Jedno od objašnjenja kako poluga djeluje jeste da se malim silama mogu savladati velika opterećenja. U politici, posebno onoj zapadnoj, često se koristi izraz “leverage” ili “poluga” kad se prave analize i procjene ko sa kojim polugama raspolaže u političkim pregovorima ili nadmetanju. Koje su to i čije poluge iskorištene da bi se napravio haos u Crnoj Gori?

Može biti i na hartiji, ali ustvari ne postoji ; to je razgovorno ali za sagovornike na visokom nivou! Razmena misli; RECIMO!