Osma redovna sjednica SO Berane zakazana je za utorak, 23. januar, sa početkom u 11. časova. Kako je predloženo dnevnim redom, odbornici će, pored ostalog, razmatrati izvještaje o radu FK „Berane“ za period 09. 08. 2022- 30. 06. 2023 i RK „Berane 1949“ za 2022. godinu.

Kako je predviđeno dnevnim redom, sjednica će početi tačkom „Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja“, a potom razmatranjem „Predloga Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama“.

Odbornici će debatovati o „Predlogu Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta“ i „Predlogu Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Rovca“.

Za predstojeću sjednicu su pripremljeni i predlozi „Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU ''Polimski muzej'' Berane“ i „Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU ''Centar za kulturu'' Berane“.

„Predlog Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu,  DOO ''Vodovod i kanalizacija'' Berane“ i „Predlog Programa rada Skupštine opštine Berane za 2024. godinu“ tačke su koje su predviđene za razmatranje na narednoj sjednici.

S. R.