Saopštenjem za javnost oglasio se Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi.

Imajući u vidu da su se u određenim medijima pojavile netačne informacije koje se odnose na stopu PDV-a, a tiču se interpretacije odgovora predsjednika Vlade Milojka Spajića na pitanje koje se tiče Zakona o PDV-u, koristimo priliko da damo pojašnjenje:

Na pitanje novinara - Da li planirate promjenu Zakona o PDV?

Premijer je kazao da ne znajući da li ima nekih minornih promjena koje neće imati uticaj na građane, a koje su obaveza po EU legislativi – neće biti većih promjena (Zakona o PDV-u), ali da će sve biti jasno u fiskalnoj strategiji.

Dakle, pitanje pa ni sam odgovor se nijesu odnosili ne stopu PDV-a, već na Zakon o PDV-u (koji ima širi obuhvat od same stope).

Da se pitanje odnosilo na stopu PDV-a (koja je bitna za građane) odgovor bi bio da će stopa PDV-a ostati nepromijenjena.

Da bude potpuno jasno - 44. Vlada ne planira izmjene standardne stope PDV-a, a sve potencijalne (minorne) izmjene Zakona o PDV-u, o kojima je govorio premijer, su dio formalnog usaglašavanja u okviru integracije Crne Gore u EU, zaključuje se u sopštenju Kabineta predsjednika Vlade Crne Gore.

S. R.