opstina zgrada400Učestvujući u javnoj raspravi koju je povodom razmatranja Predloga Odluke o budžetu Opštine Berane za 2019. godinu organizovala Opština Berane, Nevladina organizacija „Spona“ je dala je primjedbe na predloženi dokument, o kojima je navedeno da je predloženi Budžet potrošački, teško ostvariv i da lokalna uprava ima namjeru da tokom naredne godine nastavi sa zaduživanjem građana.

Ta NVO je Sekretarijatu za razvoj i finansije dostavila primjedbe i sugestije na Predlog Odluke o budžetu Opštine za 2019. godinu u kojima je navedeno da će se Opština i naredne godine dominantno finansirati iz transfera državnog Bužeta, mada je u odnosu na rebalans Budžeta za ovu godinu planirano manje sredstava iz Egalizacionog fonda za, skoro, million eura i kreditnim zduženjem koje je predviđeno u visini 3.500.000 eura, te da će izvorni prihodi Opštine iznositi manje od 50% Budžeta. Evidentno je i da se nastavlja sa uvećavanjem iznosa za zarade zaposlenih, što znači nastavljanjem zapošljavanja.

Pohvaljeno je povećanje ulaganja u kapitalne investicije, ali i ukazano da će se one finansirati iz kreditnog zaduženja, što, ako se uzmu u obzir već postojeća dugovanja, nije dobro.

Prema Predlogu Budžeta, navedeno je u primjedbama, samo u 2019. godini na račun kreditnih zaduženja i ostalih dugovanja Opština će morati da izdvoji preko 2.500.000 eura, odnosno za 700.000 eura više nego što je, prema rebalansu, bila obaveza u 2018. godini (1.829.048).

Elektronske novine Espona integralno objavljuju primjedbe i sugestije koje je u pisanoj formi Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj dostavila NVO „Spona“.

K. I.

 

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

Primjedbe i sugestije za javnu raspravu o Predlogu Odluke o Budžetu opštine Berane za 2019. godinu

Predlog Odluke o budžetu Opštine Berane za 2019. godinu je nerealan jer njegovo ostvarenje više zavisi od faktora na koje lokalna uprava ne može da utiče, već zavisi od drugih činilaca, a ne od realnih, izvornih prihoda.

Prema Nacrtu Budžeta opštine Berane, on će se i ove godine dominantno puniti iz donacija i transfera (4.120.000 eura) i Pozajmica i kredita (3.500.000) što čini skoro 60% planiranih sredstava.

Čak i ukoliko bude ostvaren u stopostotnom iznosu, on je koncipiran kao potrošački o čemu najbolje govori da bi i u tom slučaju deficit budžeta iznosio deset posto, ili u nominalnom iznosu 1.341.154. eura, što je za 400.000. eura više nego u Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Berane za 2018. godinu (rebalansu) (936.801).

U Primicima, u ekonomskoj klasifikaciji 71 „Tekući prihodi“ su planirani na 5.285.000 i uvećani su za oko 1.900.000 eura u odnosu na rebalans budžeta za 2018. godinu, ali nije jasno kako će se naplatiti za toliko uvećan iznos ako se privredna i ekonomska situacije u odnosu na 2018. godinu nije znatno popravila.

U ekonomskoj klasifikaciji 711 planirano je da porezi iznose 3.000.000 eura, što je za više od 100% u odnosu na rebalans budžeta za 2018. godinu (1.482.000), pa smatramo da su nerealno planirani.

U ekonomskoj klasifikaciji  7426 „Transferi od Egalizacionog fonda“ utvrđeni su na 3.520.000 eura i umanjeni su u odnosu na rebalans budžeta za 2018. godinu u iznosu od 955.000 eura. Šta je prouzrokovalo toliko planirani pad prihoda po ovom osnovu?

Kod Izdataka je evidentno povećanje izdvajanja za zarade, što govori o namjerama lokalne uprave da i dalje nastavi sa neracionalnim funkcionisanjem.

U ekonomskoj klasifikaciji 411 „Bruto zarade i doprinosi“ planirano je izdvajanje u iznosu 2.651.988, odnosno za 310.000 više nego u rebalansu budžeta za 2018. godinu (2.341.948), što predstavlja povećanje od blizu 15%.

Povećanje u skoro istom procentu je evidentno i u stavci 412 „Ostala lična primanja“ koja su planirana u iznosu 69.410 eura u odnosu na 51.200 koliko je bilo u rebalansu budžeta za 2018. godinu.

Pozitivno je što će subvencije biti uvećane za 35%, sa 65.000 (rebalans za 2018) na 100.000 (Nacrt Budžeta za 2019).

„Sredstva za tehnološke viškove“, u ekonomskoj klasifikaciji 422, su predviđena u iznosu 130.000 eura, što je zanemarljivo i jasno je da lokalna uprava ne planira da sprovodi najavljenu racionalizaciju, već dalje zapošljavanje.

U ekonomskoj klasifikaciji „Transferi instituacijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru“ planirano je 420.000 eura manje (2.596.000) u odnosu na rebalans budžeta za 2018. godinu (3.020.450).

U ekonomskoj klasifikaciji 43199 za „Polimski muzej“ je planirano 80.000 eura manje nego rebalansom budžeta za 2018 (260.000- 180.000 eura), u klasifikaciji 43195 umanjuju se sredstva za „Centar za kulturu“ (255.000-240.000), a drastično umanjenje je predviđeno za Radio Berane kojem su u ekonomskoj klasifikaciji 43263 predviđeni transferi od 100.000 eura  što je za 50.000 manje (33%) u odnosu na rebalans budžeta za 2018. godinu.

U ekonomskoj klasifikaciji 43261 za „Komunalno preduzeće“ su predviđeni transferi u iznosu 250.000 eura što predstavlja umanjenje od 80.000 eura u odnosu na rebalans za 2018. godinu (330.000), čime se preduzeće dovodi u još težu situaciju.

U ekonomskoj klasifikaciji 43265 transferi prema Agenciji za izgradnju i razvoj Berana predviđeni su u iznosu 700.000 eura, što je manje za 150.000 u odnosu na rebalans za 2018. godinu (850.000).

Dobru stvar u Nacrtu budžeta predstavlja ekonomska klasifikacija 44 gdje su izdvajanja za „Kapitalne investicije“ utvrđena u iznosu 4.520.300 eura, ali je loše što će se one finansirati daljim zaduživanjem Opštine koje je u ekonomskoj klasifikaciji 75 „Pozajmice i krediti“ utvrđeno na 3.500.000 eura.

Neracionalno funkcionisanje lokalne uprave  i prezaduženost vidi se u ekonomskoj klasifikaciji 46 „ Otplata dugova“, koja su za 2019. godinu predviđena u iznosu 2.543.846 eura, odnosno za 714.798. Eura više nego što je to bio slučaj sa rebalansom budžeta za 2018. godinu.

 

 

NVO:

Objavljeno: 30/11/2017
ismet-krcic-dobitnik-priznanja-ivangradJedan od legendarnih izvođača crnogorskih narodnih pjesama, Ismet Krcić izabran je za ličnost godine iz oblasti kulture u Beranama za 2017. godinu, jednoglasno je ...
eSpona
Objavljeno: 20/11/2017
nvo-spona-poziv-za-prijavljivanje-na-obuku-tv-snimatelja-i-montazeraNevladina organizacija “Spona” iz Berana poziva zainteresovane građane, prije svega mlade, da se prijave na obuku za TV snimatelje i montažere. Obuka traje sedam ...
eSpona
Objavljeno: 02/11/2017
spona-zapocela-realizaciju-projekta-otvorena-televizijaPotpisivanjem Ugovora sa nosiocem projekta, Medijskim straživačkim centrom (MIC) iz Niša, te odabirom urednika, novinara i lokalnog instruktora, Nevladina ...
eSpona
Objavljeno: 14/10/2017
nvo-spona-je-partner-na-realizaciji-evropskog-projekta-otvorena-televizijaNevladina organizacija “Spona” iz Berana realizovaće u narednih 11 mjeseci projekat pod nazivom “Otvorena televizija” (OTV). Projekat se realizuje u saradnji sa ...
eSpona
Objavljeno: 06/07/2017
pocinje-realizacija-projekta-berane-jedan-od-centara-crnogorske-diplomatijeNevladina organizacija „Spona“ iz Berana započinje realizaciju projekta „Berane, jedan od centara crnogorske diplomatije“. Do realizacije projekta ...
eSpona
Objavljeno: 14/06/2017
predstavnici-spone-pozvani-na-prijem-ambasade-republike-slovenijeAmbasador Republike Slovenije u Crnoj Gori, Mitja Močnik, uputio je poziv za prijem predstavnicima  Nevladine organizacije „Spona“ iz Berana. Prijem se ...
eSpona
Objavljeno: 06/06/2017
spona-pozvana-na-svecani-prijem-povodom-punopravnog-clanstva-crne-gore-u-natoPredsjednik Skupštine Crne Gore, Ivan Brajović, uputio je poziv predstavnicima Nevladine organizacije „Spona“ iz Berana na svečani prijem koji se organizuje povodom ...
eSpona
Objavljeno: 02/05/2017
medijima-i-medijskim-poslenicima-nvo-spona-cestita-svjetski-dan-slobode-medijaPovodom trećeg maja, Svjetskog dana slobode medija, Nevladina organizacija „Spona“ upućuje čestitke svim medijima i medijskim poslenicima u Crnoj Gori sa željom da ...
eSpona
Objavljeno: 20/12/2016
okoncan-projekat-uzivaj-u-zivotu-a-ne-u-alkoholuUručivanjem diploma - sertifikata za 30 volontera o štetnosti alkoholizma i zatvaranjem Savjetovališta za borbu protiv alkoholizma, koje je otvoreno krajem prošle ...
eSpona
Objavljeno: 13/12/2016
spona-medu-osnivacima-mreze-za-zastitu-potrosacaMreža za zaštitu prava potrošača formirana je juče potpisivanjem Memoranduma o saradnji 13 nevladinih organizacija, koje će, građanima čija su prava ugrožena u toj ...
eSpona
Objavljeno: 08/09/2016
spona-pronaci-i-kazniti-vinovnika-napada-na-tv-pink-mPovodom sinoćnjeg napada na prostorije TV Pink M Nevladina organizacija Spona iz Berana najoštrije osuđuje taj varvarski čin i traži od nadležnih državnih organa da ...
eSpona
Objavljeno: 21/07/2016
beranske-nvo-imale-sastanak-sa-ambasadorom-alziraPredsjednik Udruženja građana “Beranda”, Adem Ado Softić i Saša Radunović - izvršni direktor NVO Spona, imali su sastanak sa Njegovovom ekselencijom Abdelhamid ...
eSpona
Objavljeno: 21/06/2016
predstavnici-spone-pozvani-na-proslavu-dana-drzavnosti-slovenijePovodom praznika, Dana državnosti i obilježavanja 25 godina nezavisnosti Republike Slovenije, predstavnici Nevladine organizacije “Spona” iz Berana pozvani su na ...
eSpona
Objavljeno: 20/04/2016
zavrsen-projekat-gdje-smo-stigli-sa-dekadom-romaPrezentacijom realizovanih aktivnosti i razmatranjem dobijenih socioloških podataka, Nevladina organizacija “Spona” je okončala Projekat “Gdje smo stigli sa Dekadom ...
eSpona
Objavljeno: 11/03/2016
spona-pozvana-na-okrugli-sto-o-perspektivi-vojske-crne-gorePredstavnici Nevladine organizacije „Spona“ iz Berana pozvani su da učestvuju na okruglom stolu pod nazivom „Perspektiva Vojske Crne Gore kao članice NATO“. Okrugli ...
eSpona
Objavljeno: 28/02/2016
nvo-spona-apeluje-na-ministarstvo-finansija-da-izade-u-susret-zahtjevu-opstine-beraneNa sastanku Upravnog odbora Nevladine organizacije Spona održanom u nedjelju, 28. februara, zaključeno je da se podrži upućeni zahtjev Opštine Berane prema ...
eSpona
Objavljeno: 27/01/2016
uruceno-priznanje-ivangrad-gojku-kastratovicuPriznanje „Ivangrad“ uručeno je sinoć režiseru Gojku Kastratoviću, ovogodišnjem dobitniku tog priznanja koje je ustanovila Nevladina organizacija Spona iz Berana, a ...
eSpona
Objavljeno: 25/01/2016
sjutra-svecano-urucivanje-priznanja-ivangradSvečano uručenje Priznanja „Ivangrad“ našem poznatom režiseru Gojku Kastratoviću obaviće se sjutra, u 18 časova, u Kongresnoj sali Klinike „Stupovi“, u Beranama. ...
eSpona
Objavljeno: 30/12/2015
gojko-kastratovic-dobitnik-priznanja-ivangradReditelj Gojko Kastratović ličnost je godine iz oblasti kulture u Beranama za 2015. godinu, odlučio je petočlani žiri koji su sačinjavali predstavnici Nevladine ...
eSpona
Objavljeno: 22/12/2015
spona-zapocela-sa-novim-projektom-u-borbi-protiv-bolesti-zavisnostiNevladina organizacija „Spona“ iz Berana započela je realizaciju projekta „Uživaj u životu a ne u alkoholu“. Do započinjanja projekta je došlo nakon potpisivanja ...
eSpona
Objavljeno: 18/10/2015
gdje-smo-stigli-sa-dekadom-romaGrađani koji pripadaju romskoj populaciji, a koji se izjašnjavaju kao Romi, Egipćani i Aškalije (REA) i na kraju „Dekade Roma“ predstavljaju najranjiviju nacionalnu ...
eSpona
Objavljeno: 17/10/2015
nvo-spona-osuduje-hapsenje-novinara-dana-i-portala-in4sPovodom hapšenja i privođenja u Centar bezbjednosti Podgorica Dražena Živkovića - novinara Dnevnog lista Dan i Gojka Raičevića - urednika portal IN4S, te, kako je ...
eSpona
Objavljeno: 06/10/2015
mreza-nvo-a-sa-sjevera-koje-podrzavaju-clanstvo-crne-gore-u-nato-dobila-novog-clanaPotpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji sa NVO „Dar“ iz Berana predstavlja temu saopštenja NVO Spona. Saopštenje za javnost te NVO prenosimo ...
eSpona
Objavljeno: 07/09/2015
nvo-spona-okoncala-projekat-nazdravi-zivotom-umjesto-alkoholomPrezentacijom realizovanih aktivnosti, podsjećanjem na razmijenjena iskustva i razmatranjem ankete, Nevladina organizacija “Spona” okončala je realizaciju projekta ...
eSpona
Objavljeno: 01/08/2015
visokoobrazovni-sistem-na-sjeveru-crne-gore-treba-ocuvati-i-unaprijeditiPovodom najave zatvaranja pojedinih fakultetskih jedinica i neizvjesnog funkcionisanja svih visokoškolskih ustanova na području sjevera Crne Gore, saopštenjem ...
eSpona
Objavljeno: 28/07/2015
info-punkt-o-euroatlantskim-integracijama-u-beranama-posjetilo-3-000-gradanaU četvrtak, 23. jula, Info punkt o euroatlantskim integracijama na sjevero-istoku Crne Gore, koji je 2011. godine otvoren u Beranama posjetio je 3.000-ti građanin. ...
eSpona
Objavljeno: 03/07/2015
sponi-upucen-poziv-za-ucesce-na-konferenciji-o-perspektivi-zapadnog-balkanaPredstavnici Nevladine organizacije „Spona“ iz Berana pozvani su da učestvuju na Konferenciju „Dejton i region - 20 godina kasnije - perspektive Zapadnog Balkana“, ...
eSpona
Objavljeno: 30/06/2015
odrzana-panel-diskusija-kuda-ide-beranski-sportPresjek postojećeg stanja i dati predlozi šta je prioritet za dalji razvoj beranskog sporta obilježili su panel diskusiju „Kuda ide beranski sport“. Pored ...
eSpona
Objavljeno: 01/04/2015
nvo-spona-radionice-o-borbi-protiv-alkoholizmaU okviru projekta „Nazdravi životom umjesto alkoholom", Nevladina organizacija “Spona” organizovala je novo predavanje - radionicu, osmu po redu. Radionici je ...
eSpona
Objavljeno: 03/03/2015
predstavnici-spone-na-sastanku-sa-lari-vokeromPredstavnici nevladine organizacije „Spona“ iz Berana pozvani su na sastanak sa Lari Vokerom - saradnikom Direktorata za političke odnose i sigurnosno ...
eSpona
Objavljeno: 23/02/2015
info-punkt-o-euroatlantskim-integracijama-u-beranama-nastavlja-aktivnostiNevladina organizacija „Spona“ iz Berana nastavlja i ove godine sa aktivnostima na projektu „Info punkt o euroatlantskim integracijama na sjevero - istoku Crne ...
eSpona
Objavljeno: 26/01/2015
spona-pozvana-na-svecanost-ambasade-madarskePredstavnici Nevladine organizacije „Spona“ iz Berana prisustvovaće svečanosti obilježavanja preuzimanja dužnosti NATO kontakt ambasade u Crnoj Gori koju će u ...
eSpona
Objavljeno: 12/12/2014
uspjesno-zavrsen-projekat-mladi-u-euroatlanskom-dijaloguDodjelom diploma - sertifikata za 60 mladih iz Berana i Bara koja je danas obavljena u Info punktu o euroatlantsim integracijama, u Podgorici, završen je ...
eSpona
Objavljeno: 11/12/2014
u-podgorici-urucivanje-sertifikata-za-projekat-mladi-u-euroatlantskom-dijaloguU petak, 12. decembra sa početkom u 11 sati, u prostorijama NATO Info centra u Podgorici, u organizaciji nevladinih organizacija “Novi Horizont” iz Ulcinja i ...
eSpona
Objavljeno: 05/12/2014
odrzan-info-dan-o-euroatlantskim-integracijama-u-bijelom-poljuDebata članova formiranog Tima građana obilježila je Info dan o eventualnom članstvu Crne Gore u NATO savezu koji je danas održan u Bijelom Polju. ...
eSpona
Objavljeno: 26/11/2014
bijelo-polje-nvo-spona-i-novi-horizonti-okupili-60-mladih-sa-sjevera-i-jugaTrideset mladih iz Bara boravili su u u Bijelom Polju i bili gosti vršnjaka iz tog grada. U najveći grad na sjeveru države putovali su učenici ...
eSpona
Objavljeno: 24/11/2014
pljevlja-odrzan-info-dan-o-euroatlantskim-integracijamaPodjela flajera i debata članova formiranog Tima građana obilježili su Info dan o eventualnom članastvu Crne Gore u NATO savezu koji je danas ...
eSpona
Objavljeno: 30/10/2014
berane-odrzan-info-dan-o-euroatlantskim-integracijamaPodjela flajera i debata članova formiranog Tima građana obilježili su prvu Info dan o eventualnom članastvu Crne Gore u NATO savezu koji je održan u Beranama. ...
eSpona
Objavljeno: 29/10/2014
u-beranama-info-dan-o-clanstvu-u-natoU četvrtak, 30. oktobra, sa početkom u 13 časova, u zgradi beranskog Polimskog muzeja održaće se „Info dan“ posvećen podizanju svijesti,  gajenju tolerancije i ...
eSpona
Objavljeno: 17/10/2014
odrzan-radni-sastanak-tima-za-odgovoran-i-otvoren-nato-izborU okviru realizacije projekta “Odgovoran, transparentan i otvoren izbor - NATO izbor”, čija je realizacija započeta prvog septembra, u Beranama su boravili dr sci. ...
eSpona
Objavljeno: 01/09/2014
zapocela-realizacija-projekta-mladi-u-euro-atlantskom-dijaloguNevladina organizacija „Spona“ iz Berana započela je realizaciju projekta „Mladi u euro - atlantskom dijalogu (Youth in euro - atlantic dialogue). Projekat će se ...
eSpona
Objavljeno: 26/08/2014
nastaviti-sa-reformama-i-nakon-samita-u-velsuDa bi neka država postala članica NATO-a, mora da bude posvećena ispunjavanju uslova koji se traže od nje da bi bila članica Saveza i da svaka od članica podrži ...
eSpona
Objavljeno: 25/08/2014
spona-u-andrijevici-o-samitu-u-velsuU okviru projekta “Članstvo u NATO, izazovi i potreba” (Membership in NATO, challenges and need) NVO “Spona” u utorak, 26. avgusta organizuje tribinu građana ...
eSpona
Objavljeno: 18/08/2014
u-nato-u-se-sve-odluke-donose-konsenzusomPolitičke konsultacije su obaveza prije svakog donošenja odluka NATO-a, a svaka odluka koja se donese mora biti izglasana jednoglasno, od svih 28 članica, čulo se ...
eSpona
Objavljeno: 17/08/2014
o-funkcionisanju-nato-a-na-tribini-u-rozajamaU okviru projekta “Članstvo u NATO, izazovi i potreba” (Membership in NATO, challenges and need) NVO “Spona” u ponedjeljak, 18. avgusta organizuje tribinu građana u ...
eSpona
Objavljeno: 12/07/2014
petnjicani-saglasni-sa-punopravnim-clanstvom-crne-gore-u-natoCrna Gora treba da bude punopravni član NATO-a mišljenje je učesnika tribine u Petnjici. To su istakli svi učesnici, kako predstavnici političkih partija u toj ...
eSpona
Objavljeno: 10/07/2014
tribina-nato-potreba-ili-avantura-u-petnjiciU okviru projekta “Članstvo u NATO, izazovi i potreba” (Membership in NATO, challenges and need) NVO “Spona” u petak, 11. jula organizuje tribinu građana u ...
eSpona
Objavljeno: 04/07/2014
u-nato-samo-zbog-sopstvenih-drzavnih-interesaDešavanja tokom događaja poznatih kao „Arapsko proljeće“ pokazala su kako NATO savez funkcioniše, kako donosi odluke i postupa u skladu sa njima i da je to jedini ...
eSpona
Objavljeno: 02/07/2014
u-plavu-tribina-o-arapskom-proljecuU okviru projekta “Članstvo u NATO, izazovi i potreba” (Membership in NATO, challenges and need) NVO “Spona” u četvrtak, trećeg jula, organizuje tribinu građana u ...
eSpona
Objavljeno: 01/07/2014
cedem-i-spona-realizuju-projekat-potreba-transparentnog-informisanja-o-natoCentar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Nevladina organizacija „Spona“ iz Berana realizovaće projekat „Potreba o transparentnom informisanju o izboru NATO“ ...
eSpona

Preporučujemo knjigu:

 

Zeljko Rutovic Postmediji knjiga