Matica crnogorska poklonila je Gimnaziji „Panto Mališić“ i Osnovnoj školi „Radomir Mitrović“ edukativne panoe na temu Trinaestrojulskog ustanka.

Kako podsjećaju iz Matice, Panto Mališić bio je sekretar Skupštine sreskog NOO Berana i njegovo ime u beranskom kraju predstavlja izraziti simbol antifašizma. I Osnovna škola „Radomir Mitrović“ nosi ime jednog od najboljih učenika iz beranskog kraja i slavnog narodnog heroja.

Izložbene panoe je u ime Matice crnogorske Ogranak Berane školama uručio profesor Jovan Mališić.

Postavku čini sedam panoa proizišlih iz izložbe „13. jul 1941 – Godine prkosa i ponosa“ koju je Matica crnogorska priredila povodom jubileja, 80 godina Trinaestojulskog ustanka.

Autori izložbe su Adnan Prekić, Jadranka Selhanović, Ivan Ivanović i Danilo Ivezić.

Izvor: Portl Analitika