Skupština opštine Petnjica uputila je poziv za dostavljanje predloga kandidata za dodjelu opštinske nagrade “4. avgust” za 2024. godinu

Nagrada “4. avgust”, kao poseban oblik javnog priznanja dodjeljuje se svake godine povodom praznika Opštine Petnjica – “4. avgust” za najbolje ostvarene rezultate u tom periodu, a u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu, u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za Opštinu Petnjica”, objavljeno je na Portalu Radio Petnjica.

Kako je navedeno, Nagrada se dodjeljuje pravnim licima i pojedincima sa teritorije Opštine Petnjica ili van nje, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu Petnjica, a može se dodijeliti I posthumno.

Kako se dodaje, predlog za dodjeljivanje Nagrade može podnositi građanin, privredno društvo, ustanova, nevladin sektor, politička partija ili stranka i drugi subjekti sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Petnjici. Predlozi za Nagradu moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata predloženih kandidata.

Prijedlozi se dostavljaju Skupštini opštine Petnjica – Žiriju za dodjelu nagrade “4. avgust”, sa naznakom “Prijedlog za nagradu “4. avgust” neposredno u kancelariji Službe Skupštine opštine ili poštom na adresu Centar 3, br. 11, 84312 Petnjica, najkasnije do 25. jula 2024. Godine”, istakao je Portal.

K. I.