Janko-NikolovskiSREĆA po Dizraeliju... (Bendžamen Dizraeli, lord Bikonsfild*, značajni britanski državnik iz 19. vijeka):  Bogatstvo, uspjeh i slava, mogu uvećati sreću, ali je ne mogu stvoriti.

SREĆA po nama: ljetovanje! Ili, sreća se tako može stvoriti!?

I eto! Konačno opet ljeto... Htjeli mi to ili ne, misli se oboje u neke prijatne i vesele boje, osim možda kod žeteoca. Ali šta je ustvari to? Prijatne i vesele boje pozajmljujemo iz sjećanja nekadašnjih trudbenika... Ta sjećanja zadiru u davno (?) doba socijalizma kada je pojam godišnjeg odmora značio more, duhovno lenstvovanje i nerazmišljanje o budućnosti. Je li to sreća? Da! Ali sve u svoje vrijeme.

Danas preživljavamo doba kada je počelo jačati saznanje da se od te instant sreće može iznjedriti turizam kao privreda. Ali to je već antipod – oslanjati se na, ili stvarati sreću (ili privid) od letnjih radosti - neki to zovu turizam, vjerovati u to? Barem u današnje doba je neproduktivno i opasno jer zamagljuje intenzitet prijatnih boja vezanim za ljeto.

E, danas je ljeto u svim njegovim koloritnim nijansama počelo da se pretvara i u strepnju. A gde je strepnja tu sreće nema! Zato što kod poslenika turizma u agencijama, još više u privredi  pa i u politici, očekivanje prijatnih ljetnjih događaja (promet, zarada, privredni rast) pretvara u strepnju. Kakva će biti sezona, koji događaji mogu utjecati na nju i kako ih predvidjeti i spremni dočekati? I to je kolorit ali više nije sreća. Treba predviđati  prirodne - i nesreće tehnologije, zatim politička stanja u zemljama i među zemalja (sa svim opasnostima), onda ocijeniti materijalno stanje ljudi (čitaj siromaštvo) a i sa bogatima nije lako, čak i teže; sve to treba izmjeriti i uklopiti u turističku ponudu i ...

To je ipak samo početak spiska. Da li je to problem samo turističkih agencija, hotela ali i  privrede uopšte? Nije tako, strepnja nije politički termin, jer ako kod ove vrste domaćih pa i stranih potrošača nadvlada strepnja nad uživanjem u letnjoj sreći, onda nema ništa od posla. Ljeto je suviše ozbiljno pitanje. I za nikoga, pa čak ni za korisnike to više nije prijatno duhovno i fizičko lenstvovanje... Jer! Treba odlučiti u koju zemlju ne putovati – svetska ministarstva inostranih poslova skoro svakog dana plaše, pardon, informišu i savetuju svoje građane o tim temama. Zatim privredna stanja u turističkim zemljama. I konačno, zar globalna izbjeglička kriza nije nova sofisticirana pretnja terorizma - bez pucanja. Dovoljan je ljudski talas duž železničkih šina i potonuli brodovi sa izbeglicama. A i to se događa ljeti. Je li slučajno ?  Znači ljeto nekada i sad je isto pa opet nije isto! Nije niti naša zasluga niti krivica. Ne znači da je ono nekada bilo ona prava stvar, a ne znači ni da će nas danas ljeto spasavati ili unazaditi!

Je li to neko davno ljeto na kraju krajeva ipak samo „žal za mladost“?

Pisati o spomenutim davnim vrijemenima i tadašnjim stanjima, navikama i koncepcijama, barem što se ljetovanja tičea ne izložiti se opasnostima upoređivanja skoro je nemoguće i vrlo verovatno bi bilo pogrešno. Jer prije svega to je pitanje sociologije.

Ovaj sastavljač tekstova nema ni trun nostalgije. Ali priča nije u tome. Ipak se mora reći da je možda najteži teret, zaveštan nama ovodanašnjih, jeste nasljedstvo i  shvatanje, tačnije svetinja koncepta  godišnjeg odmora (od čega?) iz vremena onog.

To je valjda i sad žal za jednakošću, makar to bila i jednakost u siromaštvu.

Sjećam se, neko mi je onomad pričao (nisam dovoljno star da bih lično pamtio): da je jedna od glavnih parola posle oslobođenja bila: “zašto smo se borili? Ogovor bi uvijek bio jednoglasan: „da bismo svi bili siromašni!“

Bogatstvo je bilo proskribirano! Kapitalna greška, jer ljudi su verovali u to, a malo njih je znalo da jednakost u siromaštvu ne vodi naprijed. Oni, mi,svi, želeli bismo  da ne budemo siromašni, iako se i taj pojam danas u doba nezaposlenosti, ipak mijenja.

Nezaposlenima nije do odmora, oni bi da rade. Sa žaljenjem vjerujem da ljudska solidarnost jeste samo politička kategorija a samo rijetko izraz ljudskosti. I onda je bilo puno nas koji smo želeli više, (vrhunska jeres i hrabrost) posebno kada su se pojavile vikendice na moru, jezerima ili planinama, i svi su poželeli to. Eto ga progres, iako nikada nije izbačena parola: borimo se da svi budemo bogati. Ali ima nečega dobrog i u tome. Pooštrili smo ukus i shvatanje za stvari koje bi značile napredak. Siromaštvo to svakako nije. Pa tako pomišljam da ljudi vole nejednakost ili još gore da su stvoreni za to!? Valjda to dolazi od saznanja da ne mogu svi biti bogati – a to bi trebao biti ideal; ne gubeći iz vida da Kampanelin „Grad sunca“ nikada neće biti izgrađen. Ali težimo njemu.

Vratimo se ljetu i ljetovanju. Pa tako, ono što je nekada bio ideal ili nekima nedostižan san, zvan - sindikalna odmarališta, danas je postao simbol neuspelih, gubitnika ili čak prezrenih.  I onda bi današnji ljetni slogan bio: „ ako ne znaš šta gde da ideš na „obavezni“ odmor, pitaj gdje je skupo!“ I zaduži se!!!? Još je važnije od sveg da žudnja za letnjim ludostima i avanturama, utiče i na druge oblasti društvenog života i na status osobe.

Znači već duže vremena vlada i to diktatorski- doba prestiža. Pa sad, to je ipak naprednije od težnje za jednakošću u siromaštvu. Iako se i to izrodi. Ljudi se lišavaju puno toga važnoga u životu, da bi držali korak, pitam se sa kime ili čime!? Ali idemo i korak dalje: Sve je počelo sa demagoškom mišlju – „auto nije luksuz već potreba!?“ A od toga pa do otvorenog priznanja – kupujem auto da bi išao na more, (neko bi dodao - kao gospodin) samo je jedan korak. I taj je korak iskren. Iako automobili stvaraju megalopolise, da bi opravdali svoje postojanje...

Danas mislimo da znamo kuda to vodi! Osvrnemo li se samo oko sebe vidimo:

Živimo u megalopolisima (da bar  jesu!), ugušeni izduvnim gasovima automobila koje nemamo gdje parkirati. Ne može se reći da se ovo ne bi desilo i bez fetiša letovanja. Desilo bi se svakako, ali meni smeta što smo izbegavajući zadah vozova i autobusa, pare za ličnu higijenu dali za kupovinu automobila i njihovo održavanje i kozmetiku... Danak progresu, reći ćete i... bićete u pravu. Samo me buni redosljed poteza.

U demokratiji uopšte pa i u regionu u kome živimo, ljudima se ne može, niti smije diktirati „najbolje rješenje“, čak iako je redosled poteza važan. Malo ko danas želi radnička odmarališta, jer smo u međuvremenu saznali šta je to luksuz – ne onaj najviše katgorije, iako poneki upoznaju možda čak i taj. Ovakav pogled možda govori da nema rešenja i logičnog redosleda. Kažem nema rješenja na prvi pogled, jer odlučivši se za parlamentarnu demokratiju i tržišnu ekonomiju, već smo našli rešenje. Tržište sve stvari postavi na svoje mjesto! Bar vjerujemo u to! Jer ljetovanje i lenstvovanje, taj nerazdvojni par, dođu i prođu. Onda će nestati i para za rezervne delove automobila. O novima neće biti ni govora, jer već danas vozimo, kako u kome dijelu regiona, opasni krš sa evropskih otpada. I onda će nastupiti trenutak istine. Pogledajmo samo okolo. Skoro  svake godine u nekoj se zemlji tamošnja ekonomija nađe u predinfarktnom stanju.

Čini se da se je sve urotilo protiv čovjekove sreće i radosti. Onako kako smo sreću i radost ranije pa veoma često i danas razumijevali. O ljetu je riječ, zar ne!

Ovi problemi u tim zemljama, (a zahvaćen je i cijeli svijet, ne iz istih razloga) nijesu nastali zbog ponašanja građana, ili socio-psiholoških razloga kao ponegde u našem regionu.  Jer teško je izići iz siromaštva a ne razumijeti pojam bogatstva. Biće da je stari cinik Dizraeli bio u pravu kada je razmišljao o sreći.

Čak i da je sve ovo rečeno uprošćeno ili čak pogrešno. Tržišna ekonomija nad kojom se zaklinjemo, će se sama pobrinuti da se stvari postave na svoje mjesto. A možda će sve početi ipak od ljetovanja. Ali manimo gatanje. To je možda duži i mukotrpniji put, ali dotada mi ćemo i dalje ići na ljetovanje jer ima puno dobroga u njemu i za pojedince i za društvo, sve dok, kako kaže ona pjesma „jutro će promjeniti sve“. A jutro može biti simbol buđenja. A dotad – idemo na more ili na planine „jer tamo nema zime“.

Jeste drsko ali čini se da smo mi u regionu, to postigli: srećni smo jer idemo na ljetovanje svojim kolima u svoju vikendicu ili u dobar ili makar samo skup hotel. U inostranstvo, razumije se. Sva je sreća da nam je to bliže inostrantstvo nekada bila domovina, kakva i da je bila, jer ekononije - regionalne, kontinentalne i globalna, su povezane! Sve ovo dosad rečeno trpi čak i žestok komentar, verujući da je javna debata osnov savremene demokratije. Ovaj sastavljač tekstova je svjestan da se u ovim redovima krije samo jedan „kroki“  stanja, naravi i ponašanja. Razrada ove teme koja nije iz jednog komada, ostavljam onima sa jačim zubima i oštrijim noktima koji će zagristi, zagrebsti dublje od površine.

Janko Nikolovski,       
prijatelj redakcije eSpona i 
lijepog i gostoljubivog Berana.

Autor je bivši novinar TV Skoplje (1970-1983. godine), Bivši je pomoćnik predsjednika Republičkog komiteta za informacije, bivši predsjednik Komisije za zaštitu prava na slobodan pristup informacijama javnog karaktera Makedonije. Ekspert je za oblast razvoja medija.  Autor je više knjiga iz oblasti medija i sa mr. Željkom Rutovićem koautor  nekoliko njih. Dobitnik je državnih nagarada Makedonije za žurnalistiku i za publicistiku. Redovan je saradnik Medijskih dijaloga i njihov povjerenik za Makedoniju. 

*Citat  „sreća po Dizraeliuju“ preuzet iz knige Andre Moroa, Život Dizraelija.

eSpona OTV EU

Otvorena televizija

Kolumna:

Objavljeno: 29/11/2017
janko-nikolovski-vise-prostora-za-komunu-i-nvoTrebaju li i žele li oni taj prostor i može li se !? Je li moguća i korisna jednačina centralno – lokalno kroz medijske pristupe? Prateći više godina javnu ...
eSpona
Objavljeno: 25/11/2017
olja-stojanovic-ne-nasilju-nad-zenama-u-porodici-ne-nasilju-nad-zenama-na-poslu-ne-nasilju-nad-zenama-u-drustvu"Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svjetska kampanja koju obilježava 1.700 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje ...
eSpona
Objavljeno: 07/11/2017
janko-nikolovski-mukotrpni-rad-oko-md-aRad koji traje, jer nikada neće i ne smije biti završen... Bio sam tu skoro na sajmu knjiga u Podgorici. A tamo  moji dobri, stari obradovani prijatelji; što ...
eSpona
Objavljeno: 19/10/2017
mirko-jakovljevic-beranski-aerodrom-je-neiskorisceni-resurs-sjevera-drzaveProteklog mjeseca nakon svečane sjednice povodom obilježavanja dana opštine Mojkovac predsjednik Filip Vujanović najavio je “da Vlada na krajnje pažlljiv način ...
eSpona
Objavljeno: 17/10/2017
fatima-mededovic-begovic-nas-jazavac-pred-sudom-i-medijiDAVID: Dobar dan, glavati i velevlažni carski gospodine! Sluga sam prepokorna! Ama, kakva je ovo kuća đe se ni Bog ne prima? SUDAC: Šuti, marvo jedna! Poput ...
eSpona
Objavljeno: 01/10/2017
perica-jokic-ribarsko-udruzenje-knjizevnikaJedan, u Crnoj Gori nepoznati, crnogorski pisac ušao je u najuži izbor za dodjelu ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. Ovaj pisac, koji nije svojom voljom ...
eSpona
Objavljeno: 23/09/2017
prof-dr-drasko-dosljak-spomeniciSpomenik treba zaslužiti! Rečenica koja temeljno vjekuje u Crnoj Gori. U ovoj rečenici su sadržani svi zakoni o spomenicima, spomen-obilježjima, ...
eSpona
Objavljeno: 19/09/2017
milija-pajkovic-carigradske-carolijePriča o košarkaškima Srbije koji su svoju otadžbinu predstavljali na upravo okončanom Prvenstvu Evrope u Carigradu, odnosno Istanbulu, jeste, u stvari, i nešto više ...
eSpona
Objavljeno: 10/09/2017
perica-jokic-kuda-ide-skolstvoOd ove godine stupaju na snagu nova školska pravila. To je treća faza ka ukidanju škola. Resorno ministarstvo se pobrinulo da ovo ukidanje ne ide naglo, zato je ...
eSpona
Objavljeno: 09/09/2017
janko-nikolovski-imam-pravo-da-znamU susret međunarodnom danu Right to know - imam pravo da znam Ovih dana, krajem septembra, 28. 09. tačnije, tradicionalno bez previše buke, obeležiće se dan ovog ...
eSpona
Objavljeno: 25/08/2017
jokovic-scekic-i-jedinstvo-snp-aVladimir Joković je novi predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) Crne Gore. Tako su odlučili delegati Osmog kongresa, održanog u nedjelju, 13. avgusta, u ...
eSpona
Objavljeno: 21/08/2017
milija-pajkovic-zakackaOkončano je Svjetsko prvenstvo u atletici, koje se održavalo u glavnom gradu Engleske i Ujedinjenog Kraljevstva, Londonu, od 4-og do 13-og avgusta! Grad kraljevske ...
eSpona
Objavljeno: 09/08/2017
milija-pajkovic-pomracenje-mjesecaDjelimično pomračenje Mjeseca, a cio njegov tok, mogao je preksinoć da se posmatra iz Mongolije, Indije, Kine, središnog dijela Sibira, Australije, kao i sa ...
eSpona
Objavljeno: 10/07/2017
janko-nikolovski-pomirenje-ili-preplitanjeAspekti relacija (samo neki): Sloboda izražavanja: privatnost: javni interes: istraživačko novinarstvo: whistleblowers ... Može li Afrika postati postojbina ...
eSpona
Objavljeno: 30/06/2017
srdan-culafic-ljeto-lim-korzo-i-grad-koji-se-voliKada se iz njega odlazi srce se steže i ostaje sjeta. Svaki dolazak i boravak u njemu tjera srce da zatreperi i pokrene pozitivne emocije. Jednostavno, to je ...
eSpona
Objavljeno: 14/06/2017
umjesto-17-svjecica-na-tortiU subotu, 10. juna 2017. u beranskom Centru za kulturu održan je koncert „U sjećanju na Veljka“. Koncert je održan povodom Veljkovog sedamnaestog rođendana, a u ...
eSpona
Objavljeno: 20/05/2017
srdan-culafic-beranska-vremenska-sportska-linija-sjecanjem-protiv-zaboravaIzmeđu zivota i sporta stoji vremenska linija koja spaja i na kojoj su kao na traci zabilježeni ljudi i dogadjaji počevsi od viševjekovnih nadmetanja, trcanja, ...
eSpona
Objavljeno: 09/05/2017
perica-jokic-ziri-protiv-talentovanihU petak je u beranskom Centru za kulturu održano književno veče „Drugo lice ljubavi“. Srednjoškolci su čitali svoje radove, a žiri je imao tu nezahvalnu dužnost da, ...
eSpona
Objavljeno: 05/05/2017
sasa-radunovic-politicki-repetentiPokušaj nastavka prekinute Petnaeste sjednice Skupštine opštine Berane (SO) prošao je neslavno kao i njen početak. Novim padom i potvrdom onog što je viđeno više ...
eSpona
Objavljeno: 25/04/2017
milija-pajkovic-zavrsno-slovo-protiv-ulaska-crne-gore-u-nato-i-evropsku-zajednicuDržavna televizija, svakog dana i večeri, u svojim udarnim emisijama, kao prvu, a to znači po njima  i najvažniju vijest, objavljuje da je Crna Gora na samo ...
eSpona
Objavljeno: 24/04/2017
srdan-culafic-kuda-i-kako-dalje-iz-rukometne-provalije-u-kojoj-se-nalazimoSvi mi koji smo bili u rukometnom sportu danas se sa razlogom pitamo šta se desava sa crnogorskim rukometom? Kako dalje? Kuda? Šta je izlaz? Na ta pitanja ne ...
eSpona
Objavljeno: 17/04/2017
prof-dr-drasko-dosljak-monografija-o-pocasnom-berancu (Dragan Gaga Nikolić – Gospodin Mangup , priredila Radmila Stanković, Laguna – Beograd 2017, 231 str.) „U poslednjim godinama života, sve češće je pominjao ...
eSpona
Objavljeno: 05/04/2017
fatima-mededovic-begovic-podrska-diskiminisanim-majkama-sa-jednim-i-dvoje-djeceKao građanka, kroz civilni sektor i druge asocijacije, javno sam iznosila svoj stav. Na vrijeme sam ukazivala na zakone koji diskriminišu majke sa jednim i dvoje ...
eSpona
Objavljeno: 28/03/2017
krugovi-politickog-pritiska-na-javni-servisNeuobičajeno mirno je prošao izbor direktora (direktorice) Javnog servisa RTV CG. Nema oglašavanja medijskih i novinarskih udruženja, nema ni saopštenja kojima ...
eSpona
Objavljeno: 19/03/2017
fatima-mededovic-begovic-kafkizam(Stvarnost nevidljivog suda) Ovaj dolje postavljeni fragment vezano za književno  djelo  PROCES i samog pisca, Franca Kafku,  podsjetnik je da ...
eSpona
Objavljeno: 13/03/2017
sasa-radunovic-izborna-godinaPodijeljena i sa izgubljenim legitimitetom, Koalicija „Zdravo Berane“ ušla je devetog marta u predizbornu godinu. Bez investicija, vizije, novih radnih mjesta u ...
eSpona
Objavljeno: 27/02/2017
milija-pajkovic-cardaci-ni-na-nebu-ni-na-zemljiNa sjevernom kraju piste nekadašnjeg beranskog aerodroma nalazi se pet čardaka ni na zemlji, ni na nebu! To su Pristanišna, Pilotska i Upravna zgrada, Veliki hangar ...
eSpona
Objavljeno: 21/02/2017
dr-sanja-kovacevic-pedeset-nijansi-inspekcijeČija su krmad podno puta? E ovako, stane moj muž da sipa vode na onaj izvor iz potpornog zida, prije „tunjela“ u Zaostro da napuni hladnjak. Ja dangubna i ...
eSpona
Objavljeno: 20/02/2017
milija-pajkovic-marsalove-pudliceBio jednom u jednoj, pomalo brdovitoj, a pomalo i ravničarskoj zemlji, koja nema nikakve veze, a niti bilo kakve sličnosti, taman posla, sa ovom našom, jedan ...
eSpona
Objavljeno: 18/02/2017
fatima-mededovic-begovic-mobing-i-govor-mrznjeTermin mobing je prvi put 1984. godine upotrijebio švedski psiholog Hajnc Lejman. U našem jeziku riječi šikaniranje, maltretiranje, navodno nije bilo adekvatnog ...
eSpona
Objavljeno: 08/02/2017
janko-nikolovski-medijski-dijalozi-su-casopis-institucijaToliko je dosad pisano o značaju dijaloga o medijima (čitaj: o čovjekovim pravima) kroz, u naslovu pomenuti, čak i vanregionalni časopis i kroz njegove redovne ...
eSpona
Objavljeno: 06/02/2017
kolumna-sasa-radunovic-rujiste-je-napusteno-zivjelo-rujistePrivremeno odlagalište komunalnog otpada u Rujištu ponovo se koristi, a radnici Komunalnog preduzeća sakupljeni otpad, sa povremenim prekidima, odvoze ga na ...
eSpona
Objavljeno: 21/01/2017
prof-dr-drasko-dosljak-njegos „Je  l’ na srcu ka na jezik vama,Vjerujete  l’ tome što zborite...?“                       ...
eSpona
Objavljeno: 10/01/2017
milija-pajkovic-da-li-je-kurta-murta-ili-je-murta-kurtaSa ovih stranica sam se oglasio prije dvije godine, četvrtog oktobra, kolumnom "Kurta i Murta“, u kojoj sam ponešto napomenuo o Kurtama i Murtama iz jedne zemlje ...
eSpona
Objavljeno: 02/01/2017
milija-pajkovic-srdzba-ljepotice-bistriceMalena Crna Gora mogla se do avgusta 2012. godine pohvaliti nečim čime se nijesu mogle podičiti ni mnogo veće i razvijenije zemlje - naime, u tom trenutku u njoj je ...
eSpona
Objavljeno: 27/12/2016
sasa-radunovic-ali-baba-i-17-politickih-razbojnika-ili-kakav-je-kraj-koalicije-zdravo-beraneNakon prekida Dvanaeste sjednice SO Berane, održane u aprilu, kada je neusvajanjem i ponovljenim glasanjem Izvještaja o radu predsjednika Opštine, koji je, iz ...
eSpona
Objavljeno: 15/11/2016
milija-pajkovic-nole-glavu-gorePrisjetih se jednog davnog trenutka, prisjetih se bokserskog okršaja između BK Berane i BK Budućnost, koji je održan pred krcatim gledalištem, na hramu beranskog ...
eSpona
Objavljeno: 14/11/2016
sasa-radunovic-na-istoku-stare-price-na-zapadu-nista-novoOno što je Espona najavila još u februaru, da će beranska lokalna uprava morati da radi rebalans i da je njegova struktura nerealna i izrazito potrošačka, danas se ...
eSpona
Objavljeno: 06/11/2016
dr-drasko-dosljak-izbori-i-vladaStandardna pitanja nakon svih izbora, pa i crnogorskih, jesu: Ko će i kada formirati Vladu? Nakon oktobarskih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori ovim pitanjima ...
eSpona
Objavljeno: 31/10/2016
milija-pajkovic-pismo-bake-njegosave-ili-glasacu-sinko-za-vas-kad-bidnete-na-vlasNije prošlo mnogo od završetka ovih poslednjih naših izbora, kad nam stiže pismo! Pristiže ti ono u ovo vrijeme fejsbuka, tvitera i ostalih zavrzlama i gubivremena ...
eSpona
Objavljeno: 29/10/2016
komnen-becirovic-napad-na-njegovo-velicanstvo-izvor-moraceEvo već tri decenije kako se vodi borba za spas Morače koja je još od početka poprimila evropske, ako ne svjetske razmjere i tokom koje se ispostavilo da je Morača ...
eSpona
Objavljeno: 19/10/2016
sasa-radunovic-dok-je-df-a-nema-zime-za-dpsOvaj osvrt mogao je da sačeka par dana. I da bude, opet, isto (ne) atraktivan i (ne) čitan. Mogao je, ako se kalkuliše i čeka šta će biti dalje... Ali, onda bi ...
eSpona
Objavljeno: 05/10/2016
milija-pajkovic-atak-na-srce-moraceSelo Ljevište, u Gornjoj Morači, nalazi se na 1.173 metra nadmorske visine, ispod jednog od vrhova planine Lole - Zebaoca! Prema popisu iz 2003 godine u selu je ...
eSpona
Objavljeno: 27/09/2016
drasko-dosljak-evropski-dan-jezika Koliko jezika znaš, toliko vrijediš Latinska izreka Jezici su nastajali i nestajali. Ima jezika koji su nestali bez traga, neki su se trasformisali u niz ...
eSpona
Objavljeno: 18/09/2016
sasa-radunovic-savoNakon primirja između politike i političara sa jedne strane i građana sa druge, već čuvena beranska priča o odvoženju i tretmanu otpada ponovo je aktivirana. U ...
eSpona
Objavljeno: 06/09/2016
fatima-mededovic-begovic-za-moju-i-vasu-lijepu-crnu-goruPoštovani/e građani/ke, Obzirom da me svakoga dana zovu nekakvi “misionari“, koji hoće da spasu državu - samo ako im našim glasovima omogućimo lagodan život ...
eSpona
Objavljeno: 27/08/2016
milija-pajkovic-da-li-neko-u-crnogorskom-sportu-koristi-nedozvoljena-podsticajna-sredstva-odnosno-dopingLjetnje olimpijske igre u Riju, s prizvukom karnevala i Kopakabane, okončane su - medalje su podijeljene i olimpijsko selo je ostalo prazno. Preostaje vrijeme ...
eSpona
Objavljeno: 24/08/2016
milija-pajkovic-vazno-je-ucestvovatiKrilaticu "važno je učestvovati" koja je trebalo da odslikava duh Ljetnjih sportskih igara, odnosno Olimpijskih, nije izrekao, kako se često navodi, osnivač ...
eSpona
Objavljeno: 21/07/2016
perica-jokic-mister-kontejnerPreksinoć je u beranskom Centru za kulturu vrhunski dobro odigrana predstava - monodrama „Junak đevojka“ u izvedbi glumice Jelene Ivanišević - Paunović. I sve bi ...
eSpona
Objavljeno: 15/07/2016
sasa-radunovic-krug-je-zatvorenPrivremeno odlagalište komunalnog otpada u Rujištu, definitivno, nije više u opticaju i lokalna vlast traži drugu lokaciju za te namjene. To više nijesu samo ...
eSpona

Iz ugla satiričara:

Preporučujemo knjigu:

 

Vildan knjiga

 

Priča eSpone