Peć bubnjara i miris sagorele bukovine. I tijelu i srcu i dusi, tu vam je uvijek bilo toplo.

Pošao ti Veso nalijevo, pripazi ga – reče neki porodični prijatelj Aleksandru Masleši, banjalučkom trgovcu “peceraja, kolonijala, delikatesa, galanterije, stakla, dječjih igračaka, igraćih karata”, kako je već stajalo u zaglavlju trgovačkog pisma firme.

Fizički svijet, očito je, fenomenološki postaje sve beznačajniji i sve više suvišan. Gotovo svi fizički aspekti obuhvaćeni su procesima numeričke kodifikacije i perspektivama digitalizacije.

Od danas postaju ništavni svi organi stare države i okupatora. Cjelokupnu civilnu, sudsku i vojnu vlast preuzima narod, koju će u ime naroda, radi potreba Narodnooslobodilačke borbe, vršiti Odbor narodnog oslobođenja izabran voljom predstavnika naroda na Skupštini i odbori u opštinama i selima.

Divani se na seoskom šoru, mladi i stari na klupama śede,

kao na Okruglom filozofskom stolu, učinci životni treba da se srede.

Nekako na sredini ostatka nekadašnjeg glavnog varoškog parka i dan-danas se bijeli betonski krug, prečnika dvadesetosam metara, poput nekakvog začaranog i okamenjenog srebrnog jezerceta.

Mural sa likom legendarnog nikšićkog oriđinala Božidara Bota Nikolića, poklon prijatelja, sa tekstom jedinstvenog čuvara sjećanja na vrijedne ljude Nikšića Željka Rutovića.