opasan model za zapadnu Evropu“, objavio je „Kurir.rs“, pozivajući se na dokumenta Vikiliksa. Tekst objavljen u Kuriru Espona integralno prenosi.

Koliko je doživotni predsjednik SFRJ Josip Broz Tito bio moćan pokazuju, pored ostalog, američke depeše iz sedamdesetih koje je upravo objavio Vikiliks, a u kojima se navodi da je Zapad bio u strahu od jugoslovenskog komunizma!

Depeše otkrivaju da je Zapad, takoreći, drhtao od Tita, a to se posebno vidi u dokumentu poslatom 1976. iz Beograda.

Tu se, naime, navodi ocjena američkog državnog sekretara da je model vladavine Josipa Broza opasan za čitav Zapad.

U skladu s govorom američkog državnog sekretara šefovima misije u Londonu, dok je Jugoslavija nezavisna od Sovjetskog Saveza, što nama odgovara, Titov komunizam je, s druge strane, opasan model za zapadnu Evropu. Zato bi možda bilo korisno da podsjetimo naše socijalističke prijatelje iz zapadne Evrope šta je u stvari jugoslovenski sistem, a šta nije. Postoji određena količina romantizma i maštanja da Jugoslavija predstavlja humani komunizam s demokratskim licem”, navodi se u američkoj depeši iz sedamdesetih, koju je sada objavio Vikiliks.