Radenko ScekicRegion SEE kao vijekovno geopolitičko polje

Nalazeći se na dodiru civilizacija, religijskih uticaja, na granici kontinenata i različitih kultura – region SEE je vijekovima predstavljalo prostor za sukobljavanje interesa Velikih sila. Od vremena Antičke Grčke i Rimskog carstva, preko dominantnog uticaja Vizantije a potom Otomanske imperije, političkih i kulturnih uticaja Austrougarske i Ruske imperije – sve do velikih stradanja u Svjetskim ratovima. Višedecenijski sukob tokom hladnog rata, prelamao se i preko ovog regiona. Novi milenijum je donio novi, dominantni oblik geopolitičkog sukobljavanja i širenja političkog uticaja, u formi geoekonomije.

Sa druge strane, EU i SAD nastoje da suzbiju ruski uticaj i države SEE jače vežu u EU i NATO. Ekspresnim prijemom Bugarske i Rumunije u EU, prijemom ovih država u NATO zajedno sa Hrvatskom i Albanijom, EU i SAD se pozicioniraju kao neprikosnoveni u regionu. Članstvom u NATO i energetskim sporazumima SAD žele da distanciraju SEE, uključujući i Srbiju i Crnu Goru, od Rusije i njenog uticaja.

Geopolitička borba za izgradnju energetskih tokova i njihov transport preko SEE

Borba za osiguranje kontrole nad svjetskim zalihama nafte najznačajniji je faktor koji snažno utiče na svjetska događanja tokom poslednjih 100 godina. EU iz Rusije uvozi polovinu uvoznih potreba za gasom i oko 35% uvežene nafte. Energenti se transportuju preko teritorije Ukrajine a manji dio preko energetskog „Sjevernog toka“. Nakon oružanih sukoba na prostoru Ukrajine, pokazala se kao neophodnost izgradnje alternativnih energetskih pravaca za transport resursa iz Rusije prema EU. U tom cilju je prostor SEE došao u geoekonomski fokus,

Rusija, osnažena vojno i ekonomski, nastoji da povrati svoj globalni uticaj. U tom cilju, kroz agresivnu medijsku propagandu  – nastoji promovisati svoje interese. Što se tiče Ukrajine, Bjelorusije i ostalih država ZND, niže cijene gasa predstavljaju instrument političkog uticaja Rusije i kroz plaćanje robom a ne novcem. Nastojeći da ima monopol nad proizvodnjom i transportom energenata (nafte i gasa), a time i politički uticaj na države SEE kroz koje se planira trasa energetskih tokova.  U tom cilju su planirane izgradnje energetskog „Južnog“ i „Turskog“ toka.

Kako komplikovanje političkih odnosa između država, može uticati na velike energetske projekte, a time i na čitav region – pokazuje primjer Rusije i Turske. Politički i ekonomski odnosi, Ruske federacije i Turske republike su od velike važnosti za prostor Kavkaza, SEE, Bliskog istoka. Suštinski prodor učinjen je sporazumom (avgusta 2009) o tome da ruski energovod "Južni tok" prođe kroz turske teritorijalne vode, dok bi Rusija, sa svoje strane, pomogla izgradnju nuklearne centrale u Turskoj. Istovremeno, Rusija je podržala izgradnju naftovoda Samsun-Džejhan, dugog 555 kilometara, kojim bi se nafta s obale Crnog mora transportovala do turske mediteranske obale, a onda dalje.

Ovime bi Turska postala ključna tranzitna država na najvažnijim putevima snabdijevanja Zapada ruskim i srednjoazijskim energentima, jer je sporazumom s Rumunijom, Bugarskom, Mađarskom i Austrijom uključena i u budući gasovod "Nabuko", koji se smatra konkurentskim ruskom "Južnom toku". U tom smislu su međusobno dobri odnosi ove dvije države od krucijalne važnosti i značaja za prostore od Srednje Azije, preko Kavkaza do Balkana. Sve to podrazumijeva „redefinisanje mjesta Turske u Afro-Evroaziji, stavljajući sebe u centar više raskršća geopolitičkih regiona a ne kao dodatak Evropi i krajnji predio Zapada“.

Krajem 2015 dolazi do krize u odnosima Ruske Federacije i Turske, čime se blokira izgradnja energetskog “Turskog toka”, a turizam, kao značajna privredna grana Turske, počinje da trpi velike probleme usled ruskih sankcija i pojačanog terorizma u Turskoj. Isprepletanost politike i ekonomije, medijske sfere u kombinaciji sa ograničenim regionalnim vojnim sukobima, postaju lajtmotiv savremene geopolitičke realnosti.

Bugarska, Srbija, Grčka, Hrvatska, Mađarska su trebale kroz izgradnju energetskih tokova, od Rusije i Turske, da ostvaruju stotine milona evra za svoje skromne državne budžete. Srbija je trebala od tranzitne takse da ima prihode od oko 200 miliona eura i novih 4.000 radnih mjesta. Godišnji Bugarski gubitak se procjenjuje na oko 400 miliona.

Uvođenjem sankcija Ruskoj Federaciji, u skladu sa usaglašavanjem sa spoljnom politikom EU, Crna Gora je takođe na gubitku, zbog ruskih turista. Jer turizam predstavlja jednu od glavnih privrednih grana ove države.

Makedonija je takođe očekivala znatne finansije izgradnjom energetskog “Turskog toka”. Ali je pogoršanjem odnosa Rusije i Turske i ovaj projekat obustavljen.

Stvaranje multipolarnog svijeta i implikacije na SEE

Multipolarni svijet koji se stvara u novom milenijumu, umanjuje dominantnu snagu SAD i MMF. Ekonomska snaga Kine prijeti da potisne SAD sa dominirajuće pozicije glavne svjetske ekonomije. Obnovljena vojna moć Rusije u kombinaciji sa monopolom nad snadbijevanjem energentima i agresivnom medijskom propagandom – umanjuje američku vojnu i političku dominaciju na Bliskom istoku, SEE i drugim regionima svijeta.

Američki dolar je bio temelj međunarodne trgovine većinom prošlog vijeka. U vrijeme formiranja eurozone je ta trgovina dosegla svoj vrhunac i činila 71,0% službenih deviznih rezervi u svijetu. U 2014 godini su svjetske rezerve u dolarima pale na 62,9%. S druge strane, trgovinski tokovi između zemalja koje su se obvezale na ukidanje korištenje dolara u bilateralnoj trgovini iznose već 400 milijardi dolara i to samo u 2013. i 2014. Godini. Kina je glavni kupac američkog duga. Brazil je pritom zemlja s najvećim dolarskim obavezama na svijetu. Dolar polako ali sigurno gubi svoj status svjetske rezervne valute.

Kroz istoriju se često mijenjala globalna rezervna valuta. Portugal, Španija, Holandija, Francuska, Otomansko carstvo, Mletačka republika i Velika Britanija su u različitim vremenima imale svjetski dominantne valute. Ovo sve dokazuje koliko je savremeni svijet globalizovan, međusobno umrežen, isprepletan finansijskim i političkim interesima. i koliko dešavanja na polju politike imaju uticaja i prelivanja u sferi ekonomije, i obrnuto.

BRICS je akronim, engleska skraćenica koja se odnosi na ekonomsko savezništvo pet zemalja. Kolika je snaga BRIKS-a najbolje govori podatak da Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika zajedno daju 29% svjetskog bruto proizvoda (preko 16 biliona dolara). S druge strane, u MMF-u, zemljama BRIKS-a pripada samo 11 % glasova. Obim trgovine unutar BRIKS-a za pet godina porastao je dva puta i premašio 300 milijardi dolara. Tokom poslednjih 10 godina, zemlje BRIKS-a su svoj BDP povećale preko 4 puta dok su ekonomije razvijenih zemalja za to vrijeme porasle samo 60 %. BRIKS je najveće tržište u svijetu jer ga čini 2,9 milijardi ljudi (40% stanovništva planete).

Kina kao član Šangajske organizacije za saradnju učestvuje u naporima za ograničavanje geopolitičke moći NATO. Na taj način, Kina i EU su u posrednom geopolitičkom sukobu na svjetskoj ravni. Njihovi međusobni odnosi danas su udžbenički primer zamene geopolitike sa geoekonomijom. Iz obzira prema SAD, EU je za „višestranost“ (multilateralnost) u međunarodnim odnosima, a Kina za „višepolnost“ (multipolarnost), što nije sasvim isto. Kina je za „višepolnost“ jer računa da ima dovoljno moći da bude jedan pol u međunarodnim odnosima. EU nije spremna da se suviše udaljava od SAD.

Sve ove geopolitičke promjene konstelacije snaga na globalnoj pozornici, imaju određene refleksije i na region SEE. Zaoštravanje međusobnih odnosa velikih sila, stavlja u poseban focus ovaj prostor.

Destruktivni efekti neoliberalizma u državama Jugoistočne Evrope

Na prostorima država država Jugoistočne Evrope (SEE) neoliberalna ekonomska škola bila paradigmatična od 1990. Neoliberalni „recepti« su doveli do katastrofalnih posljedica u privredi i društvu, koje su surovo redukovale proklamovane »reformske principe«.

Dugotrajna tranzicija je iskristalisala neoliberalne načine (metode), kojima su se u praksi suštinski gušili konkurencija i ekonomske slobode. Riječ je o jakim međunarodnim i nacionalnim monopolima, kao i netržišno osvojenim kompetencijama.

Manifestacije „reformskih“ oblika u uslovima tranzicije prilagođavane su globalnim receptima koje je N. Shomsky (1999, pp. 5-20) nazvao »ideologijom bogatih... temeljnom političkom paradigmom..., koja služi za dominaciju«.

Stekao se utisak da je doktrina ekonomskog neoliberalizma nesumnjivo bila ideološki temelj dva istorijski paralelna procesa - globalizacije i postsocijalističke tranzicije. Pri tome smatramo da su „reformski rezultati“ neoliberalizma u državama SEE bili omogućeni fijaskom dvije osnovne ekonomske institucije: državnog regulisanja i tržišnog regulisanja. Jer, navedene institucije su u cijelom posmatranom periodu u razvojnom smislu bile kontraproduktive. Može se čak reći da su bile zloupotrijebljene od nomenklatura vlasti i njihovih lobista. Otuda potreba za afirmacijom tzv. neoliberalne „mikro države“.

Upotreba neoliberalne ekonomske politike u čitavom periodu tranzicije ozbiljno je narušavala kredibilitet univerzalnosti pravila i principa, koji se proklamuju pod parolom globalizacije i tranzicije kao njene umanjene refleksije (»kopije«). na taj način su obezvređeni svi pokušaji stvaranja reformske razvojne paradigme. Ekonomski i društveni razvoj su blokirale razne metode polarizacije, grabeške privatizacije, principi dvojnih aršina, sprovođenje nejednake razmjene, brojne neravnomjernosti i disproporcije, urušavanje privredne insfrastrukture i nadasve – institucionalni vakuum. Jednom riječju, vladali su specifični oblici nasilja.

Mnogi autori su kritikovali neoliberalizam. Većina se slaže da je potrebno razlikovati teorijski neoliberalni ekonomski model, koji u principu ne sadrži ništa loše, od vulgarizovanog načina njegovog tumačenja i propagiranja od strane pojedinih ekonomskih i svojinskih postsocijalističkih „reformatora”. Čini nam se da se to može označiti kao programirana i orkestrirana apologetika. Najzad, postoji i praktična realizacija navedene aplogetike, koja je imala karakteristike surovosti, nekritičnosti, radikalnosti, neselektivnosti i brzometnaosti („šok terapija”).

Poslije višedecenijske istorijske distance, može se konstatovati da se praktična primjena neoliberalnih recepata odvijala u postsocijalističkim uslovima neodgovarajuće mikroekonomske sredine i neizgrađene institucionalne sredine.

Dr Radenko Šćekić

 

eSpona OTV EU

Politika

Objavljeno: 05/04/2018
feniks-nadgleda-izbore-u-beranamaPovodom dobijenog ovlašćenja za službeno praćenje izbora za predsjednika Crne Gore na području Berana saopštenjem za javnost se oglasila NVO Ženska organizacija ...
eSpona
Objavljeno: 04/04/2018
dedeic-zasto-sam-protiv-koncepta-vojne-neutralnostiPoruka da Crna Gora treba da zamijeni članstvo u NATO sa ruskim bezbjedonosnim kišobranom predstavlja temu saopštenja Dobrila Dedeića- predsjedničkog kandidata ...
eSpona
Objavljeno: 01/04/2018
dedeic-povlacenje-ambasadora-iz-pristine-prvi-potez-buduceg-predsjednika-crne-goreDa budući predsjednik treba da povuče ambasadora Crne Gore iz Prištine predstavlja temu saopštenja Dobrila Dedeića - predsjedničkog kandidata Srpske koalicije. ...
eSpona
Objavljeno: 28/03/2018
dedeic-sa-rusijom-do-pobjedeSaopštenjem za javnost oglasio se Dobrilo Dedeić - predsjednički kandidat Srpske koalicije. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Glavni ...
eSpona
Objavljeno: 27/03/2018
dedeic-crnoj-gori-evrofanaticna-politika-ne-moze-donijeti-nista-dobroIzjava da se tokom kampanje neće baviti evropskim integracijama, već nacionalnim, predstavlja temu saopštenja Dobrila Dedeića - predsjedničkog kandidata Srpske ...
eSpona
Objavljeno: 25/03/2018
smajo-sabotic-podrzao-predsjednicku-kandidaturu-dobrila-dedeicaPovodom kandidature Dobrila Dedeića za predsjednika Crne Gore saopštenjem se oglasio primarijus Smajo Šabotić. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 21/03/2018
oo-sd-jasan-plan-i-program-za-oporavak-posrnule-opstine-kolasinFormiranje izbornog štaba i otpočinjanje kampanje u Kolašinu predstavlja temu saopštenja OO SD Kolašin. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 19/03/2018
srpska-koalicija-u-cetvrtak-cemo-donijeti-odluku-ko-ce-biti-nas-predsjednicki-kandidatNajava da će na predsjedničkim izborima Srpska koalicija učestvovati i da će u četvrtak donijeti konačnu odluku o tome ko će biti njihov kandidat predstavlja temu ...
eSpona
Objavljeno: 18/03/2018
kad-vladajuca-koalicija-izgubi-2-000-glasova-a-opozicioni-dps-to-ne-iskoristi-onda-do-izrazaja-dode-floskula-podjele-a-ne-pobjedeNa lokalnim izborima održanim četvrtog februara i šestog marta, Koalicija „Da pobijedi Berane - Milo Đukanović - DPS-SD-BS“ sa osvojenih 7.988 glasova najjača je ...
eSpona
Objavljeno: 15/03/2018
srpska-koalicija-predsjednicki-izbori-su-pitanje-opstanka-i-casti-srpskog-naroda-u-crnoj-goriPoziv da na predsjedničkim izborima građani srpske nacionalnosti podrže njihovog kandidata predstavlja temu saopštenja Srpske koalicije. Dostavljeno saopštenje ...
eSpona
Objavljeno: 13/03/2018
kolasin-skracen-mandat-odbornicima-soJednoglasnom odlukom 24 prisutna odbornika, juče je skraćen mandat skupštinskom sastavu u Kolašinu, čime se stvaraju uslovi za održavanje prijevremenih izbora u toj ...
eSpona
Objavljeno: 08/03/2018
oo-sd-dali-smo-vazan-doprinos-odlicnom-rezultatu-koalicije-berane-pobjedujeIzraženo zadovoljstvo datim doprinosom rezultatu koalicije “Berane pobjeđuje” predstavlja temu saopštenja OO SD Berane. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 07/03/2018
sd-formiran-izborni-stab-u-bijelom-poljuFormiranje izbornog štaba za predstojeće lokalne izbore u Bijelom Polju predstavlja temu saopštenja OO SD iz tog grada. Dostavljeno saopštenje Espona integralno ...
eSpona
Objavljeno: 07/03/2018
opozicija-odbranila-mandateKoalicija „Zdravo Berane“ i lista Demokratske Crne Gore uspjela je juče da odbrani mandate osvojene na lokalnim izborima održanim četvrtog februara. Koalicija „Da ...
eSpona
Objavljeno: 05/03/2018
berane-sjutra-se-ponavljaju-izbori-na-pet-birackih-mjestaPonovljanje lokalnih izbora u Beranama na pet biračkih mjesta na kojima je zbog utvrđenih nepravilnosti Državna izborna komisija (DIK) poništila rezultate održaće ...
eSpona
Objavljeno: 02/03/2018
srpska-koalicija-svestenik-zeljko-rojevic-predsjednicki-kandidatOdluka da sveštenik Željko Rojević bude predsjednički kandidat Srpske koalicije umjesto predloženog Dobrila Dedeića, predstavlja temu saopštenja te koalicije. ...
eSpona
Objavljeno: 28/02/2018
srpska-koalicija-dedeic-kandidat-za-predsjednika-crne-goreOdluka da Dobrilo Dedeić bude kandidat Srpske koalicije na predstojećim predsjedničkim izborima predstavlja temu saopštenja Predsjedništva Srpske koalicije. ...
eSpona
Objavljeno: 27/02/2018
odluka-dik-ponavljaju-se-izbori-na-pet-birackih-mjesta-u-beranamaIzbori u Beranama biće ponovljeni na pet biračkih mjesta odlučila je Državna izborna komisija (DIK), nakon razmatranja prigovora DPS-a o izbornim ...
eSpona
Objavljeno: 26/02/2018
povodom-blokade-rada-dik-a-coric-krivi-vlast-dps-ceka-puni-sastavCentar za demokratsku tranziciju (CDT) upozorio je da Skupština ne smije pasivno posmatrati blokadu rada Državne izborne komisije (DIK), nastalu usljed bolesti ...
eSpona
Objavljeno: 15/02/2018
clanice-srpske-koalicije-potpisale-sporazum-o-zajednickom-predsjednickom-kandidatuPovodom potpisivanja Sporazuma o zajedničkom kandidatu za predsjednika Crne Gore saopštenjem za javnost se oglasila Srpska koalicija. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 15/02/2018
blokiran-rad-dik-aRad Državne izborne komisije (DIK) blokiranje, pa sjednica ni juče nije održana iako su istekli rokovi za odlučivanje po prigovorima DPS-a na regularnost glasanja u ...
eSpona
Objavljeno: 14/02/2018
dik-nije-donio-odluku-o-prigovorima-dps-a-na-izbore-u-beranamaDržavna izborna komisija (DIK) juče nije donijela odluku o prigovorima Demokratske partije socijalista (DPS) na nedavno održane lokalne izbore u Beranama kojim se ...
eSpona
Objavljeno: 09/02/2018
oik-berana-vecinom-glasova-odbacila-sve-prigovore-koalicije-berane-pobjedujeOpštinska izborna komisija (OIK), na sinoć održanoj sjednici, većinom glasova odlučila je da kao neosnovane odbaci prigovore koalicije „Berane pobjeđuje – Milo ...
eSpona
Objavljeno: 06/02/2018
lokalni-izbori-u-beranama-samo-su-demokrate-ostvarile-uspjehNa lokalnim izborima održanim četvrtog februara, koalicija koju je predvodila Demokratska partija socijalista (DPS) nije uspjela da osvoji 18 mandata, koliko je ...
eSpona
Objavljeno: 05/02/2018
berane-novu-vlast-formiraju-zdravo-berane-i-demokrateKoalicija “Berane pobjeđuje - Milo Đukanović - DPS-SD-BS” nije uspjela da osvoji 18 mandata i tako preuzme rukovođenje gradom. Ta Koalicija je osvojila najveći ...
eSpona
Objavljeno: 04/02/2018
berane-danas-se-odrzavaju-lokalni-izboriDanas se održavaju lokalni izbori u Beranama. Pravo glasa na ovim izborima ima 23.681 građana, što je za 57 manje u odnosu na parlamentarne izbore održane 16. ...
eSpona
Objavljeno: 02/02/2018
bijelo-polje-smolovic-izabran-za-predsjednika-opstinePetar Smolović iz Demokratske partije socijalista (DPS) je i zvanično novi predsjednik bjelopoljske opštine, jer su ga na sjednici lokalnog parlamenta za tu ...
eSpona
Objavljeno: 29/01/2018
babaic-nismo-im-mi-krivi-sto-posrnuseOO SD-a Berane oglasio se saopštenjem za javnost. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi.   Svjedoci smo višednevnih pokušaja političkog ...
eSpona
Objavljeno: 24/01/2018
jasovic-odbrojani-dani-koaliciji-nezdravo-beraneMarginalizovanje društvenog aktivizma omladine od strane vladajuće koalicije u Beranama i predstavljanje prioriteta iz te oblasti u narednom period predstavlja temu ...
eSpona
Objavljeno: 23/01/2018
podmetacinama-prikrivaju-haos-saopsteno-iz-oo-dps-beraneOpštinski odbor Demokratske partije socijalista Berane (DPS) saopštio je da je tim koji je ta partija okupila za predstojeće lokalne izbore, sastavljen od ljudi ...
eSpona
Objavljeno: 22/01/2018
zdravo-berane-se-oglasilo-o-novim-zloupotrebama-socijaleKoalicija "Zdravo Berane", objavila je novi spisak imena, kako navode, funkcionera i istaknutih članova DPS-a koji su, pored dobrih zarada koje primaju na ...
eSpona
Objavljeno: 20/01/2018
lokalni-izbori-imena-svih-kandidata-za-35-odbornickih-mjesta-u-so-beraneNa glasačkim listićima za predstojeće lokalne izbore u Beranama naći će se devet lista. Espona objavljuje imena kandidata za dobornike svih devet izbornih ...
eSpona
Objavljeno: 19/01/2018
oo-dps-berane-skandalozan-sporazum-o-opstanku-na-vlasti-po-svaku-cijenuSporazum potpisan prije godinu i po između SNP-a i DF-a predstavlja temu saopštenja OO DPS Berane. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Nakon što je ...
eSpona
Objavljeno: 17/01/2018
lokalni-izbori-obavljeno-zrijebanje-izbornih-listaNa predstojećim lokalnim izborima u Beranama, koji će se održati četvrtog februara, na čelu glasačkog listića biće “Stranka pravde i pomirenja”, dok će Koalicija ...
eSpona
Objavljeno: 17/01/2018
kapiten-fk-berane-na-listi-uraKapiten Fudbalskog kluba (FK) Berane, Stefan Kastratović, podržao je Građanski pokret URA i nalazi se na listi kandidata za odbornike za predstojeće lokalne izbore ...
eSpona
Objavljeno: 17/01/2018
zdravo-berane-trazi-da-tuzilastvo-ispita-podjelu-socijaleKoalicija Zdravo Berane poziva Specijalno tužilaštvo da se izjasni povodom, kako tvrde, zloupotreba u radu Centara za socijalni rad u Beranama i Andrijevici. U ...
eSpona
Objavljeno: 15/01/2018
oo-dps-berane-od-berana-mozemo-napraviti-grad-sa-perspektivomSaopštenjem za javnost oglasio se OO DPS Berane. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Berane je jedan od najljepših gradova u Crnoj Gori, koji ima ...
eSpona
Objavljeno: 15/01/2018
odbornici-so-petnjica-izabrali-samira-agovica-za-predsjednika-opstineDosadašnji predsjednik Opštine Petnjica, Samir Agović i u naredne četiri godine rukovodiće radom lokalne uprave u toj opštini, odlučeno je na današnjoj ...
eSpona
Objavljeno: 14/01/2018
oo-dps-berane-pobrkali-ste-uloge-vasa-druzina-je-na-optuzenickim-klupamaNovo saopštenje OO DPS Berane predstavlja odgovor na optužbe iz Koalicje „Zdravo Berane“. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Od stranke kojoj ...
eSpona
Objavljeno: 14/01/2018
oo-dps-berane-demagogija-prevara-i-podjele-u-beranama-ne-prolazeOsvrt na kampanju i oglašavanja Demokratske Crne Gore predstavlja temu saopštenja OO DPS Berane. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. O ...
eSpona
Objavljeno: 14/01/2018
oo-dps-berane-trula-jabuka-trla-lan-da-joj-prode-danSaopštenjem za javnost oglasio se OO DPS Berane. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Koalicija „Trula jabuka“, koja odbrojava posljednje dane na ...
eSpona
Objavljeno: 13/01/2018
oo-dps-berane-demokravate-u-gubitnickom-jatuSaopštenjem za javnost oglasio se OO DPS Berane. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi. Vođeni činjenicom da se svakakav proizvod može dobro prodati ...
eSpona
Objavljeno: 13/01/2018
koalicija-zdravo-berane-ocekuje-da-nece-biti-zloupotreba-socijalne-pomociKoalicija „Zdravo Berane“ u susret predstojećim izborima očekuje da se neće ponoviti zloupotrebe različitih vrsta, te da će JU Centar za socijalni rad opština ...
eSpona
Objavljeno: 11/01/2018
oo-sd-gradani-ce-trulu-jabuku-baciti-u-kantu-za-otpatkeOsvrt na neostvarena obećanja lokalne vlasti iz oblasti ekologije u prethodne četiri godine predtavlja temu saopštenja OO SD Berane. Dostavljeno saopštenje Espona ...
eSpona
Objavljeno: 11/01/2018
srpska-lista-razlozi-za-ucesce-u-okviru-saveza-zdravo-beraneRazlozi zbog kojih će Srpska lista na lokalnim izborima u Beranama učestvovati u okviru saveza “Zdravo Berane” predstavljaju temu saopštenja Informativne službe ...
eSpona
Objavljeno: 11/01/2018
oo-dps-berane-klevete-koalicije-sa-optuzenickih-klupaIz OO DPS reagovali su na, kako je navedeno, klevete iz redova Koalicije „Zdravo Berane“. Dostavljeno reagovanje Espona integralno prenosi. Blijeda koalicija pod ...
eSpona
Objavljeno: 10/01/2018
oo-dps-berane-nazdravlje-vam-odlazak-nezdraviPovodom za danas zakazane sjednice Skupštine opštine Berane, saopštenjem za javnost oglasio se Opštinski odbor Demokratske partije socijalista. Dostavljeno ...
eSpona
Objavljeno: 09/01/2018
koalicija-berane-pobjeduje-milo-dukanovic-dps-sd-bs-predala-izbornu-listuPovodom predaje izborne liste za predstojeće lokalne izbore u Beranama, saopštenjem za javnost oglasila se Koalicija “Berane pobjeđuje - Milo Đukanović - DPS, SD, ...
eSpona
Objavljeno: 08/01/2018
petnjica-samiru-agovicu-novi-mandat-za-predsjednika-opstineDosadašnji predsjednik Opštine Petnjica, Samir Agović kandidat je da tu funkciju obavlja i u narednom mandatu. Takva odluka je donesena na sjednici OO DPS ...
eSpona
Objavljeno: 05/01/2018
dps-sd-bs-necemo-se-izvinjavati-zbog-laznih-fb-profilaPovodom, kako tvrde, lažne FB stranice sa koje se pokušava nanijeti šteta njihovoj koaliciji saopštenjem za javnost oglasili su se iz Koalicije “Berane pobjeđuje - ...
eSpona

Kolumne: