Izborom 68 članova novog saziva Opštinskog odbora, od kojih je 59 birano tajnim putem, dok je devet njih kooptirano po funkciji, završena je Deseta izborna konferencija OO Demokratske partije socijalista Berane. Za članove OO DPS Berane bilo je 115 kandidata.

Članovi novog saziva OO DPS Berane su: Adrović Alan, Adrović Alis, Arsović Bojana, Babić Mirjana, Barjaktarović Vojislav, Bogavac Vladimir, Boričić Rosa, Božović Vukadin, Bubanja Jelena, Butrić Duško, Čantrić Drago, Čantrić Obrad, Ćeman Haćim, Dabetić Budimir, Dabetić Vesko, Dašić Boris, Deletić Biljana, Delević Dragana, Dervišević Fahrudin, Došljak Draško, Đurašković Vladimir, Fatić Bogdan, Femić Veselinka, Golubović Milutin, Golubović      Vuka, Hadrović Osman, Hadrović Fahrudin, Isljami Afrim, Jočić      Radomir, Jokić Stefan, Joksimović Bogdan, Joksimović Željko, Jovančević Marina, Kožar Feho, Lakušić Nikola, Lalić Romana, Lekić Mladen, Mališić Dijana, Mihajlović Stefanija, Mijović Nataša, Milošević Nikola, Mirković Veljo, Mulić Ferid, Novalić Emira, Novović Vesna, Obradović Dragan, Radović Vlajko, Radunović Tanja, Raičević Ranko, Ramusović Reuf, Šćekić Branko, Šćekić Dalibor, Šćekić Miroljub, Šebek Ivan, Škrijelj Sadeta, Senić Marko, Senić Miroljub, Veljić Tatjana, Zejnilović Admir.

Članovi OO po funkciji su: Miro Nedić, Žarko Raičević, Lidija Kljajić, Branislav Jokić, Dejan Ćorac, Irvin Masličić, Andrijana Vučetić Obadović, Sandra Obradović i Jovana Došljak.

Treba reći da se Izborna konferencija sastojala iz dva dijela- radnog i svečanog. Svečanom dijelu su prisustvovali: Danijel Živković- predsjednik DPS, Aleksandar Bogdanović- generalni sekretar i Predrag Bošković- koordinator ispred Predsjedništva za Berane, ko i gosti: Ivan Radević (SNP), Milan Zečević (PES), Sabina Muratović (BS), Vladan Babović (SD), Marko Lalević (PzP), Mirko Pavićević (SDP), Milo Pajković (UCG).

Prisutnima se obratio Miro Nedić- predsjednik OO, uspješan rad je poželio predsjednik partije Danijel Živković, a ispred gostiju iz drugih političkih partija, člnove Konferencije je pozdravila Sabina Muratović.

S. R.