Održana edukativna radionica u Beranama predstavlja temu saopštenja za javnost NVU “Kirjana”. Dostavljeno saopštenje Espona integralno prenosi.

NVU Crnogorsko makedonsko prijateljstvo Kirjana je ovoga vikenda u Beranama održalo edukativnu radionicu ''Tradicionalni instrumenti u koreografijama'' na kojima su predavači, Bajsa Arifovska - diplomirani muzičar, teoretičar, instrumentalista i član Nacionalne Ustanove Ansambl narodnih igara i pjesama TANEC iz Skoplja i folklorni radnik, Emil Adamski iz Makedonije nesebično sebe dali radi promovisanja ciljeva projekta ’’Uporedna iskustva kroz praktični rad, preporuke i smjernice za kvalitetniji razvoj kulturno umjetničkog stvaralaštva i očuvanja nematerijalne kulturne baštine, tradicionalnih kulturnih i etno kulturnih osobenosti’’ koji je finansiralo Ministarstvo kulture i medija Crne Gore na Konkursu za 2023godinu.

Zvanični partner projekta je Folklorni Ansambl "Nikola Đurković" Kotor - Crna Gora.

Teme koje su se obrađivale na radionici su: Makedonske tradicionalne numere iz folklornih koreografija Dračevka, Maleševka, Kopačka...  (teorija, stilovi i primjeri izvođenja), na tapanu, kavalu, gajdi, zurli, fruli, klarinetu, tamburi i violini.

Kroz veliku pomoć u organizaciji od strane saradnika KUD Duga iz Berana, ističemo veliko zadovoljstvo postignutim rezultatima i ukupnoj zainteresovanošću prisutnih (KUD Duga - Berane, KUD "Komovi" Andrijevica, KUD ''Tekstilac'' Bijelo Polje, učenici Gimnazije Panto Mališić i Muzičke škole Berane, kao i mnogi drugi kulturni radnici) za usavršavanjem i željom da se od profesionalaca nauče tehnike sviranja na instrumentima kojih nema u obrazovnom sistemu Crne Gore.

Ističemo da je ovakav vid stručnog usavršavanja vrlo bitan za amatersku folklornu scenu u Crnoj Gori, jer je nedostatak stručnog kadra da kvalitetno procijeni i edukuje mlade folkloraše, muzičare i menadžere u kulturno umjetničkom stvaralaštvu jedan od glavnih problema sa kojim se NVU Kirjana suočava u želji da prenese znanje iz organizacija, institucija i od profesionalnih pojedinaca iz Makedonije.

NVU Kirjana nastavlja i dalje u realizaciji svojih aktivnosti u ispunjenju ciljeva iz Statuta da kroz praktični rad, preporuke i smjernice za kvalitetniji razvoj kulturno umjetničkog stvaralaštva, radi aktivno na očuvanju nematerijalne kulturne baštine Crne Gore i etno kulturnih osobenosti, zaključuje se u saopštenju koje je potpisao Dragan Brajović- predsjednik NVU Kirjana.

A.S.