KatunNegdje u ovim našim krajevima, ispod prostrane visoravni jedne prelijepe planine, još uvijek odolijevaju vremenu dva katuna - donji i gornji! Njihovi ljetnji stanari su iz istog sela!

Ovi iz gornjeg katuna za one iz donjeg pričaju sve najgore - te da su špijuni, drvokradice, lopuže i ništaljudi! Ovi iz donjeg, pak, to isto kazuju za one iz gornjeg, istina, pritajeno i ne često, kao ovi drugi.

Kad se ovi iz gornjeg zapute ka selu ili, dalje, ka gradu, moraju proći kroz donji, jer ne postoji drugi put, niti pješački, niti kolski. Tada uvijek svrate kod donjokatunjana, popiju rakije, saviju cigaru i ispričaju se kao rod rođeni.

Da postoji, kojim slučajem, i treći katun, negdje izmedju ova dva, sve bi bilo sitno ono što oni iz gornjeg pričaju za one iz donjeg ili ovi iz donjeg za one iz gornjeg, naspram onog što bi ti iz srednjeg kazivali i za one iz gornjeg i za one iz donjeg, kao što bi govorili i ovi iz gornjeg a i iz donjeg za one iz srednjeg katuna!

Milija Pajković

Aforizam dana:

Oni što su kupovali diplome uštedeli su na knjigama.
Miljan Sandić
Aforizmi >>>

eSpona OTV EU

Proslava 30 godina plava

Otvorena televizija

Predstavljamo knjigu:

Iz ugla satiričara:

Preporučujemo knjigu:

 

Vildan knjiga

 

Preporučujemo knjigu:

 

Zeljko Rutovic knjiga Postmediji

 

Priča eSpone