Doprinos kulturi čitanja i sjećanja

Zeljko Rutovic Citanja i sjecanjaIz štampe je izašla deveta knjiga mr Željka Rutovića, doktoranda na odsjeku za Sociologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću. I pored brojnih profesionalnih obaveza u Ministarstvu kulture u dosadašnjem svojstvu direktora Direktorata za medije, zapaženog društvenog djelatnika i pregaoca, Rutović stiže da odvoji vrijeme i za naučni rad učešćem na brojnim međunarodnim konferencijama i objavljujući naučne radove u prestižnim međunarodnim časopisima. Ne manje značajan je i njegov, zaista plodan naučni opus, u vidu devete knjige, koja je na radost čitalaca i stručne javnosti, ugledala svjetlost dana pod simboličkim nazivom: „Čitanja i sjećanja – eseji o smislu traganja – riječ i čovjek“.

Nakon zapaženih i kvalitetnih knjiga, koje je Rutović do sada objavio, poput: Estetika dijaloga (2001), Note populizma (2003), Tolerancija i arogancija (2008), Globalizacija u ogledalu krize medija (2010), Digitalni demos (2011), Slobodan pristup informacijama- teorijsko praktični aspekti (2011), Homo mašina...- novo djelo ovoga vrsnog autora, na 235 stranica, donosi preko 60 eseja sa različitom tematikom, a sve u cilju, čuvanja od zaborava vrijednih ličnosti, djela i institucija.

Knjiga je koncipirana iz pet djelova koji se bave esejima iz različitih oblasti društvenog života i svakodnevice: Sociologija, Mediji, Kultura i društvo, Ljudska prava, Sjećanja. Jer kako je na početku istaknuto: „Sve na svijetu postoji da bi se napisala knjiga“, i da je ovo djelo „pisanje napisanog i pribježište rukopisa i sjećanja“.

Ova knjiga nastoji da objedini srodne pojmove i kategorije iz soci-kulturološko-medijskog glosarijuma.

U prvom bloku eseja, pod nazivom Sociologija, obrađeni su vrsni stvaraoci, poput Slobodana Vukićevića, Ratka Božovića, Slava Kukića, Dejvida Rismana, Hose Ortega, Lidije Vujačić i dr.

Zeljko Rutovic Drugi blok, Mediji ističe značaj koji masovni mediji imaju u savremenom dobu. Njihovu svemoć i opasnosti medijske zloupotrebe i neslobode. Profit i interes koji dominiraju i potiskuju fundamentalno pravo na informisanost. Uz eminentne autore koji se bave naukom o medijima, obrađeni su i kvalitetni časopisi poput „Medijska kultura“, „Komuna“, „Reflektor“, „Sloboda“, „Mozaik“.

Kultura i društvo obrađuje eseje, značajnih društvenih djelatnika, naučnika i umjetnika: Boža Bulatovića, Borislava Jovanovića, Veselina Pavlićevića, Željka Simića, Veselina Draškovića, Zulfa Ahmetovića, Rajka Novakovića i dr.

Sjećanja, ističu značaj određenih ličnosti i institucija, koje ne bi trebalo prepustiti zaboravu. Iz autorove vizure istaknut je značaj: Vita Nikolića, Vuka Vukadinovića, Milorada Stojovića, Branka Stamatovića, Milana Duga Krivokapića, Milorada Bibića Mosora. Takođe su istaknuta sjećanja na Vijek nikšićkog bioskopa, jubilej 140 godina novinarstva u Crnoj Gori, 65 godina Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“, regionalne nagrade za oblast teorije i kulture medija „Dijalogos“.

Autor, kao vrstan teoretičar medijske kulture, sociolog i publicista, je u skladu sa svojim neospornim talentom za lijepu riječ i kulturu pamćenja, na radost čitalaca upriličio ovo djelo u izdanju „Obod“ Cetinje.

Dr Radenko Šćekić