NVOSpona logoNa Redovnoj izbornoj skupštini Nevladine organizacije „Spona“ izabran je novi Upravni odbor (UO) i predsjednik Skupštine, dok je dosadašnji izvršni direktor dobio novi mandat. Osim toga, Skupština je usvojila Izvještaj o radu u prethodnom periodu kao i Plan i program rada za 2019. godinu.

Odlukom Skupštine, novi tročlani UO NVO Spona čine: doc. dr. Velibor Spalević (Univerzitet Crne Gore), dr Radenko Šćekić (Istorijski institut CG), doc. dr Marijan Premović (Univerzitet CG). Novi predsjednik Skupštine je mr. Amer Ramusović (Fond zdravstva), koji je u prethodnom periodu bio član UO „Spone“, dok će Saša Radunović - dosadašnji izvršni direktor NVO, tu funkciju obavljati i u narednom četvorogodišnjem periodu.

Na Dnevnom redu Skupštine bilo je pet tačaka: Izvještaj o radu u prethodnom periodu; Izbor članova Upravnog odbora u periodu 2019-2023. godine; Izbor izvršnog direktora NVO za period 2019-2023. godine; Izbor predsjednika Skupštine za period 2019-2023. godine; Plan i program rada za 2019. godinu.

Podnoseći Izvještaj o radu u prethodnom periodu, Radunović je istakao da su neki od programskih ciljeva NVO već realizovani, naglašavajući da je Crna Gora postala članica NATO saveza, a da je Spona predstavljala jednu od tri vodeće NVO u Crnoj Gori koja se bavila tim pitanjem.

Istakao je i da je u periodu 2014-2018. godine “Spona” realizovala devet projekata, koje su putem konkursa finansirali brojni donatori od Evropske unije do Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, a da projekat Elektronskih novina Espona finansira “Spona”. Kako je podsjetio, shodno Odluci UO “Spona”, u prethodne četiri godine dodijeljene su i dvije nagrade iz oblasti kulture- Priznanje “Ivangrad”, nakon čega je Izvještaj usvojen jednoglasnom odlukom prisutnih članova.

Razmatrajući Plan i program rada u 2019. godini, Skupština je, pored ostalog, usvojila Izmjenu odluke o izboru članova žirija za dodjelu Priznanja “Ivangrad”, kojom je predviđeno “da članovi žirija mogu biti samo članovi NVO “Spona”, koja je 2013. godine i ustanovila tu nagradu. Time je izmijenjena Odluka iz 2013-te, kojom je bilo propisano da “pored članova Spone članstvo u žiriju, po automatizmu,pripada i prethodnim dobitnicima”.  Na predlog izvršnog direktora, Skupština je prihvatila i Aneks kojim je prihvaćeno da, ipak, “na predlog članova UO ili izvršnog direktora, u svakom budućem izboru, po jedan član žirija može biti prethodni dobitnik priznanja, koji učestvuje u izboru umjesto predlagača”.

K. I.

 

Novi članovi UO NVO “Spona”

Doc. dr Velibor Spalević je rođen 1. jula 1970. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.  Diplomorao je juna 1995. na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu - Odsjek za melioracije zemljišta, kada je upisao i postdiplomske studije. Doktorsku disertaciju iz oblasti nauke o zemljištu i fizičko-geografskih istraživanja Polimlja odbranio je jula 2011. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, te na taj način stekao zvanje doktora nauka. U više navrata boravio je na kraćim i dužim stručnim usavršavanjima u inostranstvu iz oblasti nauke o zemljištu, geoinformatike, menadžmenta i zaštite životne srednine, projektnog menadžmenta, među kojima su najvažniji: Maroko, Slovenija, Austrija, Izrael, Italija,Belgija

Spalević je radni odnos zasnovao septembra 1995. godine u Opštine Berane, da bi na predlog tadašnjeg Sektora za nauku Crne Gore, novembra iste godine prešao na Biotehnički institut Univerziteta Crne Gore, gdje je 1999. izabran u zvanje viši istraživač.  Od jula 2001. radio je kao pomoćnik šefa kancelarije Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR) i Senior Task Manager Evropske agencije za rekonstrukciju (EAR); rukovodeći projektima Evropske komisije, implementiranih u Crnoj Gori, a dio projekata i u Srbiji. Septembra 2008. godine prelazi u Delegaciju Evropske komisije, gdje je zadržao isti portfolio kao i na prethodnoj poziciji.

U periodu angažovanja u EAR rukovodio je sa 105 međunarodnih projekata finansiranih od strane EU, sa godišnjim fondovima od tri do 18 miliona eura.

Na predlog Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, odlukom Komisije za sticanje naučnih zvanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Spalević je 2011. godine stekao naučno zvanje naučni saradnik za oblast melioracija zemljišta.

Od septembra 2014. do oktobra 2015. godine radio je kao vodeći istraživač na Institutu za šumarstvo Crne Gore, a obavljao je i funkciju predsjednika borda direktora istog Instituta (2014–2016). Od februara 2016. godine do prelaska na Univerzite Crne Gore bio je direktor tima međunarodne organizacije IFAD u Crnoj Gori koji implementira set projekata iz programa Uspostavljanja klastera i transformacije ruralnih područja Crne Gore vrjednog 13.6 miliona dolara. Od januara 2018. godine stalno je zaposlen kao predavač na Odsjeku za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Spalević  je jedan od osnivača i urednik časopisa “Agrofor international jurnal”, glavni i odgovorni urednik časopisa “Poljoprivreda i šumarstvo”, član je Redakcije časopisa “Tokovi” i saranik više međunarodnih naučnih časopisa iz Evrope i svijeta.  

Istraživač je sa preko 230 naučnih rezultata publikovanih u brojnim naučnim časopisima.

Dr Radenko Šćekić je rođen 20. septembra 1978.  u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu na taj način što je sedmi i osmi razred završio u toku jedne godine. U tom gradu je završio i srednju.

Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću upisao je 1997. godine upisao je Odsjek istorija i geografija, koji je 2001. godine, kao prvi u generaciji, stekao fakultetsku diplomu profesora istorije i geografije.

Potom je upisao uporedo dvoje magistarskih studija na kojima do sredine 2005 godine uspijeva da položi sve ispite, kao i postdiplomske Evropske i Jugoistočnoevropske studije Centra međunarodnih studija Univerziteta Crne Gore, koje su, kao multidisciplinarne studije, bile sastavljene iz oblasti: Politike, Prava, Evropskih integracija, Ekonomije, Istorije. Na pomenutim studijama je pristupio izradi rada „Razvoj i sredstva političke propagande“ koji je odbranio sa ocjenom „A“ u novembru 2006. na Fakultetu političkih nauka u Podgorici pred komisijom u sastavu: prof. dr Vladimir Goati, prof. dr Milan Popović, prof. dr Veselin Pavićević.

Decembra 2010. godine odbranio je doktorat sa ocjenom „A“, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu pred komisijom:  prof. dr Zoran Slavujević, prof. dr Čedomir Čupić, prof. dr Ratko Božović na temu „Politička propaganda u Crnoj Gori u poslednjoj deceniji XX vijeka“. Novembra 2011. odlukom Senata UCG izabran u zvanje naučnog saradnika (docenta).

U periodu 2006–2008. godine,  kao stipendista Ministarstva za šolstvo, nauku i tehnologiju Republike Slovenijem na poziv prof. dr Josipa Rastka Močnika, Šćekić je boravio na Fakultetu za družbene vede u Ljubljani, na preddoktorskim istraživanjima iz oblasti političkog marketinga i medija i političke psihologije, a 2010. godine je pozvan od prof. dr Stjepana Matkovića da u trajanju od mjesec dana istražuje u Hrvatskom institutu za povijest i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

Studijski i istraživački boravio je u Holandiji i Njemačkoj. Od strane Basileus EU (Gent), odobreno mu je post-doktorsko istraživanje na teritoriji EU, iz oblasti spin-doktoringa, političke propagande i političke psihologije.

U periodu 2005-2009. godine obavljao je dužnost sekretara Redakcije naučnog časopisa “Istorijski zapisi”, a 2009. godine je izabran na mjesto sekretara za Crnu Goru Association Internationale D etudes du Sud-Est Europeen iz Pariza.

Član je Izdavačkog savjeta časopisa „Medijski dijalozi“ i član Strukovnog vijeća društvenih nauka Univerziteta Crne Gore.

Odlukom Senata UCG od 8. maja 2018, izabran je u naučno zvanje Višeg naučnog saradnika (Vanredni profesor).

Šćekić je i autor i promoter projekta “Crtice iz istorije Crne Gore na Brajevom pismu”, Resursnog centra u Podgorici, član Redakcije naučnih časopisa Istorijski zapisi I Ekonomski eseji, član Savjetodavnog odbora u naučnom časopisu: Historian's View (HV) – International Journal of Historians View – Turska i član Redakcije časopisa Medijski dijalozi.

Do sada je objavio više od 100 naučnih radova, kao i 48 Prikaza koji su objavljeni u domaćim i evropskim medijima. 

Doc. dr Marijan Premović je rođen 4. maja 1983. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a 2006. godine je diplomirao istoriju na Filozofskom fаkultetu Univerzitetа u Nišu.

Iste godine je upisao postdiplomske studije na Filozofskom fаkultetu Univerzitetа u Istočnom Sаrаjevu, pod mentorstvom prof. dr Andrije Veselinovićа, gdje je 2010. godine mаgistrirаo temom “Župа Budimljа u srednjem veku”.

Premović je doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine, sa temom: “Srednje i Donje Polimlje i Gornje Podrinje u srednjem veku”, čime je postao najmlađi doktor istorijskih nauka u Crnoj Gori.

U julu 2012. godine završio Petu međunarodnu ljetnju školu za mlade diplomate „Vojvoda Gavro Vuković“.

Premović je 2011. godine izabran za saradnika u nastavi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, nа predmetimа: Istorijа Bаlkаnа u srednjem vijeku I i II, Opštа istorijа srednjeg vijekа i Istorijа Vizаntije. 

Odlukom Senata Univerziteta Crne Gore, u junu 2015. godine, izabran je u akademsko zvanje docenta na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na predmetima: Istorija Balkana u srednjem vijeku I, Istorija Balkana u srednjem vijeku II, Opšta istorija srednjeg vijeka (Istorija Vizantije).

Kao istraživač, Premović je učestvovao u više međunarodnih naučnih projekata, a član je i Savjetodavnog odbora u časopisima “Historian s View (HV)- International journal of Historians View i Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBID).

Učesnik je brojnih naučnih skupova, tribina, okruglih stolova i promocija knjiga, kako u Crnoj Gori, tako i u Evropi.

K. I.

 

 

NVO:

Objavljeno: 30/11/2017
ismet-krcic-dobitnik-priznanja-ivangradJedan od legendarnih izvođača crnogorskih narodnih pjesama, Ismet Krcić izabran je za ličnost godine iz oblasti kulture u Beranama za 2017. godinu, jednoglasno je ...
eSpona
Objavljeno: 20/11/2017
nvo-spona-poziv-za-prijavljivanje-na-obuku-tv-snimatelja-i-montazeraNevladina organizacija “Spona” iz Berana poziva zainteresovane građane, prije svega mlade, da se prijave na obuku za TV snimatelje i montažere. Obuka traje sedam ...
eSpona
Objavljeno: 02/11/2017
spona-zapocela-realizaciju-projekta-otvorena-televizijaPotpisivanjem Ugovora sa nosiocem projekta, Medijskim straživačkim centrom (MIC) iz Niša, te odabirom urednika, novinara i lokalnog instruktora, Nevladina ...
eSpona
Objavljeno: 14/10/2017
nvo-spona-je-partner-na-realizaciji-evropskog-projekta-otvorena-televizijaNevladina organizacija “Spona” iz Berana realizovaće u narednih 11 mjeseci projekat pod nazivom “Otvorena televizija” (OTV). Projekat se realizuje u saradnji sa ...
eSpona
Objavljeno: 06/07/2017
pocinje-realizacija-projekta-berane-jedan-od-centara-crnogorske-diplomatijeNevladina organizacija „Spona“ iz Berana započinje realizaciju projekta „Berane, jedan od centara crnogorske diplomatije“. Do realizacije projekta ...
eSpona
Objavljeno: 14/06/2017
predstavnici-spone-pozvani-na-prijem-ambasade-republike-slovenijeAmbasador Republike Slovenije u Crnoj Gori, Mitja Močnik, uputio je poziv za prijem predstavnicima  Nevladine organizacije „Spona“ iz Berana. Prijem se ...
eSpona
Objavljeno: 06/06/2017
spona-pozvana-na-svecani-prijem-povodom-punopravnog-clanstva-crne-gore-u-natoPredsjednik Skupštine Crne Gore, Ivan Brajović, uputio je poziv predstavnicima Nevladine organizacije „Spona“ iz Berana na svečani prijem koji se organizuje povodom ...
eSpona
Objavljeno: 02/05/2017
medijima-i-medijskim-poslenicima-nvo-spona-cestita-svjetski-dan-slobode-medijaPovodom trećeg maja, Svjetskog dana slobode medija, Nevladina organizacija „Spona“ upućuje čestitke svim medijima i medijskim poslenicima u Crnoj Gori sa željom da ...
eSpona
Objavljeno: 20/12/2016
okoncan-projekat-uzivaj-u-zivotu-a-ne-u-alkoholuUručivanjem diploma - sertifikata za 30 volontera o štetnosti alkoholizma i zatvaranjem Savjetovališta za borbu protiv alkoholizma, koje je otvoreno krajem prošle ...
eSpona
Objavljeno: 13/12/2016
spona-medu-osnivacima-mreze-za-zastitu-potrosacaMreža za zaštitu prava potrošača formirana je juče potpisivanjem Memoranduma o saradnji 13 nevladinih organizacija, koje će, građanima čija su prava ugrožena u toj ...
eSpona
Objavljeno: 08/09/2016
spona-pronaci-i-kazniti-vinovnika-napada-na-tv-pink-mPovodom sinoćnjeg napada na prostorije TV Pink M Nevladina organizacija Spona iz Berana najoštrije osuđuje taj varvarski čin i traži od nadležnih državnih organa da ...
eSpona
Objavljeno: 21/07/2016
beranske-nvo-imale-sastanak-sa-ambasadorom-alziraPredsjednik Udruženja građana “Beranda”, Adem Ado Softić i Saša Radunović - izvršni direktor NVO Spona, imali su sastanak sa Njegovovom ekselencijom Abdelhamid ...
eSpona
Objavljeno: 21/06/2016
predstavnici-spone-pozvani-na-proslavu-dana-drzavnosti-slovenijePovodom praznika, Dana državnosti i obilježavanja 25 godina nezavisnosti Republike Slovenije, predstavnici Nevladine organizacije “Spona” iz Berana pozvani su na ...
eSpona
Objavljeno: 20/04/2016
zavrsen-projekat-gdje-smo-stigli-sa-dekadom-romaPrezentacijom realizovanih aktivnosti i razmatranjem dobijenih socioloških podataka, Nevladina organizacija “Spona” je okončala Projekat “Gdje smo stigli sa Dekadom ...
eSpona
Objavljeno: 11/03/2016
spona-pozvana-na-okrugli-sto-o-perspektivi-vojske-crne-gorePredstavnici Nevladine organizacije „Spona“ iz Berana pozvani su da učestvuju na okruglom stolu pod nazivom „Perspektiva Vojske Crne Gore kao članice NATO“. Okrugli ...
eSpona
Objavljeno: 28/02/2016
nvo-spona-apeluje-na-ministarstvo-finansija-da-izade-u-susret-zahtjevu-opstine-beraneNa sastanku Upravnog odbora Nevladine organizacije Spona održanom u nedjelju, 28. februara, zaključeno je da se podrži upućeni zahtjev Opštine Berane prema ...
eSpona
Objavljeno: 27/01/2016
uruceno-priznanje-ivangrad-gojku-kastratovicuPriznanje „Ivangrad“ uručeno je sinoć režiseru Gojku Kastratoviću, ovogodišnjem dobitniku tog priznanja koje je ustanovila Nevladina organizacija Spona iz Berana, a ...
eSpona
Objavljeno: 25/01/2016
sjutra-svecano-urucivanje-priznanja-ivangradSvečano uručenje Priznanja „Ivangrad“ našem poznatom režiseru Gojku Kastratoviću obaviće se sjutra, u 18 časova, u Kongresnoj sali Klinike „Stupovi“, u Beranama. ...
eSpona
Objavljeno: 30/12/2015
gojko-kastratovic-dobitnik-priznanja-ivangradReditelj Gojko Kastratović ličnost je godine iz oblasti kulture u Beranama za 2015. godinu, odlučio je petočlani žiri koji su sačinjavali predstavnici Nevladine ...
eSpona
Objavljeno: 22/12/2015
spona-zapocela-sa-novim-projektom-u-borbi-protiv-bolesti-zavisnostiNevladina organizacija „Spona“ iz Berana započela je realizaciju projekta „Uživaj u životu a ne u alkoholu“. Do započinjanja projekta je došlo nakon potpisivanja ...
eSpona
Objavljeno: 18/10/2015
gdje-smo-stigli-sa-dekadom-romaGrađani koji pripadaju romskoj populaciji, a koji se izjašnjavaju kao Romi, Egipćani i Aškalije (REA) i na kraju „Dekade Roma“ predstavljaju najranjiviju nacionalnu ...
eSpona
Objavljeno: 17/10/2015
nvo-spona-osuduje-hapsenje-novinara-dana-i-portala-in4sPovodom hapšenja i privođenja u Centar bezbjednosti Podgorica Dražena Živkovića - novinara Dnevnog lista Dan i Gojka Raičevića - urednika portal IN4S, te, kako je ...
eSpona
Objavljeno: 06/10/2015
mreza-nvo-a-sa-sjevera-koje-podrzavaju-clanstvo-crne-gore-u-nato-dobila-novog-clanaPotpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji sa NVO „Dar“ iz Berana predstavlja temu saopštenja NVO Spona. Saopštenje za javnost te NVO prenosimo ...
eSpona
Objavljeno: 07/09/2015
nvo-spona-okoncala-projekat-nazdravi-zivotom-umjesto-alkoholomPrezentacijom realizovanih aktivnosti, podsjećanjem na razmijenjena iskustva i razmatranjem ankete, Nevladina organizacija “Spona” okončala je realizaciju projekta ...
eSpona
Objavljeno: 01/08/2015
visokoobrazovni-sistem-na-sjeveru-crne-gore-treba-ocuvati-i-unaprijeditiPovodom najave zatvaranja pojedinih fakultetskih jedinica i neizvjesnog funkcionisanja svih visokoškolskih ustanova na području sjevera Crne Gore, saopštenjem ...
eSpona
Objavljeno: 28/07/2015
info-punkt-o-euroatlantskim-integracijama-u-beranama-posjetilo-3-000-gradanaU četvrtak, 23. jula, Info punkt o euroatlantskim integracijama na sjevero-istoku Crne Gore, koji je 2011. godine otvoren u Beranama posjetio je 3.000-ti građanin. ...
eSpona
Objavljeno: 03/07/2015
sponi-upucen-poziv-za-ucesce-na-konferenciji-o-perspektivi-zapadnog-balkanaPredstavnici Nevladine organizacije „Spona“ iz Berana pozvani su da učestvuju na Konferenciju „Dejton i region - 20 godina kasnije - perspektive Zapadnog Balkana“, ...
eSpona
Objavljeno: 30/06/2015
odrzana-panel-diskusija-kuda-ide-beranski-sportPresjek postojećeg stanja i dati predlozi šta je prioritet za dalji razvoj beranskog sporta obilježili su panel diskusiju „Kuda ide beranski sport“. Pored ...
eSpona
Objavljeno: 01/04/2015
nvo-spona-radionice-o-borbi-protiv-alkoholizmaU okviru projekta „Nazdravi životom umjesto alkoholom", Nevladina organizacija “Spona” organizovala je novo predavanje - radionicu, osmu po redu. Radionici je ...
eSpona
Objavljeno: 03/03/2015
predstavnici-spone-na-sastanku-sa-lari-vokeromPredstavnici nevladine organizacije „Spona“ iz Berana pozvani su na sastanak sa Lari Vokerom - saradnikom Direktorata za političke odnose i sigurnosno ...
eSpona
Objavljeno: 23/02/2015
info-punkt-o-euroatlantskim-integracijama-u-beranama-nastavlja-aktivnostiNevladina organizacija „Spona“ iz Berana nastavlja i ove godine sa aktivnostima na projektu „Info punkt o euroatlantskim integracijama na sjevero - istoku Crne ...
eSpona
Objavljeno: 26/01/2015
spona-pozvana-na-svecanost-ambasade-madarskePredstavnici Nevladine organizacije „Spona“ iz Berana prisustvovaće svečanosti obilježavanja preuzimanja dužnosti NATO kontakt ambasade u Crnoj Gori koju će u ...
eSpona
Objavljeno: 12/12/2014
uspjesno-zavrsen-projekat-mladi-u-euroatlanskom-dijaloguDodjelom diploma - sertifikata za 60 mladih iz Berana i Bara koja je danas obavljena u Info punktu o euroatlantsim integracijama, u Podgorici, završen je ...
eSpona
Objavljeno: 11/12/2014
u-podgorici-urucivanje-sertifikata-za-projekat-mladi-u-euroatlantskom-dijaloguU petak, 12. decembra sa početkom u 11 sati, u prostorijama NATO Info centra u Podgorici, u organizaciji nevladinih organizacija “Novi Horizont” iz Ulcinja i ...
eSpona
Objavljeno: 05/12/2014
odrzan-info-dan-o-euroatlantskim-integracijama-u-bijelom-poljuDebata članova formiranog Tima građana obilježila je Info dan o eventualnom članstvu Crne Gore u NATO savezu koji je danas održan u Bijelom Polju. ...
eSpona
Objavljeno: 26/11/2014
bijelo-polje-nvo-spona-i-novi-horizonti-okupili-60-mladih-sa-sjevera-i-jugaTrideset mladih iz Bara boravili su u u Bijelom Polju i bili gosti vršnjaka iz tog grada. U najveći grad na sjeveru države putovali su učenici ...
eSpona
Objavljeno: 24/11/2014
pljevlja-odrzan-info-dan-o-euroatlantskim-integracijamaPodjela flajera i debata članova formiranog Tima građana obilježili su Info dan o eventualnom članastvu Crne Gore u NATO savezu koji je danas ...
eSpona
Objavljeno: 30/10/2014
berane-odrzan-info-dan-o-euroatlantskim-integracijamaPodjela flajera i debata članova formiranog Tima građana obilježili su prvu Info dan o eventualnom članastvu Crne Gore u NATO savezu koji je održan u Beranama. ...
eSpona
Objavljeno: 29/10/2014
u-beranama-info-dan-o-clanstvu-u-natoU četvrtak, 30. oktobra, sa početkom u 13 časova, u zgradi beranskog Polimskog muzeja održaće se „Info dan“ posvećen podizanju svijesti,  gajenju tolerancije i ...
eSpona
Objavljeno: 17/10/2014
odrzan-radni-sastanak-tima-za-odgovoran-i-otvoren-nato-izborU okviru realizacije projekta “Odgovoran, transparentan i otvoren izbor - NATO izbor”, čija je realizacija započeta prvog septembra, u Beranama su boravili dr sci. ...
eSpona
Objavljeno: 01/09/2014
zapocela-realizacija-projekta-mladi-u-euro-atlantskom-dijaloguNevladina organizacija „Spona“ iz Berana započela je realizaciju projekta „Mladi u euro - atlantskom dijalogu (Youth in euro - atlantic dialogue). Projekat će se ...
eSpona
Objavljeno: 26/08/2014
nastaviti-sa-reformama-i-nakon-samita-u-velsuDa bi neka država postala članica NATO-a, mora da bude posvećena ispunjavanju uslova koji se traže od nje da bi bila članica Saveza i da svaka od članica podrži ...
eSpona
Objavljeno: 25/08/2014
spona-u-andrijevici-o-samitu-u-velsuU okviru projekta “Članstvo u NATO, izazovi i potreba” (Membership in NATO, challenges and need) NVO “Spona” u utorak, 26. avgusta organizuje tribinu građana ...
eSpona
Objavljeno: 18/08/2014
u-nato-u-se-sve-odluke-donose-konsenzusomPolitičke konsultacije su obaveza prije svakog donošenja odluka NATO-a, a svaka odluka koja se donese mora biti izglasana jednoglasno, od svih 28 članica, čulo se ...
eSpona
Objavljeno: 17/08/2014
o-funkcionisanju-nato-a-na-tribini-u-rozajamaU okviru projekta “Članstvo u NATO, izazovi i potreba” (Membership in NATO, challenges and need) NVO “Spona” u ponedjeljak, 18. avgusta organizuje tribinu građana u ...
eSpona
Objavljeno: 12/07/2014
petnjicani-saglasni-sa-punopravnim-clanstvom-crne-gore-u-natoCrna Gora treba da bude punopravni član NATO-a mišljenje je učesnika tribine u Petnjici. To su istakli svi učesnici, kako predstavnici političkih partija u toj ...
eSpona
Objavljeno: 10/07/2014
tribina-nato-potreba-ili-avantura-u-petnjiciU okviru projekta “Članstvo u NATO, izazovi i potreba” (Membership in NATO, challenges and need) NVO “Spona” u petak, 11. jula organizuje tribinu građana u ...
eSpona
Objavljeno: 04/07/2014
u-nato-samo-zbog-sopstvenih-drzavnih-interesaDešavanja tokom događaja poznatih kao „Arapsko proljeće“ pokazala su kako NATO savez funkcioniše, kako donosi odluke i postupa u skladu sa njima i da je to jedini ...
eSpona
Objavljeno: 02/07/2014
u-plavu-tribina-o-arapskom-proljecuU okviru projekta “Članstvo u NATO, izazovi i potreba” (Membership in NATO, challenges and need) NVO “Spona” u četvrtak, trećeg jula, organizuje tribinu građana u ...
eSpona
Objavljeno: 01/07/2014
cedem-i-spona-realizuju-projekat-potreba-transparentnog-informisanja-o-natoCentar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Nevladina organizacija „Spona“ iz Berana realizovaće projekat „Potreba o transparentnom informisanju o izboru NATO“ ...
eSpona

Preporučujemo knjigu:

 

Zeljko Rutovic Postmediji knjiga