Besticev uspjesni eksperimentM. Beštić je bio sjajan konstruktor kratkih satiričnih priča, ali, pošto je znao da neće imati vremena da obradi temu o prevrtanju u grobu, ostavio je da to „doživi“.

Da bi bio siguran da ga ova pojava neće mimoići, morao je sa sobom da ponese nešto što će ga na to garantovano navesti.

Onda se zadovoljno nasmiješio shvativši da nije istupio iz BAK-a*.

 

Perica Jokić

Aforizam dana:

Sa piscima ćemo lako. Oni su jaki samo na rečima.
Milan Beštić
Aforizmi >>>

Otvorena televizija

Predstavljamo knjigu:

Preporučujemo knjigu:

 

Zeljko Rutovic Postmediji knjiga

 

Priča eSpone