Ima tako ljudi koji su se srodili sa svojim gradom, njemu se iskreno predali, u njemu, tako reći za njega i sa njim žive. Boluju bolesti svoga grada, tražeći lijek i za sebe i za grad.

Svetislav Stijović ( 1952-2024 )

Rezultat  hladne elementarne analize nedvosmisleno nam danas govori  o temeljnoj krizi istine i njenoj sve ubrzanijoj relativizaciji. Radikalizaciji relativizacije. Kako političke, tako i sveopšte. I to tako na svim nivoima, ispod nivoa.

Autorskim tekstom oglasio se Asmir Pućurica- potpredsjednik Savjeta mladih DPS i odbornik te partije u SO Bijelo Polje. Dostavljeni tekst Espona integralno prenosi.

(1957 – 2024)

Nakon katastrofalne sezone, stanje u Fudbalskom klubu “Berane” može se opisati sa: Klub je zahvatio kancer i treba ga liječiti. A liječenje bolesti kakva je kancer, traži vrhunskog hirurga. I hitne, drastične mjere kako bi se obuzdala metastaza, koja predstavlja širenje malignog stanja iz jednog organa u drugi.

Šta treba napisati o lopovima, a da to bude nešto sasvim novo?