BracodekanSavremena medicina je suviše važna da bi bila prepuštena sama sebi, zato su u borbi za život čovjeka medicina i moć ljekara podignuti visoko na pijedestal odgovornosti. Niko ne može osporiti doprinos medicine blagostanju čovjeka, spašavanju života i podizanju kvaliteta življenja. Zato postoje ljekari koji su prije svega humanisti, jer liječe ljude i pomažu im da riješe njihove zdravstvene probleme.

Lim cvijeceBio je među najčistijim rijekama u regionu, pa mu tok pretvorili u odvoz najraznovrsnijeg i najprljavijeg ljudskog otpada