Iz štampe je izašao 26. broj časopisa „Nova Sloboda“. Kao i u prethodnim brojevima, u rubrici Umjesto Uvodnika je objavljena zavičajna pjesma “Lim”, autora Marka Vešovića.

Predstavnici Nevladine organizacije „Spona“ uručili su donaciju u vidu knjiga Domu učenika i studenata u Beranama. Donaciju predstavlja 95. naslova, odnoso više od 100. primjeraka knjiga.

U petak je okončan je projekat “Tvoje pravo je zagarantovano!- Za efikasniju zaštitu ekonomskih interesa potrošača uz ojačan civilni sektor”. Istog dana je zatvoreno i Savjetovalište za potrošače, koje je u Beranama NVO “Spona” otvorila prošle godine. 

Iz štampe je izašao novi, 25. broj časopisa „Nova Sloboda“. I ovaj jubilarni broj, počinje rubrikom Umjesto Uvodnika, u kojem je zastupljena pjesma „Zavičaj“, autora Maksima Lutovca.

Iz štampe je izašao 23. broj časopisa „Nova Sloboda“. Sadržajno, ovaj broj je obogaćen prilozima iz nekih od susjednih, opština sjevernog regiona.

Pred čitaocima je novi, 24. broj časopisa „Nova Sloboda“. I ovaj broj, kao i brojni prije njega, počinje rubrikom Umjesto Uvodnika, u kojem je zastupljena pjesma „Ivangradski susreti“, čiji je autor Dušan Kostić.

Obilaskom Andrijevice, Berana i Bijelog Polja, razgovorom sa građanima i dodjelom edukativnog materijala o pravima potrošača, nevladine organizacije “Centar za zaštitu potrošača” (CEZAP) i “Spona” realizovale su aktivnost “Potrošački karavan”.