Rastko MocnikPortal SFRJ nedavno je prenio intervju Rastka Močnika, slovenačkog intelektualca i profesora Filozofskog fakulteta u Ljubljani u kojem je govorio o nekadašnjim vrijednostima bivše zajedničke države, SFRJ, ali i o stanju u njenim državama nasljednicama. Objavljeni razgovor Espona integralno prenosi.

Nikad, zapravo, nije bilo moguće da se o problemu Jugoslavije raspravlja demokratski. I drugo, oni koji su stvorili problem - oni su ga i rešavali. Mislim da je razbijanje Jugoslavije bila strašna istorijska greška koju plaćamo mi sada i koju će plaćati sledeće generacije.

Rastko Močnik redovni je profesor Teorije diskursa i epistemologije humanističkih i društvenih nauka na Filozofskom fakultetu u Ljubljani; predaje Globalizaciju na Univerzitetu u Plovdivu, u Bugarskoj; gostujući je predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Poznat po delima Koliko fašizmaAlterkacije,Spisi iz humanistikeSvetska ekonomija i revolucionarna politikaTeorije: Institucija, Nacija, Država. U Beogradu je 20. aprila predstavio zbirku novinskih napisa Spisi o savremenom kapitalizmu, u izdanju zagrebačkog Arkzina.

U vreme raspada bivše Jugoslavije profesor Močnik bio je, kao, uostalom, i danas, izuzetno politički angažovan; 1990. izabran je za predsednika ljubljanskog ogranka Udruženja za jugoslovensku demokratsku inicijativu (UJDI), a njegovo današnje, uslovno rečeno, jugoslovenstvo može se prepoznati pre svega po isticanju neoborivih ekonomskih pokazatelja, u poređenju sa današnjim siromašenjem i vladavinom desničarskih neoliberalnih elita. Uz nadasve intelektualnu i ljudsku opasku da su iz današnje perspektive konstatacije koje izriče - pamet nakon kraha.

Spisi o savremenom kapitalizmu zbirka je novinskih tekstova u kojima se Rastko Močnik, kako kaže, bavi "opštim procesima, globalizacijom, ali i ovim našim specifičnostima, u postjugoslovenskim državama, koje u tom novom svetskom sistemu postaju periferija. I one koje su ušle u Evropsku uniju, Slovenija i Hrvatska, postaju zavisne od velikih sila".

* Može li se, u tom kontekstu, izvući neki zajednički imenitelj država bivše Jugoslavije, izuzimajući, možda Sloveniju, i njen specifični razvoj i status.

Specifičnost Slovenije u devedesetim godinama bio je da se nije pokoravala receptima i zahtevima koje su nastojali da nametnu MMF, Svetska banka i Evropska unija, imala je političku volju da se suprotstavi pritiscima. Uzrok je bio unutrašnji, vrlo jaki sindikati koji nisu dopuštali radikalne mere koje bi dovele do siromašenja stanovništva. Sada, posle krize započete 2008, Slovenija se približava ostalim državama, 14 odsto stanovništva živi na rubu egzistencije, 70 odsto novih poslova su takozvani nestandardni radni odnosi: nije stalni radni odnos, već na određeno vreme, poluvreme.

* Velika nesigurnost radnika?

Da, kao i u Hrvatskoj, pretpostavljam i u Srbiji.

* Mislio  sam da ćete pomenuti neslaganje unutar jugoslovenske federacije koja je bila pred raspadom?

Nakon svega može se reći da je nacionalistički plan počeo da se ostvaruje još sedamdesetih godina. Jugoslavija je Ustavom iz 1974. postala konfederacija i vladajuće republičke državno-partijske birokratije već su tada bile nacionalističke. Samo, to nije bilo otvoreno. Ali, ako se gleda konkretna politika, vidi se da je već tada započeo proces dezintegracije, što je eskaliralo osamdesetih godina… Mislim da je uzrok razbijanja Jugoslavije to što su političke elite, u socijalizmu, i nakon uvođenja liberalne demokratije, sačuvale monopol na političko odlučivanje. Nikad, zapravo, nije bilo moguće da se o problemu Jugoslavije raspravlja demokratski. I drugo, oni koji su stvorili problem - oni su ga i rešavali. Mislim da je razbijanje Jugoslavije bila strašna istorijska greška koju plaćamo mi sada i koju će plaćati sledeće generacije.

* Da li se moglo zaustaviti raspadanje?

Ta je sad mudrost posle kraha. Ali, mislim da je greška još napravljena za vreme Josipa Broza, kada je krenuo Maspok u Hrvatskoj. On je zaustavljen na klasičan boljševički način. Unutar vrhuške partije odlučeno je da bude skinuto hrvatsko rukovodstvo, koje je bilo mnogo manje nacionalističko nego kasnije Tuđman i kompanija. To se sve zbivalo u najužim krugovima državno-partijske nomenklature, što nije moglo da dovede do pozitivnog rešenja.

* A Slobodan Milošević i podrška koju je imao?

Ja sam (smeh) demonstrirao protiv Slobodana Miloševića u Beogradu, tako da mogu da kažem da se od njega napravila crna ovca. Na njega je svaljeno sve što je bilo pogrešno, ili katastrofalno. U budućnosti će trebati malo suptilnije analize… U interesu hrvatske nacionalističke vrhuške bilo je razbijanje Jugoslavije, to je bio njihov program. U interesu srpske vrhuške razbijanje Jugoslavije nije bilo oportuno. Srpska privreda je mnogo više zavisila od Jugoslavije, a hrvatska privreda imala je najveći doprinos deviza, od turizma.

* Ali, vi govorite o nečemu što bi bilo racionalno. Nacionalizam koji se pojavio osamdesetih u Srbiji, sa nacionalističkom opozicijim, nije bio racionalan. Tu se ne razmišlja o devizama, razmišlja se o krvi i tlu?

Naravno, to su ideološke artikulacije. Ja sad govorim o Miloševiću kao nacionalnom političaru, šta god to značilo, pozitivno ili negativno. Nije on bio iracionalni nacionalista koji bi krenuo u rat nepromišljeno. Moja analiza govori da je hrvatska politička vrhuška mislila kako Hrvatska ima najviše deviza, a da ih uzima Federacija. Federacija je to, nota bene, radila zbog pritiska MMF, tako da su razbijanje Jugoslavije shvatili kao svoj interes. Srbija nije to shvatila kao svoj interes, bar Milošević i njegova grupa. Politika Slovenije za mene je bila potpuno iracionalna, jer je Slovenija najviše profitirala od postojanja Jugoslvije. Imala je monopolistički dostupno dvadesetmilionsko tržište i bila najrazvijenija republika, ali uprkos izdvajanju za nerazvijene, razlike u Jugoslaviji su se povećavale, a ne smanjivale. Od 1945. do 1990. razlika između Slovenije i Kosova, kao najnerazvijenije regije, povećala se deset puta. Ako bih tada razmišljao kao slovenački nacionalist, želeo bih da sačuvam Jugoslaviju, jer je Slovenija nedvojbeno profitirala.

* U ciklusima se ponavlja ista priča. Ljudi se bune i ubrzo glasaju za iste ljude i ideje protiv kojih su se pobunili?

Tu imam vrlo tradicionalne stavove. Ako živite u stranačkom sistemu, a nemate dobro organizovanu stranku levice - nemate šansi. Jer ne možete sa svojim stavovima izaći u javnost, mediji se orijentišu prema parlamentarnim strankama. Možete živeti u ilegali, marginali, poluilegali, biti interesantni, duhoviti  kao komentatori, ali ne kao kritička snaga. Ustavni sistem je takav da stranka mora da se organizuje kao stranka tradicionalnog tipa, to je neminovno. Postoji mreža među mladim ljudima, to jeste simpatično, ali stranački rad je svakodnevni. Početak je težak, ljudi danas nemaju vremena da se bave političkim radom, nemaju novca. Tu nema nikakve Kominterne koja bi ih finsansirala.

 * Može li to da se primeni na sadašnje beogradske proteste?

Beograd je metropola, što znači da su komunikacije među ljudima intenzivnije nego u manjim mestima. To je dobro, ali ne treba očekivati previše. Jer, ipak su Beograd i Novi Sad iznimke, to nije normalna situacija. Protesti bi mogli da prerastu u ideološke, ako bi promovisali realnu problematiku, jer to nemamo - konkurenciju, takmičenje  između oficijalnih stranaka. To je, zapravo, teatar senki. Protestanti izbegavaju  realna pitanja, kao i vlast, jer bi joj se moglo mnogo toga prebacivati. Opozicionari govore o stvarima koje su, više ili manje, kratkog roka, njima nedostaje dugoročna strategija. Na primer, svi govore o putu u Evropsku uniju, a članice EU su Hrvatska i Slovenija, koje kad imaju spor, poput sadašnjeg graničnog, idu u Brisel. Nisu sposobni da se s tim izbore. EU to, naravno, iskorišćava.

* Nije isto, u Srbiji su u strankama koje se protive ulasku u EU potpuno retrogradni ljudi koji nose balast učešća u ratovima i krivicu za njihovo kreiranje?

Tačno, slažem se. Antievropske stranke nemaju dugoročnu strategiju. Ali, EU nije rešenje, to je problem. S druge strane, EU se ne može izbeći. Da je Srbija Švajcarska, savetovao bih - ostanite van. Izvucite što više privilegija, ugovora, ali nemojte ući, jer ćete potpasti pod najezdu jakog severnoevropskog kapitala. Ali, Srbija nije Švajcarska i njen logični put je Evropska unija. Da li je, međutim, cilj da se uđe, ili da se postignu što ugodniji bilateralni odnosi, o tome bi trebalo konkretno raspravljati.

* Mislite li, u tom slučaju, da Srbija može raditi na uspostavljanju evropskog zakonodavstva i vrednosti, pravila, ali da se uzdrži od ulaska u EU, ako to bude istinska većinska volja poslovno sposobnih građana?

Sada na taj način može da odgovoriti samo Poljska, ali oni imaju deset puta više stanovnika nego Hrvatska, čak 20 puta više nego Slovenija. I to koriste na konzervativan način, da ne kažem nešto gore. Drugo, mnogo odluka proizilazi iz evropske Komisije, kao i ovo što se sada zbiva na slovenačko - hrvatskoj granici. To je dekret Komisije. Slovenija i Hrvatska su se bunile još kad je dekret pripremljen. Sada se bune ponovo, umesto da zajednički nastupe protiv birokrata u Komisiji.

* Koliko fašizma, naziv je jednog vašeg spisa. Koliko ga je danas na zapadnom Balkanu? Koliko je ekstremne desnice?

Desnica nema odgovor na pitanja o kojima smo razgovarali, to su klerofašističke varijante neoliberala maskiranih u borce za nacionalnu stvar. A, nacionalna stvar nije istinska međuljudska solidarnost. Mislim da, zapravo, živimo u nečemu što bismo mogli nazvati postfašizam. U vreme istorijskog fašizma, fašističke države su menjale ustavni poredak. Što znači - ukidaju se partije, uvode rasistički zakoni, diktatura policijske države. Tom modelu se najviše približila Mađarska koja je, formalno, liberalno demokratska država. Ili Turska, to je liberalno demokratski model. Izgleda da je sada taj parlamentarni model već toliko zatvoren, toliko se udaljio od naroda koji ga aminuje na četiri godine, da njima zapravo nije potrebno uvoditi policijsku državu. I da mogu da očuvaju formalnu demokratiju, što je mnogo opasnije. Jer, teško se zavodi diktatura, to pre ili kasnije eksplodira. Ali, imati izbore na svake četiri godine, koji ništa ne menjaju, to je ozbiljan problem.

* Govorite o “tihoj fašizaciji”?

Mislim da su klasične fašistoidne formacije u manjini, marginalne. Ali, ono što zabrinjava su pojave kakva je vladajuća stranka u Sloveniji. Oni su bili izabrani na fer izborima, oni su se profitirali kao levo liberalni, ali kad su došli na vlast postali su desno liberalni, a onda uvode zakone vanrednog stanja. Kao, "za svaki slučaj". Kad su izbeglice došle na granicu, Parlament je dao policijska ovlašćenja vojsci. To je krupna stvar i samo je levica bila protiv toga. Naravno, desnica, Janša i kompanija to pozdravljaju, socijaldemokrate isto tako. Sada su pripremili i drugi zakon, koji omogućava zatvaranje granice, bez individualnog tretmana ljudi koji dolaze zbog azila, ili radi prolaza. Što je, verovatno, protivustavno. Jer, u građanskoj, formalnoj demokratiji, obavezan je individualni tretman svakog ko dođe pred granicu. I to je prošlo u Parlamentu. Zato mislim da je ta tiha fašizacija vrlo opasna, opasnija od onih koji marširaju u crnim košuljama i pevaju ustaške ili četničke pesme. Ovi na vlasti su opasni.

* Da pomenemo u ovom kontekstu i sudbinu izbrisanih?

Da, njihov status još nije rešen. I tu se pokazala hipokrizija Evropske unije. EU je mogla rešavanje tog problema staviti kao uslov za ulazak Slovenije u EU, to se već tada znalo, ali nije Sada su Janša i Vlada pripremili neki odvratan zakon, u kojem je čitav teret dokazivanja na oštećenom. I odšteta je nekih 30 evra na mesec, što je uvredljivo. Jer, tim ljudima i njihovoj deci su uništili živote.

* Radi se o dvadeset hiljada ljudi?

Ima ih više od 25 hiljada. To još nije rešeno i to je strašna ljaga demokratske vlasti Slovenije.

* I za kraj, Vaše kolege su mi sugerisale da vas pitam čitate li Marksa, jer ste još u vreme bivše Jugoslavije govorili da imate kontraverzne stavove?

Da, čitam, čitam i današnje marksiste, tražim što jače konceptualne alatke za analizu. Marks je kao Frojd, on je otvorio novo polje, novu problematiku. Pisao je čak i o finansijskim špekulacijama, negde na kraju Kapitala. On je čovek 19. veka, tada je horizont bio drugačiji. Ali, njegov način razmišljanja je drugačiji, nema kauzalnosti, kakvu još imaju francuski ekonomisti, sa stanovišta metoda, načina razmišljanja, drugačiji je nego današnji ekonomisti. Dakle, odgovor je - čitam, kako da ne.

 

eSpona OTV EU

Ex YU:

Objavljeno: 18/11/2017
u-vrijeme-jugoslavije-nije-se-pitalo-za-nacionalnost-ljudi-su-se-dijelili-po-karakternim-osobinamaSjeta onih koji se i danas sjećaju bivše SFRJ predstavljala je temu portal SFRJugoslavija koji je objavio tekst o mogućim razlozima zbog čega i danas ta ...
eSpona
Objavljeno: 11/11/2017
enes-beslagic-kakav-rat-ne-mozes-biti-konj-dva-putaGlumac iz Bosne i Hercegovine, Enis Bešlagić je gostujući u emisiji “Presing” odgovarao i na pitanja kako on vidi bivšu Jugoslaviju. Njegove odgovore ...
eSpona
Objavljeno: 04/11/2017
draskovic-dok-smo-bili-u-jugoslaviji-imali-smo-perspektivu-balkanske-amerikeAgencija Anadolija emitovala je razgovor sa Vukom Draškovićem - književnikom i predsjednikom Srpskog pokreta obnove (SPO), koji je prenio Portal TVCG, o njegovom ...
eSpona
Objavljeno: 29/10/2017
josip-pejakovic-kako-da-prihvatim-macehu-jad-i-bijedu-koju-nam-nude-u-ovim-drzavicamaPovodom otvaranja dvadesetog Festivala komedije u Sarajevu, Agencija Fena je objavila intervju sa Josipom Pejakovićem, čuvenom glumačkom veličinom bivpe SFRJ u ...
eSpona
Objavljeno: 15/10/2017
zivot-u-titovoj-sfrj-kad-je-radnik-bio-gospodinOsvrt na nekadašnji život zaposlenih, njihova prava i obaveze prije godinu dana su našli svoje mjesto na stranicama “Mega Vijesti”. Objavljeni tekst Espona ...
eSpona
Objavljeno: 30/09/2017
posljednja-jugoslovenska-kosarkaska-generacija-emotivno-obiljezila-tridesetogodisnjicu-od-osvajanja-zlatne-medalje-u-bormijuPovodom premijernog prikazivanja dokumentarnog filma “250 stepenika” posvećenog posljednjoj, velikoj, generaciji košarkaške reprezentacije bivše SFRJ u beogradskom ...
eSpona
Objavljeno: 24/09/2017
esma-redzepova-postali-smo-gradani-drugog-redaPortal SFRJugoslavija objavio je rezgovor sa Esmom Redžepovom - čuvenom muzičkom zvijezdom bivše SFRJ, koja je u razgovoru iznijela svoje mišljenje o razlikama ...
eSpona
Objavljeno: 17/09/2017
bjelogrlic-roden-sam-u-jugoslaviji-i-umrijecu-u-jugoslavijiJedna od najvećih filmskih zvijezda na prostoru bivše SFRJ nedavno je dao intervju sarajevskim medijima u kojem je govorio, između ostalog, o svom odnosu prema toj ...
eSpona
Objavljeno: 03/09/2017
radko-polic-ne-menjam-zastave-kao-prljave-gaceJedan od najpoznatijih jugoslovenskih glumaca, Radko Polič, u izjavi datoj novinaru Aleksandru Nikoliću govorio je o SFRJ, njegovom današnjem vezivanju za tu ...
eSpona
Objavljeno: 13/08/2017
jugoslavija-i-samoupravljanje-su-bili-drzava-i-sistem-ispred-svog-vremenaAnaliza portala Radiosarajevo.ba bavila se nekadašnjim sistemom samoupravljanja u bivšoj SFRJ podsjećajući na neke od detalja sistema koji je obilježio jedan period ...
eSpona
Objavljeno: 23/07/2017
velt-eu-bi-novu-mini-jugoslavijuPovodom samita u Trstu koji je okupio lidere zemalja Zapadnog Balkana, njemački list "Velt" objavio je da "EU na Balkanu želi da stvori novu mini ...
eSpona
Objavljeno: 15/07/2017
vedrana-rudan-sjecate-li-se-jugoslavije-nije-bilo-droge-ni-20-satnog-radnog-vremenaPitanje “Sjećate li se Jugoslavije” i podsjećanje na neka od obilježja života iz vremena bivše SFRJ, predstavlja razmišljanja i viđenje Vedrane Rudan- ...
eSpona
Objavljeno: 02/07/2017
jugoslovenstvo-poslije-svegaPitanje “Zašto se ćuti o Jugoslaviji?” predstavljalo je temu o kojoj su debitovali intelektualci sa prostora bivše SFRJ. Njihova razmišljanja objavio je Portal ...
eSpona
Objavljeno: 25/06/2017
nikola-kojo-ponosan-sam-sto-pripadam-generaciji-koja-se-osjacala-kao-gradani-svijetaPoznati glumac Nikola Kojo često ističe da je bilo dobro biti zajedno, u Jugoslaviji. Nedavno je njegovu izjavu o tom vremenu i zemlji objavio “Danas”, koju ...
eSpona
Objavljeno: 11/06/2017
markovina-jugonostalgija-zivi-jer-se-ne-vidi-bolja-buducnostHrvatski istoričar Dragan Markovina nedavno je dao intervju Radiju Slobodna Evropa u kojem je odgovarao na pitanja vezana za bivšu SFRJ dao svoje mišljenje zašto u ...
eSpona
Objavljeno: 07/06/2017
dvadeset-i-cetiri-godine-su-od-smrti-drazena-petrovicaDanas su se navršile 24 godine od smrti Dražena Petrovića, zvanično najboljeg evropskog košarkaša u istoriji. Košarkaški Mocart, “bijeli Medžik”, kako su ga ...
eSpona
Objavljeno: 27/05/2017
drugi-dio-price-o-marijanu-benesu-jugoslovenskom-rokijuNedavno je Portal SFRJugoslavija objavio intervju, nastavak priče sa, kako je najavljeno, jugoslovenskim Rokijem - jednim od naših najslavnijih bokserskih imena, ...
eSpona
Objavljeno: 21/05/2017
gligorov-za-spas-jugoslavije-nadeno-nam-je-da-odmah-postanemo-clanica-eu-i-pet-i-po-milijardi-dolara-pomociPrvi predsjednik nezavisne Makedonije i dugogodišnji član Predsjedništva bivše SFRJ, pokojni Kiro Gligorov gostujući na HTV-u izjavio je 2007. godine šta je sve ...
eSpona
Objavljeno: 18/05/2017
navrsile-su-se-24-godine-od-smrti-sarajevskih-romea-i-julijeTačno prije 24 godine u ratnom Sarajevu, poginuli su Admira Ismić i Boško Brkić - koji su zbog tužno završene ljubavi postali poznati širom planete kao sarajevski ...
eSpona
Objavljeno: 22/04/2017
radoslav-zelenovic-jugoslavija-je-bila-eu-u-malomViđenje Jugoslavije, kao zajednice šest republika dao je Radoslav Zelenović - v.d. direktora Jugoslovenske kinoteke. Tekst objavljen na Portalu SFRJugoslavija ...
eSpona
Objavljeno: 15/04/2017
iseljenici-sa-prostora-sfrj-u-urugvaju-obnavljaju-udruzenjePovodom nedavnog obnavljanja rada Udruženja „Bratstvo“ u Urugvaju Portal Vijesti je nedavno objavio tekst o tom, nekadašnjem, jugoslovenskom udruženju, nekadašnjem ...
eSpona
Objavljeno: 02/04/2017
raznolikost-je-bogatstvo-predstavljena-deklaracija-o-zajednickom-jezikuNedavno je 30 stručnjaka iz različitih oblasti sa područja bivšeg srpsko-hrvatskog govornog područja u Sarajevu potpisalo Deklaraciju o zajedničkom jeziku. Espona ...
eSpona
Objavljeno: 25/03/2017
i-zavidovici-imaju-svog-srdana-aleksicaDnevni list „Blic“ nedavno je objavio priču o Refiku Višći - jednom od boraca Armije BiH koji je tokom rata spasio živote dvanaest zarobljenih Srba koje su ...
eSpona
Objavljeno: 18/03/2017
u-crnoj-gori-za-sfrj-zali-63-odsto-gradanaRezultate Regionalnog projekta “Strategija simbolične izgradnje nacije u državama Jugositočne Evrope“ nedavno je objavio Portal Vijesti, a vezani su za odnos ...
eSpona
Objavljeno: 05/03/2017
velika-kladusa-za-nas-je-vladar-tito-a-drzava-jugoslavijaDnevni beogradski list “Blic” nedavno je objavio reportažu o Velikoj Kladuši u kojoj, prema pisanju tog lista, i danas “živi” bivša SFRJ. Objavljeni tekst Blica ...
eSpona
Objavljeno: 26/02/2017
dedic-jugoslavija-je-predstavljala-sansu-za-svakog-2Čuveni jugoslovenski šansonjer, Arsen Dedić i dvadesetak godina nakon raspada bivše SFRJ sjećao se te divne zemlje. Intetrvju koji je objavio Portal SFRJugoslavija, ...
eSpona
Objavljeno: 19/02/2017
rade-serbedzija-bitange-i-kriminalci-su-unistili-divnu-jugoslavijuPortal SFRJugoslavija objavio je intervju sa našim čuvenim glumcem Radem Šerbedžijom u kojem je on, pored ostalog, govorio i o bivšoj nam zajedničkoj državi i ...
eSpona
Objavljeno: 12/02/2017
drazen-dalipagic-nestalo-je-sve-u-sto-sam-nekada-vjerovaoPortal SFRJ objavio je intervju Dražena Dalipagića - bivše košarkaške legende beogradskog Partizana i reprezentacije SFRJ, u kojem je govorio o bivšoj nam ...
eSpona
Objavljeno: 04/02/2017
beslagic-tito-je-najveci-drzavnik-ovih-prostoraJosip Broz Tito je bio najveći državnik ovih prostora, mišljenja je Enisa Bešlagića, glumca koji je 2015. godine izabran za Osobu godine u Bosni i Hercegovini. ...
eSpona
Objavljeno: 29/01/2017
ivanji-uvjeren-sam-da-je-tito-bio-licnost-stoljeca-ne-samo-u-nasim-okvirimaIvan Ivanji - novinar, pedagog, dramaturg i lični Titov prevodilac, govorio je o bivšem maršalu SFRJ i zemlji koju je on predvodio 35 godina. Njegov intervju ...
eSpona
Objavljeno: 22/01/2017
kovinic-kad-me-pitaju-gdje-je-cg-krenem-od-nola-i-jugeNajbolja crnogorska teniserka Danka Kovinić je odgovarajući na pitanje novinara B92 objasnila kako ljudima iz svijeta sa kojima se susrijeće objašnjava iz koje ...
eSpona
Objavljeno: 15/01/2017
dzinovic-tito-je-cudo-obozavao-sam-gaPortal SFRJugoslavija objvio je mišljenje Harisa Džinovića o Josipu Brozu Titu i državi koju je vodio. Džinović je od novinara dobio samo jedno pitanje na tu temu i ...
eSpona
Objavljeno: 24/12/2016
ante-markovic-zablude-cemo-placati-siromastvom-i-polozajem-daleke-periferije-evropeOsvrtom na čin podnošenje ostavke na mjesto posljednjeg predsjednika Saveznog izvršnog vijeća (SIV)  bivše SFRJ, Portal Analitika je podsjetila na proročansku ...
eSpona
Objavljeno: 17/12/2016
zapad-drhtao-od-sfrj-i-titaU tajnim spisima iz 1976. navodi se da su se velike sile prilično plašile vladavine Josipa Broza, koja je „opasan model za zapadnu Evropu“, objavio je „Kurir.rs“, ...
eSpona
Objavljeno: 10/12/2016
amerikanci-su-nekad-dozivljavali-jugoslaviju-kao-spektakularnu-zemljuPortal SFRJugoslavija osvrnuo se na neka od zapažanja američkih medija o bivšoj SFRJ, prenoseći viđenja Magazina “Time” i novinarske ekipe televizijske mreže CBS. ...
eSpona
Objavljeno: 03/12/2016
dejan-karaklajic-danas-nema-politicara-kakav-je-bio-titoReditelj Dejan Karaklajić, nakon tridesetak godina života u inostranstvu vratio se u Srbiju, a njegovo mišljenje o nekadašnjem Predsjedniku države i bivšoj SFRJ ...
eSpona
Objavljeno: 29/11/2016
bilo-nekad-29-novembar-praznik-jedne-velike-i-lijepe-drzaveDanas se navršavaju 73 godine od Drugog zasijedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) održanog u Jajcu, na kome je donijeta odluka o ...
eSpona
Objavljeno: 20/11/2016
ivan-ivackovic-zivot-to-je-bila-najveca-vrijednost-jugoslavijeOsvrt na promocije knjige “Kako smo propevali: Jugoslavija i njena muzika” i reakcije na tu knjigu inspirisali su Ivana Ivačkovića - autora knjige, da u intervjuu ...
eSpona
Objavljeno: 12/11/2016
od-sfrj-do-nezavisnosti-sa-15-na-145-milijardi-dolara-dugaPortal SFRJuguslavija objavio je tekst o zaduženosti bivše nam zajedničke države, SFRJ, u periodu njenog raspada, upore]ujući gdje su danas, 25 godina nakon toga, ...
eSpona
Objavljeno: 06/11/2016
hadzibegic-da-sam-pogodio-penal-ne-bi-bilo-rata-u-jugoslavijiNekadašnji reprezentativac Jugoslavije Faruk Hadžibegić je rekao da ne bi bilo rata u bivšoj nam državi da je on dao gol u penal seriji u četvrtfinalu Mundijala u ...
eSpona
Objavljeno: 29/10/2016
furlan-ustastvo-se-rehabilitira-jos-od-1991-godinePortal SFRJugoslavija objavio je intervju sa Mirom Furlan- jednom od ikona filmske umjetnosti u bivšoj SFRJ, u kojem je glumica govorila o životu u Sjedinjenim ...
eSpona
Objavljeno: 23/10/2016
pravi-roki-zivi-u-sfrj-prica-o-marijanu-benesu-coveku-sa-pesnicama-od-celika-i-najtragicnijom-sudbinom-na-svetu-ostavlja-bez-dahaPortal SFRJugoslavija objavio je priču o jednoj od sportskih ikona bivše SFRJ, Marijanu Benešu. Objavljeni tekst Espona integralno renosi. Godina je 1973. U ...
eSpona
Objavljeno: 16/10/2016
zasto-je-titov-socijalizam-bio-najbolji-i-otkud-nostalgija-za-jugoslovenskim-vremenimaOsvrt na nekadašnji nivo razvoja Republike Hrvatske dok je bila u sastavu bivše SFRJ sa današnjim razvojem tenezavisne države bio je tema jednog od tekstova ...
eSpona
Objavljeno: 02/10/2016
serbedzija-za-hrvate-nijesam-dovoljno-hrvat-za-srbe-nijesam-srbinU emisiji "Šerbedžija, brionski razgovor", emitovanoj na RTS-u, poznati glumac Rade Šerbedžija govorio je o svojoj karijeri u Jugoslaviji i slavnim prijateljima, ...
eSpona
Objavljeno: 25/09/2016
ivackovic-i-danas-ljudi-stoje-uz-hej-sloveniŽivot, to je bila najveća vrednost Jugoslavije, kazao je novinar i publicista Ivan Ivačković, autor knjige “Kako smo propevali: Jugoslavija i njena muzika”. Tekst ...
eSpona
Objavljeno: 18/09/2016
muharem-bazdulj-nije-se-vrijedilo-otcjepljivati-jugoslavija-je-bila-boljaPortal SFRJugoslavija objavio je tekst Muharema Bazdulja - poznatog bosansko - hercegovačkog intelektualca o tome da li je prije četvrt vijeka vrijedjelo ...
eSpona
Objavljeno: 03/09/2016
amerikanci-najveca-ekipa-u-historiji-kosarke-nije-nas-nego-dream-team-jugoslavijeDva dana prije početka Olimpijskih igara u Brazilu, američki časopis Rolling Stone donio je priču o Dream Teamu - ne američkom, već jugoslavenskom. Espona prenosi ...
eSpona
Objavljeno: 21/08/2016
hrvatska-olimpijska-sampionka-zao-mi-je-sto-smo-se-raspaliBacačica diska iz Hrvatske, Sandra Perković, izjavila je da na Olimpijskim igrama navija za sve sportiste sa prostora bivše SFRJ i da joj je žao što se bivša ...
eSpona
Objavljeno: 05/08/2016
hadzibegic-danas-bi-harali-evropom-ali-i-svijetomFaruk Hadžibegić - kapiten fudbalske reprezentacije SFRJ na Svjetskom prvenstvu u Italiji, 1990. godine, iznio je mišljenje da bi bivša SFRJ, da se nije raspala, ...
eSpona
Objavljeno: 09/07/2016
radko-polic-bice-ponovo-jugoslavijeJedan od legendarnih slovenačkih i jugoslovenskih glumaca, Radko Polič i danas se osjeća Jugoslovenom i smatra da će prostor bivše SFRJ, ponovo, biti u nekoj ...
eSpona